Włączanie lub wyłączanie wiadomości w trybie offline dla administratorów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz wysłać programu Skype dla firm wiadomości błyskawicznych do kontaktów, nawet jeśli nie są zalogowane. Ta funkcja umożliwia kontaktów wiesz, że masz zostały próbujesz dostęp. Nie musisz poczekaj, aż ktoś jest w trybie online przed wysłaniem wiadomości.

W przypadku wiadomości w trybie offline warto pamiętać o poniższych kwestiach:

 • Wiadomości w trybie offline nie będą archiwizowane w skrzynce pocztowej użytkownika.

 • Wiadomości offline będą wysyłane do skrzynki pocztowej użytkownika, a użytkownik zostanie powiadomiony po zalogowaniu się do programu Skype dla firm.

 • Jeśli adresat wiadomości stanu jest ustawiona na Nie przeszkadzać lub Prezentacja, otrzymają nieodebranych wiadomości wysyłanej z adresata programu Skype dla firm klienta.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie wiadomości w trybie offline w programie Skype dla firm.

Rozpoczęcie pracy

Upewnianie się, że jest używany program Windows PowerShell w wersji 3.0 lub nowszej

 1. Aby sprawdzić, czy korzystasz z wersji 3.0 lub nowszej: Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

 2. Sprawdź wersję, wpisując ciąg Get-Host w oknie Windows PowerShell.

 3. Jeśli nie masz wersji 3.0 lub nowszej, musisz pobrać i zainstalować aktualizacje programu Windows PowerShell. Zobacz Windows Management Framework 4.0, aby pobrać i zainstalować pliki umożliwiające zaktualizowanie programu Windows PowerShell do wersji 4.0. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

 4. Konieczne jest też zainstalowanie modułu programu Windows PowerShell dla usługi Skype dla firm Online, który umożliwia tworzenie zdalnej sesji programu Windows PowerShell łączącej się z usługą Skype dla firm Online. Ten moduł, który jest obsługiwany tylko na komputerach 64-bitowych, można pobrać z Centrum pobierania Microsoft ze strony Moduł programu Windows PowerShell dla usługi Skype dla firm Online. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz Łączenie się ze wszystkimi usługami Office 365 w jednym oknie programu Windows PowerShell.

Uruchamianie sesji programu Windows PowerShell

 1. Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

 2. W oknie Windows PowerShell połącz się z Twoją organizacją usługi Office 365, uruchamiając polecenie:

  Uwaga : Polecenie Import-Module musisz uruchomić tylko podczas pierwszego użycia modułu Windows PowerShell usługi Skype dla firm Online.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania programu Windows PowerShell, zobacz Łączenie się ze wszystkimi usługami Office 365 w jednym oknie programu Windows PowerShell lub Łączenie się z usługą Skype dla firm Online za pomocą programu Windows PowerShell.

Włączanie i wyłączanie funkcji wiadomości błyskawicznych w trybie offline

Uwaga : Wiadomości offline są tylko dostępne w ramach najnowszej wersji Szybka instalacja klienta programu Skype dla firm i nie są dostępne podczas służy starsze programu Skype kliknij pozycję Szybka instalacja dla firm lub plik *.msi został użyty do zainstalowania klienta programu Skype dla firm.

Aby włączyć lub wyłączyć tryb Offline wiadomości przesyłanych wiadomości w trybie Offline dla użytkowników w organizacji, ustaw EnableIMAutoArchivingTrue lub False. Domyślnie to jest równa True.

Aby wyłączyć to ustawienie, należy użyć polecenia cmdlet Set-CsClientPolicy i uruchamianie:

Set-CsClientPolicy -Identity Global -EnableIMAutoArchiving $False

Aby włączyć lub wyłączyć wysyłanie wiadomości w trybie Offline w trybie Offline wiadomości dla użytkownika, ustaw EnableIMAutoArchivingTrue lub False. Domyślnie to jest równa True. Można używać istniejących zasad lub utworzyć na podobnie jak w poniższym przykładzie.

New-CsClientPolicy –Identity OfflineIM
Set-CsClientPolicy -Identity OfflineIM -EnableIMAutoArchiving $False
Grant -CsClientPolicy -Identity “Tony Smith” – PolicyName OfflineIM

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie Windows PowerShell?

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×