Właściwość OnEnter

Dotyczy:

Obiekt BoundObjectFrame

Obiekt ObjectFrame

Obiekt CheckBox

Obiekt OptionButton

Obiekt ComboBox

Obiekt OptionGroup

Obiekt CommandButton

Obiekt SubForm

Obiekt CustomControl

Obiekt TextBox

Obiekt ListBox

Obiekt ToggleButton

Ustawia lub zwraca wartość w polu Przy wejściu w oknie Właściwości jednego z obiektów wymienionych na liście Dotyczy. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (Ciąg).

wyrażenie.OnEnter

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość ta umożliwia programowe zmodyfikowanie akcji wykonywanej przez program Microsoft Office Access 2007 w momencie wyzwolenia zdarzenia. Między wywołaniami zdarzeń można na przykład zmodyfikować parametry wyrażenia lub przejść z procedury zdarzenia na wyrażenie lub makro, zależnie od okoliczności wyzwolenia danego zdarzenia.

Zdarzenie Enter (Wejście) występuje przed rzeczywistym otrzymaniem przez kontrolkę fokusu z kontrolki w tym samym formularzu.

Właściwość OnEnter przyjmuje jedną z następujących wartości, zależnie od wyboru dokonanego w oknie Wybieranie konstruktora (dostępnego po kliknięciu przycisku Konstruuj obok pola Przy wejściu w arkuszu właściwości obiektu):

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor wyrażeń, wartością tej właściwości będzie ciąg „=wyrażenie”, gdzie wyrażenie określa wyrażenie skonstruowane w oknie Konstruktora wyrażeń.

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor makr, wartością tej właściwości będzie nazwa makra.

  • Jeśli została wybrana opcja Konstruktor kodu, wartością tej właściwości będzie „[Procedura zdarzenia]”.

Jeśli pole Przy wejściu jest puste, wartość właściwości jest ciągiem pustym.

Przykład

W poniższym przykładzie zdarzenie Enter (Wejście) zostaje skojarzone z makrem „Enter_Macro” dla przycisku o nazwie „OK” w formularzu „Order Entry” (Wprowadzanie zamówień).

Forms("Order Entry").Controls("OK").OnEnter = "Enter_Macro"

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×