Włączanie zewnętrznego, włączania lub wyłączania udostępniania dla usługi SharePoint Online

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli pracujesz z dostawców i klientom spoza organizacji, można nadać im dostępu do niektórych obszarów witryny lub do określonych dokumentów. W tym artykule pokażemy jak włączyć lub wyłączyć udostępnianie SharePoint Online udostępnianie. Musisz być administratorem SharePoint Online w tym celu.

Udostępnianie zewnętrzne sterują zarówno w poziomie dzierżawy (globalnego ustawienia wpływające na wszystkie SharePoint Online ), jak i w poziomie zbioru witryn. Ustawienia poziomie dzierżawy określają, jakie opcje są dostępne na poziomie zbioru witryn.

Ustawienia udostępniania zewnętrznego dla pojedynczych zbiorów witryn nie mogą być mniej ograniczające niż niezależnie od jest dozwolona na poziomie dzierżawy, ale te ustawienia mogą być więcej ograniczające. Na przykład jeśli włączono udostępnianie zewnętrzne na poziomie dzierżawy, ale jest ograniczona tylko zezwalania uwierzytelnionych użytkowników, a następnie który będzie tylko rodzaj udostępniania zewnętrznego można zezwolić w określonym zbiorze witryn. Jeśli udostępniania za pomocą zewnętrznego może łącza gościa logowania i anonimowe na poziomie dzierżawy, a następnie te opcje są również dostępne dla każdego zbioru witryn.

Wybierz jedną z poniższych do konfigurowania udostępniania w SharePoint Online kart.

Włączanie na lub wyłączania udostępniania zewnętrznego globalnie dla usługi SharePoint Online

Włączanie udostępnianie zewnętrzne na poziomie dzierżawy oznacza, że zbiorów witryn następnie można włączyć udostępniania. Z kolei witryn i dokumentów w zbiorze witryn, która została włączona funkcja udostępniania można włączyć udostępniania.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. W Centrum administracyjnym programu SharePoint kliknij pozycję udostępnianie.

 5. Wybierz jedną z następujących opcji:

  Strona udostępniania zewnętrznych dzierżawy

Którą opcję wybrać...

Opcja

Oczekiwany wynik

Nie zezwalaj na udostępnianie poza organizacją

Uniemożliwienie wszystkim użytkownikom wszystkich witryn udostępniania witryn lub zawartości witryn użytkownikom zewnętrznym. Użytkownicy nie będą mogli udostępniać witryn i zawartości użytkownikom zewnętrznym, nawet jeśli tych użytkowników już znajdują się w katalogu.

Zezwalaj na udostępnianie tylko w przypadku użytkowników zewnętrznych, znajdują się już w katalogu organizacji

Zezwalaj na udostępnianie tylko dla użytkowników zewnętrznych, którzy już znajdują się w katalogu. Ci użytkownicy mogą istnieć w katalogu, ponieważ wcześniej zatwierdzonej zaproszenia do udostępniania lub były importowane ręcznie, takich jak do współpracy Azure B2B. (Można określić użytkownika zewnętrznego, ponieważ EXT # w nazwie użytkownika.)

Zezwalaj użytkownikom na zapraszanie i udostępnianie uwierzytelnionym użytkownikom zewnętrznym

Wymaganie od użytkowników zewnętrznych, którzy otrzymali zaproszenia do wyświetlania witryn lub zawartości, zalogowania się za pomocą konta Microsoft w celu uzyskania dostępu do zawartości.

 • Właściciele witryn lub inni użytkownicy z uprawnieniami pełnej kontroli będą mogli udostępniać witryny użytkownikom zewnętrznym.

 • Właściciele witryn lub inni użytkownicy z uprawnieniami pełnej kontroli w witrynie można udostępnianie dokumentów użytkownikom zewnętrznym.

 • Wszyscy użytkownicy zewnętrzni będą musieli się zalogować, aby móc wyświetlić zawartość.

 • Zaproszenia do wyświetlania zawartości mogą zostać użyte tylko raz. Zaakceptowane zaproszenie nie może zostać udostępnione ani użyte przez inne osoby do uzyskania dostępu do zawartości.

Zezwalaj na udostępnianie uwierzytelnionych użytkowników zewnętrznych i używanie dostęp anonimowy

(Opcjonalnie możesz skonfigurować łącza do wygasania w określoną liczbę dni, a następnie wybierz pozycję jak adresaci mogą używać łącza.)

