Właściwości bazy danych dla kształtów Encja, Typ i Widok (kategoria Kolumny/Pola)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Poniżej opisano sposoby ustawiania właściwości pól i kolumn dla kształtów Encja, Typ i Widok.

Nazwa fizyczna, kolumna

Należy wpisać nazwę kolumny.

Kolumna Typ danych

W przypadku kształtu Encja należy kliknąć typ danych, które mają być wprowadzane w kolumnie. W przypadku obiektowo-relacyjnych baz danych należy wpisać wartość typu złożonego.

Wymagane, kolumna

W przypadku kształtu Encja zaznaczenie tego pola wyboru uniemożliwi przechowywanie w kolumnie wartości NULL.

Klucz podstawowy, kolumna

W przypadku kształtu Encja zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje określenie kolumny jako klucza podstawowego tabeli.

To pole wyboru nie jest dostępne w przypadku kształtów Widok i Typ.

Dodawanie

Kliknięcie tego przycisku spowoduje dodanie kolumny.

Usuwanie

Kliknięcie tego przycisku spowoduje usunięcie zaznaczonych kolumn.

Edytowanie

Po kliknięciu tego przycisku zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości kolumny, w którym można ustawić dodatkowe opcje wybranej kolumny.

Przenieś w górę

Ten przycisk służy do zmieniania kolejności kolumn na tej liście i na diagramie.

Przenieś w dół

Ten przycisk służy do zmieniania kolejności kolumn na tej liście i na diagramie.

Przenośny typ danych

Należy kliknąć tę opcję, aby wyświetlić typy danych, które nie są specyficzne dla sterownika.

Fizyczny typ danych

Należy kliknąć tę opcję, aby wyświetlić typ danych używany przez wybrany sterownik.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×