Włączanie trybu buforowanej wymiany

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

tryb buforowanej wymiany umożliwia pracę z elementami w skrzynce pocztowej usługi Office 365 lub Programu Microsoft Exchange Server , nawet jeśli połączenie sieciowe jest wolne lub niedostępne. Tryb buforowanej wymiany nie można używać z kontem POP lub IMAP. Jeśli program Outlook zatrzymuje się w trybie Offline, zobacz pracować w trybie offline w programie Outlook.

Ważne: podczas korzystania z programu Outlook ze skrzynką pocztową programu Office 365, zalecamy zawsze przy użyciu trybu buforowanej wymiany.

Tryb buforowanej wymiany — informacje

Tryb buforowanej wymiany pozwala lepiej, gdy korzystasz z konta programu Exchange. W tym trybie kopia skrzynki pocztowej jest zapisywana na komputerze. Ta kopia zapewnia szybki dostęp do danych i jest często aktualizowana z serwerem, na którym jest uruchomiony program Microsoft Exchange.

Uwagi: 

 • Tryb buforowanej wymiany jest domyślnie po dodaniu konta serwera Exchange lub usługi Office 365.

 • Zaleca się zawsze przy użyciu konta programu Exchange lub usługi Office 365 przy użyciu trybu buforowanej wymiany.

Włączanie trybu buforowanej wymiany lub wyłączanie

 1. Kliknij pozycję Plik > Ustawienia kont > Ustawienia kont.

  Ustawienia kont w widoku Backstage

 2. Kliknij konto serwera Exchange lub usługi Office 365, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  Polecenie Zmień w oknie dialogowym Ustawienia kont

 3. W obszarze Ustawienia trybu offline zaznacz pole wyboru Użyj trybu buforowanej wymiany.

  Zaznaczanie pola wyboru Użyj trybu buforowanej wymiany w oknie dialogowym Zmienianie konta

  (Jeśli jest to Twoja subskrypcja usługi Office 365 za pomocą aktualizacji pół roku, w obszarze Ustawienia trybu Offline, zaznacz Użyj trybu buforowanej wymiany do pobrania poczty e-mail do pliku danych programu Outlook.

Okno dialogowe Ustawienia kont, strony Ustawienia konta programu Exchange.

4. Zamknij, a następnie ponownie uruchom Outlook.

Jeśli chcesz wyłączyć tryb buforowanej wymiany, powtórz kroki, ale wyczyść Użyj trybu buforowanej wymiany.

Domyślnie poczta e-mail z 12 miesięcy jest dostępna w trybie offline, ale można sterowania ilość poczty przechowywanej w trybie offline.

Początek strony

Tryb buforowanej wymiany i foldery udostępnione

Foldery udostępnione obejmują foldery publiczne programu Exchange, foldery programu SharePoint lub foldery programu Exchange innej osoby przy włączonej funkcji Udzielanie pełnomocnictw. Domyślnie włączenie trybu buforowanej wymiany powoduje pobranie na komputer lokalnej kopii folderów udostępnionych.

Aby włączyć lub wyłączyć pobieranie folderów udostępnionych lub folderów publicznych przy włączonym trybie buforowanej wymiany:

 1. Kliknij pozycję Plik > Ustawienia kont > Ustawienia kont.

Ustawienia kont w widoku Backstage

 1. Kliknij konto programu Exchange, a następnie kliknij pozycję Zmień > Więcej ustawień.

 2. Na karcie Zaawansowane w obszarze Ustawienia trybu buforowanej wymiany zaznacz żądane opcje.

  Początek strony

Dlaczego tryb buforowanej wymiany jest niedostępny?

Jeśli opcja trybu buforowanej wymiany jest niedostępna, może to być spowodowane co najmniej jedną z następujących przyczyn:

 • Konta programu Exchange nie istnieje w profilu programu Microsoft Outlook    Ta funkcja wymaga usługi profil programu Outlook zawierał konto programu Exchange. kont IMAP i POP3 nie można użyć tej funkcji.

 • Funkcja została wyłączona przez administratora serwera Exchange    Administratorzy serwera Exchange mogą wyłączyć tę funkcję w programie Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem serwera Exchange.

 • Zainstalowano usługi terminalowe firmy Microsoft    Tryb buforowanej wymiany nie jest dostępny na komputerach z systemem Windows Server, gdy zainstalowano usługi terminalowe firmy Microsoft.

