Właściwości bazy danych dla kształtów Kategoria — tabela podrzędna i Relacja (kategoria Różne)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Te opcje umożliwiają wybieranie typu kardynalności oraz określania, czy relacja jest identyfikująca, czy nieidentyfikująca, a także czy jest ona opcjonalna.

Uwaga : Aby wyświetlić ustawienia kardynalności modelu z notacją IDEF1X, w oknie dialogowym Opcje dokumentu bazy danych na karcie Relacja należy zaznaczyć pole wyboru Kardynalność (IDEF1X).

Zero lub więcej

W przypadku modeli IDEF1X należy kliknąć tę opcję, aby określić, że relacja ma obejmować zero lub więcej wystąpień encji.

Jeden lub więcej

W przypadku modeli IDEF1X należy kliknąć tę opcję, aby określić, że relacja ma obejmować co najmniej jedno wystąpienie encji.

Zero lub jeden

W przypadku modeli IDEF1X należy kliknąć tę opcję, aby określić, że ta relacja może obejmować najwyżej jedno wystąpienie encji.

Dokładnie jeden

W przypadku modeli IDEF1X należy kliknąć tę opcję, aby określić, że ta relacja ma obejmować dokładnie jedno wystąpienie encji.

Zakres

W przypadku modeli IDEF1X należy kliknąć tę opcję, aby określić minimalną i maksymalną liczbę wystąpień encji w relacji (pola Co najmniej i Co najwyżej).

Co najmniej  W przypadku modeli IDEF1X należy wpisać minimalną liczbę wystąpień encji, które mogą zostać objęte relacją.

Co najwyżej  W przypadku modeli IDEF1X należy wpisać maksymalną liczbę wystąpień encji, które mogą zostać objęte relacją.

Identyfikowanie

Należy kliknąć tę opcję, aby określić relację identyfikującą, w której relacja klucza obcego obejmuje składnik klucza podstawowego w tabeli podrzędnej.

Część klucza podstawowego tabeli podrzędnej jest również częścią klucza podstawowego tabeli nadrzędnej.

Identyfikowanie nie

Należy kliknąć tę opcję, aby określić relację nieidentyfikującą, w której relacja klucza obcego nie obejmuje składnika klucza podstawowego w tabeli podrzędnej.

Część klucza podstawowego tabeli nadrzędnej współużytkowana przez tabelę podrzędną nie jest częścią klucza podstawowego tabeli podrzędnej.

Opcjonalne

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby określić, że w połączonym atrybucie dozwolone są wartości NULL.

Wartości NULL są dozwolone, tylko jeśli relacja jest nieidentyfikująca (nie jest częścią klucza podstawowego).

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×