Umożliwienie użytkownikom witryn udostępniania witryn osobom zalogowanym jako uwierzytelnieni użytkownicy oraz umożliwienie użytkownikom witryn udostępniania dokumentów za pomocą anonimowych linków gości, które nie wymagają logowania się adresatów zaproszeń.

 • Właściciele witryn lub inni użytkownicy z uprawnieniami pełnej kontroli będą mogli udostępniać witryny użytkownikom zewnętrznym.

 • Wszyscy użytkownicy zewnętrzni będą musieli logować się w celu wyświetlenia udostępnionej zawartości witryny.

 • Podczas udostępniania dokumentów, właściciele witryn lub inni użytkownicy z uprawnieniami Pełna kontrola można wybrać opcję Wymagaj logowania lub wysyłać anonimowe łącza gości.

 • Użytkownicy udostępniający dokument będą mogli udzielać użytkownikom zewnętrznym uprawnienia do wyświetlania lub edytowania dokumentu.

 • Użytkownicy zewnętrzni, którzy otrzymają anonimowe linki gości, będą mogli wyświetlać lub edytować zawartość bez konieczności logowania się.

 • Anonimowe linki gości będą mogły być przesyłane dalej lub udostępniane osobom, które mogą mieć też uprawnienia do wyświetlania lub edytowania zawartości bez konieczności logowania się.

Dodatkowe ustawienia

Ustawianie domyślnego typu linku

Aby lepiej zarządzać typem linków udostępnianych przez użytkowników, można skonfigurować domyślny typ linku, który jest wyświetlany, gdy użytkownik wybierze pozycję Uzyskaj link w celu udostępnienia dokumentów i folderów.

Okno dialogowe Domyślny typ linku

Większość ograniczeń typy łączy, oczywiście są dostępu anonimowego łącza, które udzielanie dostępu do każdego, kto ma łącze. Łącza wewnętrzne mogą być używane tylko przez użytkowników w organizacji, a bezpośrednie łącza są dostępne tylko dla użytkowników, którzy mają już uprawnienia dostępu do dokumentu lub folderu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie domyślnego typu łącza, gdy użytkownicy się łącza do udostępniania.

Dodatkowe ustawienia

Gdy zezwolisz użytkownikom na udostępnianie poza organizacją, możesz skorzystać z dodatkowych metod zezwalania na udostępnianie lub ograniczania go.

Dodatkowe ustawienia udostępniania

Ogranicz udostępnianie zewnętrzne przy użyciu domen: Możesz zezwolić na dostęp do konkretnych domen lub ograniczyć go. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ograniczone udostępnianie domen w usługach SharePoint Online i OneDrive dla Firm w usłudze Office 365.

Zapobieganie użytkowników zewnętrznych z udostępniania plików, folderów i witryn, które nie są właścicielami: użytkownicy zewnętrzni nie można udostępniać nic nie są właścicielami żadnego innego użytkownika.

Użytkownicy zewnętrzni należy zaakceptować zaproszenia do udostępniania za pomocą tego samego konta, na który wysłano zaproszeń do: użytkownicy zewnętrzni nie można używać konta innego niż ten, który wysłano zaproszenie do udostępniania uzyskanie dostępu do.

Powiadomienia

Aby pomóc OneDrive dla Firm monitor użytkowników i kontrolki użytkowników zewnętrznych, którzy mają dostęp do swoich plików, można określić, że właściciele OneDrive dla Firm pliki i foldery są pocztą e-mail po:

 • Inny użytkownik zaprosił użytkowników zewnętrznych do korzystania z plików udostępnionych

 • Użytkownik zewnętrzny zaakceptował zaproszenie do uzyskania dostępu do plików

 • Łącze dostęp anonimowy zostanie utworzony lub zmieniony.

Uwagi: 

 • Jeśli wyłączysz udostępnianie zewnętrzne dla całego środowiska i później ponownie je włączysz, użytkownicy zewnętrzni, którzy wcześniej mieli dostęp do zawartości lub dokumentów w witrynach, ponownie uzyskają do nich dostęp. Jeśli udostępnianie zewnętrzne było wcześniej włączone dla określonych zbiorów witryn i nie chcesz, aby użytkownicy zewnętrzni mogli ponownie uzyskać dostęp w razie ponownego globalnego włączenia udostępniania zewnętrznego w przyszłości, zalecamy uprzednie wyłączenie udostępniania zewnętrznego dla tych zbiorów witryn.

