Włączanie lub wyłączanie sekcji Ulubione

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Sekcję Ulubione można wyłączyć, jeśli z niej nie korzystasz i chcesz mieć więcej miejsca na wyświetlanie listy folderów poczty w okienko folderów. Sekcja Ulubione umieszczona w górnej części obszaru okienko folderów zawiera skróty do najczęściej używanych folderów.

Gdy sekcja Ulubione jest włączana lub wyłączana, żadne foldery nie są dodawane ani usuwane — zmienia się tylko sposób wyświetlania sekcji w obszarze okienko folderów. Nie ma to również wpływu na foldery na liście folderów głównych.

  • W obszarze Poczta kliknij pozycję Widok > Okienko folderów > Ulubione.

Jeśli sekcja Ulubione zostanie wyłączona, a następnie ponownie włączona, zostaną wyświetlone te same foldery.

Porada :  Jeśli nie widać polecenia Ulubione, prawdopodobnie jest otwarty specjalny widok, nazywany listą folderów, a nie obszar Poczta. Na pasek nawigacyjny kliknij pozycję Poczta.

Ulubione, znajduje się w górnej części okienko nawigacji zawiera skróty do często używanych folderów. Ulubione jest domyślnie włączona, ale może być wyłączone, jeśli nie za pomocą funkcji i chcesz więcej miejsca na wyświetlanie listy folderów poczty w okienku nawigacji.

Elementy ulubione w okienku nawigacji

Foldery nie są dodawane lub usuwane po Włączanie lub wyłączanie sekcji Ulubione — spowoduje to tylko zmianę sposobu wyświetlania sekcji w okienku nawigacji. Jest również nie mają wpływu na foldery na liście głównego folderu.

  • W obszarze Poczta na karcie Widok w grupie Układ kliknij polecenie Okienko nawigacji, a następnie kliknij Ulubione.

    Menu okienka nawigacji

Jeśli sekcja Ulubione zostanie wyłączona, a następnie ponownie włączona, zostaną wyświetlone te same foldery.

Porada : Jeśli polecenie Ulubione brakujących, to prawdopodobnie Listy folderówpoczty. W okienku nawigacji kliknij pozycję Poczta.

Włączanie i wyłączanie Folderów ulubionych nie ma wpływu na foldery na liście. Jeśli po wyłączeniu funkcji w Folderach ulubionych znajdują się foldery, będą one widoczne po ponownym włączeniu funkcji.

  • W menu Widok wskaż polecenie Okienko nawigacji, a następnie kliknij pozycję Foldery ulubione, aby ją odznaczyć.

  • Kliknij ponownie pozycję Foldery ulubione, aby ponownie włączyć funkcję.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×