Włączanie lub wyłączanie wysyłania wiadomości e-mail po zmianie ustawień konferencji Audio

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Użytkownicy są automatycznie powiadamiani pocztą e-mail włączenie konferencje Audio. Czasami może występować sytuacji, gdy chcesz zmniejszyć liczbę wiadomości e-mail, które są wysyłane do programu Skype dla firm i Microsoft Teams użytkownika. W takich przypadkach można wyłączyć wysłać wiadomość e-mail.

Jeśli wyłączysz wysyłania wiadomości e-mail, wiadomości e-mail konferencji Audio nie zostaną wysłane do użytkowników, w tym wiadomości e-mail do, gdy użytkownicy są włączone lub wyłączone do konferencji audio, gdy ich numer PIN jest ustawiany i identyfikator konferencji i konferencje domyślne telefonu zmiany .

Oto przykład wiadomości e-mail wysyłane do użytkowników po włączeniu konferencje Audio:

Wiadomość e-mail dla konferencji telefonicznych

 • Istnieje kilka wiadomości e-mail, które są wysyłane do użytkowników w organizacji po te funkcje są włączone do konferencji audio:

  • Gdy licencji na Konferencje Audio są im przypisane.

  • Kiedy można ustawić ręcznie konferencji audio użytkownika numeru PIN.

  • Ręcznie zresetowano identyfikator konferencji użytkownika.

  • Po usunięciu licencji na Konferencje Audio z nich.

  • Dostawca konferencji audio użytkownika jest zmiany od firmy Microsoft na inną lub Brak dostawcy.

  • Dostawca konferencji audio użytkownika jest zmiany do firmy Microsoft.

Aby włączyć lub wyłączyć wiadomości e-mail wysyłane do użytkowników, można użyć programu Skype dla firm Centrum administracyjne lub środowiska Windows PowerShell.

Przy użyciu programu Skype dla firm Centrum administracyjne

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365 > Skype dla firmi w lewym okienku nawigacji kliknij konferencji głosowych.

 3. Na stronie Ustawienia mostka firmy Microsoft zaznacz lub wyczyść, automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail do użytkowników w przypadku zmiany ustawień konferencji audio.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

  Porady : 

  • Możesz również wysyłać wiadomości e-mail do użytkownika z ustawieniami konferencji audio, przechodząc do konferencji głosowych > Użytkownicy, zaznacz go, a następnie klikając polecenie Wysyłaj informacje o konferencji za pośrednictwem poczty e-mail.

  • Jeśli to zrobisz, będą wysyłane wiadomości e-mail zawierającej tylko identyfikator konferencji i numer telefonu konferencji, ale nie numeru PIN.

  • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wysyłanie wiadomości e-mail do użytkownika z informacjami o ich konferencji telefonicznych .

Za pomocą programu Windows PowerShell

 • Uruchom poniższe polecenie, aby wyłączyć funkcję wysyłania wiadomości e-mail:

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -AutomaticallySendEmailsToUsers $false

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą tego polecenia cmdlet zobacz Ustawianie CsOnlineDialInConferencingTenantSettings.

 • Wyłączenie automatycznego wysyłania wiadomości e-mail, można ręcznie wyzwalanie wysłanie wiadomości e-mail z numer Identyfikatora i telefonu konferencji przy użyciu programu Skype dla firm Centrum administracyjnym. Jednak jeśli to zrobisz, numer PIN nie zostaną uwzględnione. Jeśli chcesz zresetować numer PIN konferencji audio i wysyłanie wiadomości e-mail jest wyłączona, będzie konieczne Wyślij go do użytkownika w inny sposób.

 • Domyślnie jest nadawca tej wiadomości e-mail od usługi Office 365, ale można zmienić adres e-mail i wyświetlać nazwy przy użyciu programu Windows PowerShell i również użyć polecenia cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings .

  Uwaga :  Jeśli chcesz zmienić informacje o adresie e-mail, musisz upewnić się, że zasady poczty przychodzącej w środowisku umożliwiają odbieranie wiadomości od określonego niestandardowego adresu nadawcy.

  • Wprowadź adres e-mail w parametrze SendEmailFromAddress.

  • Wprowadź nazwę wyświetlaną e-mail w parametrze SendEmailFromDisplayName.

  • Ustaw dla parametru SendEmailOverride wartość True.

  • Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -SendEmailOverride $true -SendEmailFromAddress amos.marble@contoso.com -SendEmailFromDisplayName "Amos Marble"

 • Wysyłanie wiadomości e-mail do użytkowników można wyłączyć za pomocą Centrum administracyjnego programu Skype dla firm lub programu Windows PowerShell.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Konfigurowanie konferencji Audio programu Skype dla firm i Teams firmy Microsoft

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×