Włączanie lub wyłączanie scalania formularzy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Włączenie funkcji scalania formularzy dla szablonu formularza spowoduje, że użytkownicy będą mogli skonsolidować dane z wielu różnych formularzy utworzonych na podstawie tego szablonu formularza w jednym nowym formularzu. Jest to przydatne, gdy użytkownicy chcą porównywać lub sumować dane z kilku formularzy. Na przykład menedżer, którego zespół wypełnia tygodniowy formularz raportu o stanie, może scalić dane z kilku formularzy w jednym formularzu zbiorczym dla dyrektora.

Domyślnie w przypadku scalania wielu formularzy w jeden formularz tylko scalone dane jest danych znajdujących się w tabela powtarzająca się lub sekcja powtarzająca się lub dane, które są skojarzone z formantem listy lub formantu pola tekstu sformatowanego. Jednak możesz określić danych w innych typów kontrolek również powinny być scalane. Należy pamiętać, że nawet jeśli dane są przechowywane w kontrolek, które nie obsługują scalanie lub które nie mają określone korespondencji seryjnej, dane w oryginalnych formularzach nie zostanie usunięty podczas scalania tych formularzy. Użytkownicy nadal widoczne ich oryginalne dane, otwierając każdego formularza oddzielnie.

Porada : Włączenie funkcji scalania formularzy dla szablonu formularza spowoduje, że użytkownicy będą mogli scalać również formularze przechowywane w folder formularzy programu InfoPath w programie Microsoft Office Outlook 2007 lub w bibliotekach dokumentów w witrynie programu Microsoft Windows SharePoint Services.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję scalania formularzy dla szablonu formularza, należy wykonać następujące czynności:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. W obszarze Kategoria kliknij przycisk Zaawansowane.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć scalanie, wyczyść pole wyboru Włącz scalanie formularzy.

  • Aby włączyć scalanie, zaznacz pole wyboru Włącz scalanie formularzy.

   Umożliwianie użytkownikom scalanie formularzy przy użyciu kodu niestandardowego, dostarczone

   Aby włączyć użytkownikom scalanie formularzy przy użyciu kodu niestandardowego, po zaznaczeniu pola wyboru Włącz scalanie formularzy wykonaj jedną z następujących czynności:

   1. Zaznacz pole wyboru Scalaj przy użyciu kodu niestandardowego.

   2. Kliknij przycisk Edytuj, a następnie wpisz lub wklej kod w wyświetlonym oknie programu Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA).

    Uwagi : 

    1. Aby dodać lub edytować kod zarządzany, musisz mieć Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA) zainstalowany na Twoim komputerze. Przed rozpoczęciem instalacji VSTA musi być zainstalowany program Microsoft .NET Framework 2.0 i Microsoft Core XML Services 6.0. Instalowanie VSTA, w Panelu sterowania, otwarcie Dodaj lub usuń programy, Znajdź Microsoft Office 2007, a następnie kliknij przycisk Zmień.

    2. Scalanie formularzy przy użyciu kodu niestandardowego nie jest obsługiwane dla szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×