Właściwość FontBold

Dotyczy:

Obiekt ComboBox

Obiekt Report

Obiekt CommandButton

Kolekcja TabControl

Obiekt FormatCondition

Obiekt TextBox

Obiekt Label

Obiekt ToggleButton

Obiekt ListBox

Właściwość FontBold służy do określania, czy czcionka ma mieć styl pogrubiony w następujących sytuacjach:

  • Wyświetlanie lub drukowanie kontrolek znajdujących się w formularzach i raportach.

  • Stosowanie metody Print w raporcie.

Uwagi

Właściwość FontBold może przybierać następujące ustawienia.

Ustawienie

Opis

Prawda

Tekst jest pogrubiony.

Fałsz

Ustawienie domyślne. Tekst nie jest pogrubiony.


Uwaga: Właściwość FontBold można ustawiać tylko za pomocą makra lub kodu w języku Visual Basic for Applications (VBA).

Aby było możliwe użycie właściwości FontBold w raporcie, najpierw musi zostać utworzona procedura zdarzenia Print, drukująca odpowiedni tekst.

Wygląd czcionki na ekranie może się różnić od jej wyglądu na wydruku w zależności od używanego komputera i drukarki.

Do ustawiania grubości linii tekstu kontrolki można również użyć właściwości FontWeight, która jest dostępna w arkuszu właściwości kontrolek. Właściwość FontBold umożliwia szybkie pogrubienie tekstu; właściwość FontWeight zapewnia większą precyzję przy określaniu ustawienia grubości linii tekstu. Poniższa tabela przedstawia zależności zachodzące między ustawieniami tych właściwości.

Jeśli

Wynik

FontBold = Fałsz

FontWeight = Normalna (400)

FontBold = Prawda

FontWeight = Pogrubiona (700)

FontWeight < 700

FontBold = Fałsz

FontWeight > = 700

FontBold = Prawda


Przykład

Poniższa procedura zdarzenia Print drukuje tytuł raportu i bieżącą datę stylem pogrubionym w raporcie we współrzędnych określonych właściwościami CurrentX i CurrentY.

Private Sub ReportHeader0_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
Dim MyDate
MyDate = Date
Me.FontBold = True
' Print report title in bold.
Me.Print("Sales Management Report")
Me.Print(MyDate)
End Sub
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×