Włączanie lub zmienianie języka układu klawiatury

Włączanie lub zmienianie języka układu klawiatury

Po włączeniu układów klawiatury dla dwóch lub większej liczby języków w systemie operacyjnym Windows możesz przełączać się między językami używającymi różnych układów klawiatury za pomocą paska języka.

Uwagi : 

 • Aby włączyć język klawiatury zarówno w systemie Windows, jak i pakiecie Office, wykonaj instrukcje językowe dla systemu Windows.

 • Jeśli chcesz tylko wstawić kilka symboli lub znaków obcego języka, a piszesz wyłącznie w językach opartych na alfabecie łacińskim, takich jak angielski czy hiszpański, możesz wstawiać symbole bez zmiany układu klawiatury.

Układ klawiatury, inaczej język klawiatury, decyduje o tym, które znaki są wyświetlane na ekranie po naciśnięciu klawiszy na klawiaturze. Różne układy umożliwiają bezpośrednie wpisywanie wszystkich znaków wybranego języka, w tym znaków diakrytycznych, takich jak umlaut (ä) w języku niemieckim czy tylda (ñ) w języku hiszpańskim.

Po włączeniu układu klawiatury dla danego języka możesz łatwo przełączać języki klawiatury przy użyciu paska języka.

Ważne : Aby sprawdzić pisownię lub gramatykę, należy włączyć narzędzia sprawdzające dla używanego języka. Może być również potrzebny pakiet językowy lub pakiet Language Interface Pack (LIP). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Aby włączyć układ klawiatury dla innego języka:

 1. W programie pakietu Office kliknij pozycję Plik > Opcje > Język.

 2. W obszarze Wybieranie języków edycji wybierz odpowiedni język w polu Dodaj dodatkowe języki edycji, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Lista Dodaj dodatkowe języki edycji

 3. Nowy język zostanie wyświetlony na liście powyżej, w obszarze Język edycji.

 4. Link Nie włączono obok języka w obszarze Układ klawiatury oznacza, że dany układ klawiatury nie został włączony.

  Język edycji nie został włączony

  Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Nie włączono.

  2. W otwartym oknie dialogowym Dodawanie języków kliknij polecenie Dodaj język, zaznacz wybrany język na liście i kliknij pozycję Dodaj.

  3. Zamknij okno dialogowe Dodawanie języków. Obok tego języka w obszarze Układ klawiatury w sekcji Wybieranie języków edycji powinien być teraz widoczny tekst Włączono.

  Jeśli obok języka jest widoczny tekst Nie zainstalowano, może być wymagany pakiet językowy lub pakiet Language Interface Pack. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Po przełączeniu języka za pomocą paska języka układ klawiatury zmienia się na układ klawiatury danego języka.

Pasek języka umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Przełączanie między językami opartymi na alfabecie łacińskim, takimi jak angielski, hiszpański czy francuski, a językiem opartym na alfabecie innym niż łaciński, takim jak arabski czy chiński.

 • Przełączanie między językami opartymi na alfabecie innym niż łaciński, takimi jak grecki lub rosyjski.

 • Używanie natywnych układów klawiatury podczas pisania w różnych językach opartych na alfabecie łacińskim.

Uwaga : W większości przypadków po włączeniu układu klawiatury dla dwóch lub większej liczby języków pasek języka jest automatycznie wyświetlany na pasku zadań lub na pulpicie. Jeśli pasek języka nie jest automatycznie wyświetlany po włączeniu dodatkowego układu klawiatury, zobacz Gdzie jest pasek języka?.

 1. Po włączeniu odpowiedniego języka klawiatury otwórz dokument i umieść kursor w miejscu, w którym chcesz rozpocząć wpisywanie tekstu w innym języku.

 2. Kliknij ikonę języka Wskaźnik klawiatury angielskiej na pasku języka, a następnie kliknij język, którego chcesz użyć.

  Skrót klawiaturowy: aby przełączać układy klawiatury, naciśnij klawisze Alt+Shift.

  Uwaga : Ikona Wskaźnik klawiatury angielskiej to tylko przykład — jest wyświetlana, kiedy językiem aktywnego układu klawiatury jest język angielski. Ikona, która jest faktycznie wyświetlana na komputerze użytkownika, zależy od języka aktywnego układu klawiatury.

