Właściwość PageHeader (NagłówekStrony)

Dotyczy

Obiekt Report

Za pomocą właściwości PageHeader (NagłówekStrony) można określić, czy nagłówek strony raportu ma być drukowany na tej samej stronie, co nagłówek raportu. Właściwość do odczytu i zapisu typu Byte (Bajt).

wyrażenie.PageHeader (NagłówekStrony)

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość PageHeader (NagłówekStrony) korzysta z następujących ustawień.

Ustawienie

Visual Basic

Opis

Wszystkie strony

0

(Ustawienia domyślne) Nagłówek strony jest drukowany na wszystkich stronach raportu.

Not With Rpt Hdr (Nie z nagłówkiem raportu)

1

Nagłówek strony nie jest drukowany na tej samej stronie, co nagłówek raportu.

Not With Rpt Ftr (Nie ze stopką raportu)

2

Nagłówek strony nie jest drukowany na tej samej stronie co stopka raportu. Program Microsoft Office Access 2007 drukuje stopkę raportu na nowej stronie.

Not With Rpt Hdr/Ftr (Nie z nagł/stopką raportu)

3

Nagłówek strony nie jest drukowany na stronie, na której występuje nagłówek raportu lub stopka raportu. Program Access drukuje stopkę raportu na następnej stronie.


Uwaga : Te właściwości można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości raportu, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Właściwość PageHeader (NagłówekStrony) można ustawić w widoku projektu lub układu.

Zazwyczaj program Access drukuje nagłówki stron raportów na każdej stronie raportu, łącznie z pierwszą i ostatnią.

W widoku projektu raportu kliknij pozycję Nagłówek/stopka strony w obszarze Pokazywanie/ukrywanie na karcie Rozmieszczanie, aby wyświetlić sekcje nagłówka i stopki strony.

Uwaga : Kiedy drukowane są formularze, nagłówki stron są zawsze drukowane na wszystkich stronach.

Przykład

W poniższym przykładzie nadano właściwości PageHeader (NagłówekStrony) raportu wartość Not With Rpt Hdr (Nie z nagłówkiem raportu). Aby uruchomić ten przykład, wpisz poniższy wiersz w oknie Debugowanie dla raportu o nazwie Report1 (Raport1).

Reports!Report1.PageHeader = 1

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×