Właściwości bazy danych dla kształtów Kategoria — tabela podrzędna i Relacja (kategoria Definicja)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Te opcje umożliwiają kojarzenie kolumn w tabelach nadrzędnych i podrzędnych oraz wprowadzanie nazw ról kluczy obcych.

Relacje służą do graficznego przedstawiania sposobu współdziałania ze sobą tabel w modelu bazy danych, a edytowanie właściwości relacji umożliwia kontrolowanie przechowywania i pobierania danych z bazy.

Nieznany nadrzędnej

Zawiera listę kolumn w tabeli nadrzędnej.

<--skojarzony-->

Kliknięcie tego przycisku powoduje skojarzenie dwóch kolumn zaznaczonych na listach kolumn w tabeli podrzędnej i nadrzędnej, tworząc relację.

Nieznany podrzędny

Zawiera listę kolumn w tabeli podrzędnej.

Nazwa roli klucza obcego

W przypadku modeli IDEF1X należy wpisać nazwę roli zdefiniowaną przez relację klucza obcego.

Nazwy tej można użyć w celu objaśnienia reguły biznesowej, którą odzwierciedla ta relacja klucza obcego.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×