Początek strony

Tryb buforowanej wymiany — informacje

Tryb buforowanej wymiany pozwala lepiej, gdy korzystasz z konta programu Exchange. W tym trybie kopia skrzynki pocztowej jest zapisywana na komputerze. Ta kopia zapewnia szybki dostęp do danych i jest często aktualizowana z serwerem, na którym jest uruchomiony program Microsoft Exchange.

Uwaga: Tryb buforowanej wymiany jest domyślnie po dodaniu konta serwera Exchange.

Włączanie lub wyłączanie trybu buforowanej wymiany

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont.
  Ustawienia kont w widoku Backstage

 3. Na karcie Poczta e-mail kliknij konto serwera Exchange, a następnie kliknij pozycję Zmień.

 4. Program Microsoft Exchange server zaznacz lub wyczyść pole wyboru Użyj trybu buforowanej wymiany.
  Pole wyboru Użyj trybu buforowanej wymiany

 5. Zamknij i uruchom ponownie Microsoft Outlook 2010.

Korzystając z trybu buforowanej wymiany, wiadomości e-mail może pozostać w skrzynce nadawczej przez jedną minutę, aż do następnej synchronizacji z serwera, który jest uruchamiany programu Exchange. Jeśli chcesz wysłać wiadomość natychmiast, wykonaj następujące czynności:

 • Na karcie Wyślij/Odbierz w grupie Wyślij / Odbierz kliknij przycisk Wyślij wszystko.
  Send & Receive group in the ribbon

Początek strony

Ręczne konfigurowanie preferencje pobierania wiadomości

Tryb buforowanej wymiany, może automatycznie optymalizować transmisji danych na szybkość połączenia z serwerem uruchamianego programu Exchange. Jednak możesz ręcznie zmienić preferencje pobierania.

 1. Na karcie Wyślij/Odbierz w grupie Preferencje kliknij polecenie Preferencje pobierania.
  Download Preferences command in the ribbon

 2. Kliknij jedną z następujących opcji:

  • Pobierz pełne elementy      Jest to ustawienie domyślne. Wszystkie wiadomości i załączników są pobierane.

  • Pobierz nagłówki, a następnie pełne elementy      Po pobraniu nagłówków wiadomości Pobieranie treści wiadomości i załączników rozpocznie się. Podczas pobierania dużej liczby elementów, to ustawienie jest przydatne, więc można szybko zobaczyć nagłówki wiadomości, a następnie wybierz pozycję wiadomość, aby otworzyć nie czekając pierwszy dla wszystkich wiadomości do pobrania w całości.

  • Pobieranie nagłówków      Nie treści wiadomości i załączników są pobierane. To skraca czas połączenia i kwota transfer danych. Po otwarciu elementu pełny element następnie jest pobierana z serwera poczty.

  • Przy wolnym połączeniu pobierz tylko nagłówki      W przypadku wykrycia wolnego połączenia treść wiadomości i załączników nie są pobierane. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczone, trzy opcje poprzedniego określają, jakie są pobierane niezależnie od szybkości połączenia.

Oprócz folderów programu Exchange trybu buforowanej wymiany współdziała z folderów udostępnionych. Przykładami folderów udostępnionych folderów programu Exchange, korzystając z uprawnień dostępu pełnomocnika innej osoby lub foldery programu SharePoint. Aby włączyć lub wyłączyć obsługi folderu udostępnionego podczas korzystania z trybu buforowanej wymiany, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont.
  Ustawienia kont w widoku Backstage

 3. Na karcie Poczta e-mail kliknij konto serwera Exchange, a następnie kliknij pozycję Zmień.

 4. Kliknij pozycję Więcej ustawień.

 5. Na karcie Zaawansowane w obszarze Ustawienia trybu buforowanej wymiany zaznacz pola wyboru dla odpowiednich opcji.

Początek strony

Opcja trybu buforowanej wymiany jest niedostępna

Jeśli nie można włączyć trybu buforowanej wymiany, może to być spowodowane co najmniej jedną z następujących przyczyn:

 • Konta programu Exchange nie istnieje w profilu programu Microsoft Outlook     Ta funkcja wymaga, aby profil programu Outlook zawierał konto programu Exchange.

