Właściwość Hwnd

Dotyczy

Obiekt Form

Obiekt Report

Przy użyciu właściwości hWnd można określić dojście (unikatowa wartość typu Liczba całkowita długa) przypisane przez system Microsoft Windows do bieżącego okna. Właściwość do odczytu i zapisu typu Long (Liczba długa).

wyrażenie.Hwnd

wyrażenie — wymagane. Wyrażenie, które zwraca jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Ta właściwość jest dostępna tylko wtedy, gdy jest używane makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Można jej używać w języku VBA w wywołaniach funkcji interfejsu programowania aplikacji (API) systemu Windows i innych procedurach zewnętrznych, które wymagają, aby właściwość hWnd została użyta jako argument. Wiele funkcji systemu Windows jako jednego z argumentów wymaga wartości właściwości hWnd bieżącego okna.

Wartość tej właściwości może zmieniać się w trakcie działania programu, dlatego wartości właściwości hWnd nie należy przechowywać w zmiennej publicznej.

Przykład

W poniższym przykładzie użyto właściwości hWnd w funkcji API systemu Windows o nazwie IsZoomed, aby sprawdzić, czy okno jest zmaksymalizowane.

' Enter on single line in Declarations 
' section of Module window.
Declare Function IsZoomed Lib "user32" _
(ByVal hWnd As Long) As Long
Sub Form_Activate()
Dim intWindowHandle As Long
intWindowHandle = Screen.ActiveForm.hWnd
If Not IsZoomed(intWindowHandle) Then
DoCmd.Maximize
End If
End Sub
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×