Właściwość Format — typ danych Data/Godzina

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dla właściwości Format można ustawić wstępnie zdefiniowane formaty daty i godziny lub można użyć formatów niestandardowych dla typu danych Data/Godzina.

Ustawienie

Poniżej przedstawiono wstępnie zdefiniowane i niestandardowe formaty.

Wstępnie zdefiniowane formaty

Poniższa tabela zawiera wstępnie zdefiniowane ustawienia właściwości Format dla typu danych Data/Godzina.

Format

Opis

Przykład

Data ogólna

(Ustawienie domyślne) Wyświetlane są daty wartości jako liczby i wartości czasu jako godziny, minuty i sekundy następuje AM i PM. Dla obu rodzajów wartości program Access używa separatorów daty i godziny określonego w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Jeśli wartość nie ma składnika godziny, program Access wyświetli tylko daty. Jeśli wartość jest składnik nie daty, program Access wyświetli tylko raz.

2018-06-30 10:10:42 AM

Data długa

Wyświetla tylko wartości daty, zgodnie z ustawieniami formatu Data długa w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

Poniedziałek, 27 sierpnia 2018

Data średnia

Data jest wyświetlana w postaci dd/mmm/rr, ale używa separatora określonego w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

27-sie-18
27-sie-18

Data krótka

Wyświetla wartości daty, zgodnie z ustawieniami formatu Data krótka w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

8-27-2018
8-27-2018

Godzina długa

Wyświetlanie godzin, minut i sekund, a po nim AM i PM. Program Access używa separatora określonego na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

10:10:42 AM

Godzina średnia

Wyświetla liczbę godzin i minut, a po nim AM i PM. Program Access używa separatora określonego na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

10:10 AM

Godzina krótka

Wyświetlane są tylko godziny i minuty. Program Access używa separatora określonego na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

10:10

Formaty niestandardowe

Aby utworzyć format niestandardowy, należy użyć następujących znaków jako symbole zastępcze i separatory. Formaty niestandardowe niespójne z ustawieniami daty/godziny określonymi w ustawieniach regionalnych systemu Windows są ignorowane. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie ustawień regionalnych systemu Windows w celu zmodyfikowania wyglądu niektórych typów danych.

Znak

Opis

Separator daty

Określa, gdzie program Access umieszcza separator dla dni, miesięcy i lat. Użyj separatora, zdefiniowanego w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Na przykład w języka angielskiego (Stany Zjednoczone), użyj kreski ułamkowej (/).

Separator godziny

Określa, gdzie program Access umieszcza separatory godzin, minut i sekund. Użyj separatora, zdefiniowanego w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Na przykład w języka angielskiego (Stany Zjednoczone), użyj dwukropek (:).

c

Wyświetla datę w formacie ogólnym.

d lub dd

Wyświetla dzień miesiąca jako jednej lub dwóch cyfr. Do jednej cyfry za pomocą jednego symbolu zastępczego; zamiast dwóch cyfr za pomocą dwóch symboli zastępczych.

ddd

Wyświetla trzyliterowy skrót dnia tygodnia na trzy litery.

dddd

Wyświetla wszystkie dni tygodnia.

ddddd

Wyświetla w formacie daty krótkiej.

dddddd

Wyświetla format daty długiej.

w

Wyświetla numer odpowiadający dnia tygodnia. (od 1 do 7)

ww

Wyświetla numer odpowiadający tydzień roku (od 1 do 53).

m lub mm

Wyświetla miesiąc jako liczbę jedno- lub dwucyfrowej.

mmm

Wyświetla trzyliterowy skrót nazwy miesiąca do trzech liter. Na przykład styczeń jest wyświetlany jako sty.

mmmm

Opisano pełnej nazwy miesiąca.

q

Wyświetla liczbę bieżącego kwartału kalendarzowego (1-4). Na przykład jeśli Zatrudnij pracownika w maju, Access wyświetli 2 jako wartość kwartału.

r

Wyświetla dzień roku, 1 – 366.

rr

Wyświetla dwie ostatnie cyfry roku.

Uwaga: Zaleca się wprowadzanie i wyświetlanie wszystkich czterech cyfr danego roku.

rrrr

Wyświetla wszystkie cyfry roku w zakresie od 0100 do 9999.

g lub gg

Wyświetla godzinę jako jednej lub dwóch cyfr.

n lub nn

Wyświetlanie minut w postaci jedno- lub dwucyfrowej.

s lub ss

Wyświetlanie sekund w postaci jedno- lub dwucyfrowej.

tttt

Wyświetla w formacie godzina długa.

AM/PM

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „AM” (przed południem) i „PM” (po południu) zapisanym wielkimi literami.

am/pm

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „am” (przed południem) i „pm” (po południu) zapisanym małymi literami.

A/P

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „A” (przed południem) i „P” (po południu) zapisanym wielkimi literami.

a/p

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „a” (przed południem) i „p” (po południu) zapisanym małymi literami.

AMPM

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem pory przedpołudniowej/popołudniowej określonym w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

Znak odstępu, + - $ ()

Stosować puste miejsce, niektóre znaki matematyczne (+ -), a symbole finansowe ($ y l) stosownie do potrzeb w dowolnym miejscu w ciągach formatowania. Jeśli chcesz użyć innych typowych symboli matematycznych, takich jak kreski ułamkowej (\ lub /) i gwiazdka (*), możesz należy je ująć w podwójny cudzysłów.

"Tekst dosłowny"

Należy ująć każdy tekst, który ma być widoczne w podwójny cudzysłów użytkowników.

\

Wymusza w programie Access to od razu wyświetlić znak są uwzględniane. To jest taka sama, jak otaczający znaku w podwójny cudzysłów.

*

Znak bezpośrednio po gwiazdce staje się znakiem wypełnienie — znakiem używanym do wypełniania pustych miejsc. Program Access domyślnie wyrównuje tekst do lewej i wypełnia pozostały obszar z prawej strony wartości pustymi miejscami. Znaki możesz dodać dowolne miejsce w ciągu formatu i Access wypełni puste miejsca tym znakiem.

[kolor]

Zastosowanie koloru do wszystkich wartości w sekcji formatu. Należy nazwę ująć w nawiasy kwadratowe i użyj jednej z następujących nazw: czarny, niebieski, błękitny, zielony, amarantowy, czerwony, 

Przykłady

Poniżej pokazano przykłady niestandardowych formatów daty/godziny.

Aby sformatować dat...

Wpisz kod w polu właściwości Format :

2012-01-13

rrrr mm-dd

2012

rrrr

13 stycznia 2012

dd mmm rrrr

13.01.2012

dd\.mm\.yyyy (program Access dodaje ukośniki odwrotne automatycznie)

Pt 1-13

ddd d/m

2-6

TT/m

13 stycznia 2012

d mmm","yyyy

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×