 • Funkcja została wyłączona przez administratora serwera Exchange    Administratorzy serwera Exchange mogą wyłączyć tę funkcję w programie Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem serwera Exchange.

 • Zainstalowano usługi terminalowe firmy Microsoft    Tryb buforowanej wymiany nie jest dostępny na komputerach z systemem Windows Server, gdy zainstalowano usługi terminalowe firmy Microsoft.

Początek strony

Tryb buforowanej wymiany umożliwia lepsze możliwości korzystania z konta programu Microsoft Exchange. Kopia skrzynki pocztowej jest przechowywana na komputerze. Ta kopia zapewnia szybki dostęp do danych i jest często aktualizowana z serwerem poczty.

Uwaga: Ta funkcja wymaga używania konta programu Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007. Większość osobistych kont nie należy używać programu Microsoft Exchange.

Jeśli pracujesz w trybie offline, czy wybór lub ze względu na problem z połączeniem, dane są nadal dostępne natychmiast gdziekolwiek jesteś. Jeśli połączenie z komputera z serwerem Exchange jest niedostępna, Microsoft Office Outlook 2007 powoduje przejście do Próba połączenia lub Rozłączono. Po przywróceniu połączenia Microsoft Office Outlook 2007 jest automatycznie przełącza powrót do Połączono lub Połączono (nagłówki). Wszelkie zmiany wprowadzone podczas połączenia z serwerem nie jest dostępne są automatycznie synchronizowane, jeśli jest dostępne połączenie. Możesz nadal pracować podczas synchronizacji zmian.

Początek strony

Po danych jest zoptymalizowana pod kątem typu połączenia programu Exchange, typ elementów, które są synchronizowane ze skrzynką pocztową serwera różnią się. Na przykład używając szybkiego połączenia, Office Outlook 2007 kopiuje nagłówek, treść i załączniki elementu poczty e-mail z serwera poczty e-mail na komputerze. Po zaznaczeniu tempo połączenia tylko nagłówki są automatycznie pobierane. Treść i dowolne skojarzone załączniki są pobierane tylko wtedy, gdy użytkownik zażąda albo w razie potrzeby synchronizacji z osobistym cyfrowym asystentem, autoarchiwizacji i niektórych zasad po stronie klienta. W środowisku tempo połączenia książka adresowa trybu Offline również nie są automatycznie jest aktualizowana. Jednak mieć możliwość ręcznie żądania aktualizacji.

Uwaga: Pobieranie wyłącznie nagłówków jest funkcją dostępną podczas łączenia się programu Exchange Server 2003 lub Office Outlook 2007.

Początek strony

Tryb buforowanej wymiany pozwala wykorzystać możliwości programu Outlook do automatycznego określania szybkości połączenia z serwerem Exchange i zoptymalizować transmisji danych do szybkości. Po wybraniu ustawienia Przy wolnym połączeniu pobierz tylko nagłówki programu Outlook zatrzymuje automatyczne pobieranie pełnych elementów, a także pozostawia załączniki na serwerze.

Na przykład możesz za pomocą komputera przenośnego w biurze i nawiązać połączenie za pomocą kabla sieci firmowej sieci lokalnej (LAN). Masz dostęp do nagłówków i pełne elementy, w tym załączniki. Masz dostęp do serwera z programem Exchange. Odłączenie komputera przenośnego od sieci lokalnej program Outlook przełącza się do stanu Próba połączenia. Możesz nadal pracować z danymi. Jeśli połączenie jest niedostępna, program Outlook przełącza się na Rozłączono, okresowego sprawdzania dostępności serwera. Jeśli masz dostępu bezprzewodowego, program Outlook może ponownie ustanowić połączenie z serwerem i wrócić do stanu połączony. Aby zmienić dowolne ustawienie lub uruchom ponownie program Outlook nie jest wymagany.

Później możesz za pomocą modem dostępu telefonicznego do konta programu Exchange. Program Outlook rozpozna połączenie jest wolne i automatycznie optymalizuje dla tego połączenia, pobierając tylko nagłówki i nie aktualizując książki adresowej trybu Offline. Aby ograniczyć ilość danych przesyłanych za pomocą połączenia także zostaną wykonane dodatkowe optymalizacje.

