Właściwości bazy danych dla kształtu Encja (kategoria Indeksy)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Te opcje umożliwiają definiowanie indeksu i edytowanie jego właściwości dla wybranej tabeli.

Na przykład można edytować nazwę indeksu, zmieniać jego opcje, zmieniać kolejność kolumn w indeksie lub ustawiać atrybuty rozszerzone indeksu. Atrybuty rozszerzone indeksu są specyficzne dla sterownika i nie są obsługiwane we wszystkich systemach DBMS.

W programie Microsoft Office Visio dla kluczy podstawowych automatycznie tworzone są indeksy unikatowe.

Nazwa indeksu

Należy kliknąć nazwę istniejącego indeksu, który ma być edytowany.

Typ indeksu

Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

  • Tylko indeks nieunikatowy

  • Indeks unikatowy z ograniczeniem na najwyższym poziomie

  • Tylko indeks unikatowy

  • Tylko ograniczenie unikatowe

Nowy

Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Nowy indeks, w którym można wpisać nazwę wybranego indeksu.

Usuń

Kliknięcie tego przycisku powoduje usunięcie wybranego indeksu.

Zmienianie nazwy

Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Zmienianie nazwy indeksu, w którym można zmienić nazwę wybranego indeksu.

Opcje

Atrybuty rozszerzone  Zawiera listę atrybutów indeksu, które zostały zmodyfikowane za pomocą tego narzędzia.

Sterownik domyślny  Zawiera listę domyślnych sterowników baz danych programu Visio skojarzonych ze sterownikiem ODBC.

Dostępne kolumny

Zawiera listę kolumn, które można uwzględnić w definicji indeksu.

Dodawanie >

Kliknięcie tego przycisku powoduje przeniesienie wybranych kolumn z listy Dostępne kolumny do listy Kolumnyindeksowane.

< Usuń

Kliknięcie tego przycisku powoduje przeniesienie wybranych kolumn z listy Kolumny indeksowane do listy Dostępnekolumny.

Usuń wszystko

Kliknięcie tego przycisku powoduje przeniesienie wszystkich kolumn z listy Kolumny indeksowane do listy Dostępne kolumny.

Kolumny indeksowane

Zawiera listę kolumn uwzględnionych w wybranym indeksie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×