Właściwość format — typy danych tekstowych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W ustawieniu właściwości Format można użyć znaków specjalnych, aby utworzyć formaty niestandardowe dla pól tekstowych.

Ustawienie

W poniższej tabeli podsumowano znaki formatowania tekstu i sposób ich działania.

Znak

Opis

@

Na pozycji tego znaku w ciągu formatu można wyświetlić dowolny dostępny znak. Jeśli program Access umieści wszystkie znaki z danych źródłowych, pozostałe symbole zastępcze będą wyświetlane jako puste miejsca.

Jeśli na przykład został użyty ciąg formatu @@@@@, a tekst podstawowy ma postać ABC, to tekst zostanie wyrównany do lewej z dwoma pustymi miejscami na początku.

&

Na pozycji tego znaku w ciągu formatu można wyświetlić dowolny dostępny znak. Jeśli program Access umieści wszystkie znaki z danych źródłowych, dla pozostałych symboli zastępczych nie będą wyświetlane żadne wartości.

Jeśli na przykład został użyty ciąg formatu &&&&&, a tekst podstawowy ma postać ABC, to zostanie wyświetlony tylko tekst wyrównany do lewej.

!

Wymusza wypełnianie symboli zastępczych od lewej do prawej zamiast od prawej do lewej. Tego znaku należy użyć na początku ciągu formatu.

<

Umożliwia wymuszenie całego tekstu na małe litery. Ten znak należy stosować na początku ciągu formatu, ale można go poprzedzić znakiem wykrzyknika (!).

>

Służy do wymuszania wielkich liter w całym tekście. Ten znak należy stosować na początku ciągu formatu, ale można go poprzedzić znakiem wykrzyknika (!).

*

Powoduje, że znak następujący bezpośrednio po gwiazdce (*) staje się znakiem wypełniającym — znakiem używanym do wypełniania pustych miejsc. Program Access domyślnie wyrównuje tekst do lewej i wypełnia pozostały obszar z prawej strony wartości pustymi miejscami. Znaki wypełniające można dodać w dowolnym miejscu ciągu formatu. W takim przypadku program Access wypełni puste miejsca określonym znakiem.

Znak odstępu, + - $ ()

Umożliwiają wstawienie pustych miejsc, symboli matematycznych (+ -) i finansowych ($ ¥ £) oraz nawiasów w dowolnym miejscu ciągu formatu, stosownie do potrzeb. Aby użyć innych typowych symboli matematycznych, takich jak ukośnik (\ lub /) i gwiazdka (*), należy je ująć w podwójny cudzysłów — te znaki również można umieszczać w dowolnych miejscach ciągu formatu.

"Tekst dosłowny"

Każdy tekst, który ma być widoczny dla użytkowników, należy ująć w podwójny cudzysłów.

\

Wymusza wyświetlenie w programie Access znaku, który następuje bezpośrednio po tym znaku. Pełni tę samą funkcję co ujęcie znaku w podwójny cudzysłów.

[kolor]

Służy do stosowania koloru do wszystkich wartości w sekcji formatu. Musisz umieścić imię i nazwisko w nawiasach i użyć jednej z następujących nazw: czarny, niebieski, Błękitny, zielony, karmazynowy, czerwony, żółty lub biały.

Spostrzeżenia

Formaty niestandardowe dla pól tekstowych mogą zawierać do dwóch sekcji. W każdej sekcji znajduje się specyfikacja formatu dla innych danych w polu.

Sekcja

Opis

Pierwsza

Format dla pól zawierających tekst.

Druga

Format dla pól zawierających ciągi znaków o zerowej długości oraz wartości Null.

Jeśli na przykład maszkontrolkapole tekstowe, w którym ma się pojawić słowo "Brak", a w polu nie ma ciągu, możesz wpisać format niestandardowy @; " Brak " jako ustawienia właściwości Format kontrolki. Symbol @ powoduje wyświetlenie tekstu z pola; Druga sekcja powoduje wyświetlenie wyrazu "Brak" w przypadku, gdy w polu występuje ciąg znaków o zerowej długości lub wartość null.

Możesz również użyć funkcji Format , aby zwrócić jedną wartość dla ciągu o zerowej długości, a drugą dla wartości null .

Przykłady

W poniższej tabeli pokazano przykłady niestandardowych formatów tekstu.

Ustawienie

Dane

Wyświetlanie

@@@-@@-@@@@

465043799

465-04-3799

@@@@@@@@@

465-04-3799
465043799

465-04-3799
465043799

>

Kowalczyk
KOWALCZYK
Kowalczyk

KOWALCZYK
KOWALCZYK
KOWALCZYK

<

Kowalczyk
KOWALCZYK
Kowalczyk

kowalczyk
kowalczyk
kowalczyk

@;"Nieznany"

Wartość Null

Nieznany

Ciąg znaków o zerowej długości

Nieznany

Dowolny tekst

Wyświetlany jest taki sam tekst, jaki został wprowadzony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×