Zapewnia różne poziomy optymalizacji, program Outlook można dostosować do zmian środowiska połączenia, takich jak odłączanie firmowej sieci LAN, przejść do trybu offline, a następnie aktualizujące połączenia z serwerem za pomocą tempo połączenia telefonicznego. Zmiana typu połączenia programu Exchange — LAN, bezprzewodowe, komórkowe, ogólne pakietów radiowego Service (GPRS) i w trybie offline — jest łatwa i nigdy nie wymaga zmiany ustawień ani ponownego uruchomienia programu Outlook.

Uwaga: Pobieranie wyłącznie nagłówków jest funkcją dostępną podczas nawiązywania połączenia z serwerem Exchange 2003 lub nowszym.

Początek strony

Zawsze mieć możliwość ręcznego ustawienia zachowania połączeń. W niektórych przypadkach można kontrolować zachowanie połączeń i ilość danych wymienianych z programu Exchange. Biuro gdy połączenia szybkich sieci lokalnej (LAN), Pobierz pełne elementy prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem. Jeśli połączenia za pomocą usługi opłaty zależą od ilości danych wysyłanie i odbieranie, która jest z sieci komórkowych i połączeń GPRS, zaznacz Pobierz nagłówki. Skraca jest wysyłany przez połączenie danych i skrócony czas połączenia. Można zażądać tylko pełne elementy, które są potrzebne.

Uwaga: Pobieranie wyłącznie nagłówków jest funkcją dostępną podczas łączenia się programu Exchange 2003 lub Exchange 2007.

Początek strony

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycjęUstawienia kont.

 2. Na karcie Poczta E-mail kliknij konto serwera Exchange, a następnie kliknij przycisk Zmień.

 3. W obszarze serwer Microsoft Exchange zaznacz pole wyboru Użyj trybu buforowanej wymiany.

  Jeśli nie można włączyć trybu buforowanej wymiany, może to być spowodowane co najmniej jedną z następujących przyczyn:

  • Nie masz konta e-mail programu Exchange w profilu programu Microsoft Outlook     Ta funkcja wymaga, aby profil programu Outlook zawierał konto programu Exchange.

  • Administrator programu Exchange i może wyłączyć tę funkcję     Administratorzy Exchange mają możliwość wyłączenia tej funkcji w programie Outlook. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z administratorem serwera Exchange. Dodatkowe informacje dla administratorów są dostępne w programie Microsoft Office Resource Kit.

  • Zainstalowano usługi terminalowe firmy Microsoft     Tryb buforowanej wymiany korzysta z pliku folderów trybu Offline (ost). Nie można używać tego pliku, jeśli zainstalowano usługi terminalowe firmy Microsoft dla programu Microsoft Windows 2000 Server lub Windows Server 2003. Jednak instalowania klienta usługi terminalowe lub klient Podłączanie pulpitu zdalnego nie uniemożliwia dostępu do tej funkcji.

 4. Zamknij i uruchom ponownie Office Outlook 2007.

Korzystając z trybu buforowanej wymiany, wiadomość może pozostać w skrzynce nadawczej przez jedną minutę, aż do następnej synchronizacji z serwerem Exchange. Jeśli chcesz wysłać wiadomość natychmiast, wykonaj następujące czynności:

 • W menu Narzędzia wskaż polecenie Wyślij/Odbierz, a następnie kliknij przycisk Wyślij wszystko.

Uwaga: Oprócz folderami programu Exchange trybu buforowanej wymiany współdziała z folderów udostępnionych. Przykładami folderów udostępnionych folderów programu Exchange, korzystając z uprawnień dostępu pełnomocnika innej osoby lub foldery programu SharePoint. Aby włączyć lub wyłączyć obsługi folderu udostępnionego podczas korzystania z trybu buforowanej wymiany, po krok 2 w powyższej procedury, kliknij przycisk Więcej ustawień, a następnie na karcie Zaawansowane zaznacz lub wyczyść Pobieranie folderów udostępnionych (z wyłączeniem folderów poczty) pole wyboru .

Początek strony

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycjęUstawienia kont.

 2. Na karcie Poczta e-mail kliknij konto serwera Exchange, a następnie kliknij pozycję Zmień.

 3. W obszarze Serwer Microsoft Exchange wyczyść pole wyboru Użyj trybu buforowanej wymiany.

 4. Zamknij i uruchom ponownie Office Outlook 2007.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×