 • Jeśli wyłączysz dostęp zewnętrzny lub ograniczysz dostęp zewnętrzny, użytkownicy zewnętrzni utracą dostęp w ciągu godziny od momentu wprowadzenia zmiany.

 • Jeśli wyłączysz dostęp zewnętrzny, dostęp do zasobów będzie blokowany również w przypadku członków będących gośćmi grup usługi Office 365.

Włączanie i wyłączanie funkcji udostępniania zewnętrznego dla pojedynczych zbiorów witryn

Tylko administrator usługi SharePoint Online może konfigurować udostępnianie zewnętrzne dla poszczególnych zbiorów witryn. Administratorzy zbiorów witryn nie mogą zmieniać konfiguracji udostępniania zewnętrznego.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. W Centrum administracyjnym programu SharePoint kliknij pozycję zbiory witryn.

 5. Zaznacz pole obok zbiorów witryn, dla których chcesz włączyć lub wyłączyć ustawienia udostępniania.

 6. Na wstążce kliknij pozycję Udostępnianie.

  Wstążka Centrum administracyjnego usługi SharePoint Online z wyróżnionym przyciskiem Udostępnianie

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Opcje udostępniania zawartości użytkownikom zewnętrznym

Którą opcję wybrać...

Opcja

Oczekiwany wynik

Nie zezwalaj na udostępnianie poza organizacją

Uniemożliwienie wszystkim użytkownikom wszystkich witryn udostępniania witryn lub zawartości witryn użytkownikom zewnętrznym. Użytkownicy nie będą mogli udostępniać witryn i zawartości użytkownikom zewnętrznym, nawet jeśli tych użytkowników już znajdują się w katalogu.

Zezwalaj na udostępnianie tylko tym użytkownikom zewnętrznym, którzy już figurują w katalogu firmy

Zezwalaj na udostępnianie tylko dla użytkowników zewnętrznych, którzy już znajdują się w katalogu. Ci użytkownicy mogą istnieć w katalogu, ponieważ wcześniej zatwierdzonej zaproszenia do udostępniania lub były ręcznie zaimportowane. (Można określić użytkownika zewnętrznego, ponieważ EXT # w nazwie użytkownika.)

Zezwalaj użytkownikom zewnętrznym akceptującym zaproszenia do udostępniania i logującym się jako uwierzytelnieni użytkownicy

Wymaganie od użytkowników zewnętrznych, którzy otrzymali zaproszenia do wyświetlania witryn lub zawartości, zalogowania się za pomocą konta Microsoft w celu uzyskania dostępu do zawartości.

 • Właściciele witryn lub inni użytkownicy z uprawnieniami pełnej kontroli będą mogli udostępniać witryny użytkownikom zewnętrznym.

 • Właściciele witryn i inni użytkownicy z uprawnieniami pełnej kontroli nad witryną będą mogli udostępniać dokumenty użytkownikom zewnętrznym przez wymaganie zalogowania się.

 • Wszyscy użytkownicy zewnętrzni będą musieli się zalogować, aby móc wyświetlić zawartość.

 • Zaproszenia do wyświetlania zawartości mogą zostać użyte tylko raz. Zaakceptowane zaproszenie nie może zostać udostępnione ani użyte przez inne osoby do uzyskania dostępu do zawartości.

Zezwalaj użytkownikom zewnętrznym akceptującym zaproszenia do udostępniania i korzystającym z anonimowych linków gości

Umożliwienie użytkownikom witryn udostępniania witryn osobom zalogowanym jako uwierzytelnieni użytkownicy oraz umożliwienie użytkownikom witryn udostępniania dokumentów za pomocą anonimowych linków gości, które nie wymagają logowania się adresatów zaproszeń.

 • Właściciele witryn lub inni użytkownicy z uprawnieniami pełnej kontroli będą mogli udostępniać witryny użytkownikom zewnętrznym.

 • Wszyscy użytkownicy zewnętrzni będą musieli logować się w celu wyświetlenia udostępnionej zawartości witryny.

 • Podczas udostępniania dokumentów, właściciele witryn lub inni użytkownicy z uprawnieniami Pełna kontrola można wybrać opcję Wymagaj logowania lub wysyłać anonimowe łącza gości.

