Włączanie obsługi wielu typów zawartości na liście lub w bibliotece

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule

Informacje o dodawaniu wielu typów zawartości do listy lub biblioteki

Zagadnienia dotyczące wielu typów zawartości

Włączanie wielu typów zawartości w bibliotece

Włączanie wielu typów zawartości na liście

typ zawartości opisuje atrybuty dokumentu, folderu lub elementu listy. Każdy typ zawartości może określać zestaw właściwości, formularze służące do edytowania i wyświetlania właściwości, przepływy pracy dostępne dla dokumentu lub elementu listy oraz szablon dokumentu (tylko typy zawartości dokumentu). Typy zawartości można również rozszerzać za pomocą funkcji niestandardowych. Dodanie typu zawartości do biblioteki lub listy powoduje, że biblioteka lub lista może zawierać obiekty tego typu zawartości.

Typy zawartości zapewniają organizacjom metodę spójnego zarządzania zawartością i organizowania jej na różnych listach i w różnych bibliotekach w aplikacji sieci Web, a ponadto umożliwiają umieszczenie na pojedynczej liście lub w bibliotece różnych typów elementów lub dokumentów. Aby menedżerowie list mogli dodawać różne typy zawartości do określonych list lub bibliotek, należy włączyć obsługę wielu typów zawartości na liście lub w bibliotece.

Dodawanie wielu typów zawartości do listy lub biblioteki — informacje

Większość bibliotek i list może zawierać wiele typów zawartości. Zdefiniowanie wielu typów zawartości dla listy lub biblioteki ułatwia tworzenie bibliotek i list służących do przechowywania w jednym miejscu różnych typów dokumentów. Na przykład biblioteka może zawierać dokumenty oraz grafiki związane z projektem. W bibliotece pliki graficzne są przedstawione za pomocą kolumn informacji przypisanych do typu zawartości grafiki, a dokumenty są przedstawione za pomocą kolumn przypisanych do typu zawartości dokumentu. Używając polecenia Nowy biblioteki dokumentów, autorzy mogą tworzyć nowe elementy dowolnego z tych typów zawartości.

Początek strony

Zagadnienia dotyczące wielu typów zawartości

Przed dodaniem typów zawartości do biblioteki lub listy warto poznać następujące informacje:

 • Typy zawartości można konfigurować tak, aby wymagały pewnych pól, nazywanych też kolumnami. Podczas przekazywania lub tworzenia dokumentu dostawca zawartości musi podać informacje w wymaganych kolumnach. Wymagane kolumny są konfigurowane w typie zawartości i wymuszane przez typ zawartości, a nie przez listę lub bibliotekę.

 • Pola wyświetlane w formularzu są określane przez typ zawartości skojarzony z formularzem, a nie przez listę lub bibliotekę.

 • Szablon dokumentu używany podczas tworzenia nowego dokumentu jest określany przez typ zawartości, a nie przez listę lub bibliotekę.

 • Przepływy pracy i zdarzenia mogą być powiązane z typami zawartości.

 • Na typy zawartości określone dla listy lub biblioteki, które mają relację nadrzędny/podrzędny z witryną wyższego poziomu, mogą mieć wpływ akcje wykonywane podczas aktualizowania nadrzędnego typu zawartości.

Początek strony

Włączanie wielu typów zawartości w bibliotece

 1. Otwórz bibliotekę, dla której chcesz włączyć wiele typów zawartości.

  Uwaga: Nie można włączyć wielu typów zawartości w bibliotece typu wiki.

 2. W menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia biblioteki dokumentów, Ustawienia biblioteki formularzy lub Ustawienia biblioteki obrazów.

 3. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

 4. W sekcji Typy zawartości zaznacz opcję Tak, aby zezwolić na wiele typów zawartości.

 5. Zmień dowolne inne ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Włączanie wielu typów zawartości na liście

 1. Otwórz listę lub tablicę dyskusyjną, dla której chcesz włączyć wiele typów zawartości.

 2. W menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia listy.

 3. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

 4. W sekcji Typy zawartości zaznacz opcję Tak, aby zezwolić na wiele typów zawartości.

 5. Zmień dowolne inne ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×