  Jeśli dla jednego języka skonfigurowano więcej niż jeden układ klawiatury, można przełączać układy klawiatury, klikając ikonę układu klawiatury na pasku języka, a następnie klikając odpowiedni układ klawiatury. Na wskaźniku zostanie wyświetlona nazwa zgodna z aktywnym układem klawiatury.

  Przykładowe wskaźniki klawiatury na pasku języka

 3. Powtarzaj kroki 1 i 2, aby przełączać między różnymi językami.

Porada : Na pasku stanu programu jest wyświetlany język narzędzi sprawdzających używanych przez ten program. Pasek stanu jest dostępny tylko w następujących programach pakietu Microsoft Office: PowerPoint, Visio i Word. Aby go włączyć, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek stanu Pasek stanu , a następnie kliknij polecenie Język. Gdy ta opcja jest włączona, możesz kliknąć ten segment paska stanu, aby wyświetlić okno dialogowe Język i ustawić język zaznaczonego tekstu.

Początek strony

Zazwyczaj pasek języka jest wyświetlany automatycznie na pulpicie lub na pasku zadań po włączeniu dwóch lub większej liczby układów klawiatury w systemie operacyjnym Windows. Pasek języka jest niewidoczny, kiedy jest ukryty lub kiedy w systemie operacyjnym Windows jest włączony tylko jeden układ klawiatury.

Jeśli pasek języka nie jest widoczny, wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić, czy pasek języka jest ukryty:

W systemie Windows 10 i Windows 8

 1. Naciśnij kombinację klawiszy logo Windows + X, aby wyświetlić listę poleceń i opcji (to po prostu szybki sposób na dotarcie do Panelu sterowania).

  Pakiet Office 2016: panel sterowania w systemie Windows 8

 2. Kliknij pozycję Panel sterowania.

 3. W obszarze Zegar, język i region kliknij pozycję Zmień metody wprowadzania.

 4. Kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.

 5. W obszarze Przełączanie metod wprowadzania zaznacz pole wyboru Użyj paska języka pulpitu, jeśli jest dostępny, a następnie kliknij pozycję Opcje.

  Pakiet Office 2016: przełączanie metod wprowadzania w systemie Windows 8

 6. W oknie dialogowym Usługi tekstowe i języki kliknij kartę Pasek języka i upewnij się, że wybrana jest opcja Na wierzchu pulpitu lub Dokowany na pasku zadań.

  Pakiet Office 2016: usługi tekstowe i języki w systemie Windows 8

W systemie Windows 7

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W obszarze Zegar, język i region kliknij pozycję Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania danych.

 3. W oknie dialogowym Region i język kliknij pozycję Zmień klawiatury.

 4. W oknie dialogowym Usługi tekstowe i języki kliknij kartę Pasek języka.

  Okno dialogowe Usługi tekstowe i języki

 5. W obszarze Pasek języka sprawdź, czy jest zaznaczona opcja Ukryty. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, kliknij opcję Na wierzchu pulpitu lub Dokowany na pasku zadań.

W systemie Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W obszarze Zegar, język i opcje regionalne kliknij pozycję Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania danych.

 3. W oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe kliknij pozycję Zmień klawiatury.

 4. W oknie dialogowym Usługi tekstowe i języki kliknij kartę Pasek języka.

  Okno dialogowe Usługi tekstowe i języki

 5. W obszarze Pasek języka sprawdź, czy jest zaznaczona opcja Ukryty. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, kliknij opcję Na wierzchu pulpitu lub Dokowany na pasku zadań.

W systemie Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij pozycję Data, godzina, język i opcje regionalne, kliknij pozycję Opcje regionalne i językowe, a następnie kliknij pozycję Dodaj inne języki.

 3. W oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe kliknij kartę Języki, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.

 4. W oknie dialogowym Usługi tekstowe i języki kliknij przycisk Pasek języka.

 5. W oknie dialogowym Ustawienia paska języka upewnij się, że jest zaznaczona opcja Pokaż pasek języka na pulpicie. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, zaznacz ją i kliknij przycisk OK. Na pulpicie powinien zostać wyświetlony pasek języka.

Początek strony

Zobacz też

Włączanie języka układu klawiatury w pakiecie Office 2007

Dodawanie języka lub ustawianie preferencji językowych w pakiecie Office

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku w pakiecie Office

Wstawianie symboli

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×