 • Użytkownicy udostępniający dokument będą mogli udzielać użytkownikom zewnętrznym uprawnienia do wyświetlania lub edytowania dokumentu.

 • Użytkownicy zewnętrzni, którzy otrzymają anonimowe linki gości, będą mogli wyświetlać lub edytować zawartość bez konieczności logowania się.

 • Anonimowe linki gości będą mogły być przesyłane dalej lub udostępniane osobom, które mogą mieć też uprawnienia do wyświetlania lub edytowania zawartości bez konieczności logowania się.

Uwagi: 

 • Jeśli zmienisz ustawienia udostępniania zewnętrznego dla zbioru witryn Moja witryna, te zmiany zostaną też zastosowane do wszelkich istniejących lub nowo utworzonych witryn osobistych (dawniej nazywanych witrynami Moja witryna).

 • Załóżmy, że Twoja zawartość witryny została udostępniona grupie usługi Office 365, do której należą członkowie będący gośćmi, ale ustawienia grupy uniemożliwiają członkom będącym gośćmi uzyskiwanie dostępu do zasobów grupy. W tym przypadku, nawet jeśli włączysz funkcję udostępniania zewnętrznego dla zbioru witryn, goście grupy mogą mieć trudności z uzyskaniem dostępu do zawartości witryny. Aby włączyć lub wyłączyć dostęp dla członków będących gośćmi grupy usługi Office 365, zobacz Zezwalanie osobom z zewnątrz na dostęp dla gościa do grup usługi Office 365.

 • Jeśli funkcja udostępniania zewnętrznego zostanie wyłączona globalnie w centrum administracyjnym usługi SharePoint Online, udostępnione linki przestaną działać. Po ponownej aktywacji funkcji linki znów będą działać. Możesz też wyłączyć konkretne udostępnione linki, jeśli chcesz trwale odebrać prawa dostępu do określonego dokumentu.

Zarządzanie udostępnianiem zewnętrznym dla zbiorów witryn grupy usługi Office 365

Domyślnie wszystkie zbiory witryn programu SharePoint, które są częścią grupy usługi Office 365 mają ustawienie udostępniania ustawiono zezwolić użytkownikom zewnętrznym którzy akceptowanie zaproszenia do udostępniania i zaloguj się jako uwierzytelnieni użytkownicy. Aby zmienić to ustawienie, można zaktualizować parametr SharingCapability za pomocą polecenia cmdlet Set-SPOSiteWindows PowerShell.

Przykład:

Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1 -SharingCapability SharingOption

W przypadku SharingOptionużyj jednej z następujących parametrów:

Parametr

Opis

Wyłączone

Nie zezwalaj na udostępnianie poza organizacją.

ExistingExternalUserSharingOnly

Zezwalaj na udostępnianie tylko w przypadku użytkowników zewnętrznych, znajdują się już w katalogu firmy.

ExternalUserSharingOnly

Zezwalaj użytkownikom zewnętrznym akceptującym zaproszenia do udostępniania i logującym się jako uwierzytelnieni użytkownicy.

ExternalUserAndGuestSharing

Zezwalaj na udostępnianie przez wszystkich użytkowników zewnętrznych, a za pomocą łączy dostęp anonimowy.

Aby wyświetlić istniejące współużytkuje, użyj polecenia cmdlet Get-SPOSite Windows PowerShell.

Przykład:

(Get-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1).SharingCapability

Aktualizowanie ustawień udostępniania dla wszystkich witryn w dzierżawie   

Poniższy skrypt umożliwia aktualizowanie ustawień udostępniania dla wszystkich witryn:

$userCredential = Get-Credential
Connect-SPOService -Url https://TenantName-admin.sharepoint.com -Credential $userCredential
$sites = Get-sposite -template GROUP#0 -includepersonalsite:$false
Foreach($site in $sites)
{
Set-SPOSite -Identity $site.Url -SharingCapability SharingOption
}
Write-Host("External Sharing Capability updated for all sites.")

Zmienne:

 • TenantName - nazwa Twojej dzierżawy Office 365.

 • SharingOption - opcję udostępniania, który ma być używany w powyższej tabeli.

Wprowadź swoje poświadczenia administratora SharePoint Online po wyświetleniu monitu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych poleceń cmdlet i ich parametrów w Windows PowerShell zobacz Ustawianie SPOSite i Get-SPOSite.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×