Włączanie lub wyłączanie punktorów lub numeracji automatycznych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Domyślnie po wpisaniu gwiazdki lub liczby 1., program Word rozpoznaje próbę rozpoczęcia listy punktowanej lub numerowanej. Możesz wyłączyć funkcję automatycznego rozpoznawania listy.

Uwaga : Jeśli możesz wyłączyć tę funkcję i ręczne tworzenie listy nie wybierz i zmienianie listy w całym dokumencie. Nie można na przykład zaznacz listę i zmienianie koloru wszystkich liczb w tym samym czasie.

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

  3. Kliknij przycisk Opcje Autokorekty, a następnie kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania.

  4. W obszarze Zastosuj podczas pisania zaznacz lub wyczyść pole wyboru listy punktowane automatycznie lub listy numerowane automatycznie.

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word.

  2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

  3. Kliknij przycisk Opcje Autokorekty, a następnie kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania.

  4. W obszarze Zastosuj podczas pisania zaznacz lub wyczyść pole wyboru listy punktowane automatycznie lub listy numerowane automatycznie.

Zobacz też

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne formatowanie elementów, takich jak łączniki i kreski, ułamków, hiperłącza i znaki cudzysłowu, zobacz Konfigurowanie lub wyłączanie automatycznego formatowania (autoformatowania).

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×