Włączanie lub wyłączanie programu Skype dla firm klienta opinii raportowania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ta funkcja jest obecnie w wersji wstępnej i może się zmienić, gdy zostanie opublikowana lub zaktualizowana.

Możesz włączyć dla użytkowników biznesowych za pomocą programu Skype dla firm aplikacji opinii narzędzia, który jest wbudowany w, aby umożliwić użytkownikom zgłaszać problemy i przekazywanie opinii bezpośrednio do firmy Microsoft dotyczących ich doświadczenia w programie Skype.

Klient programu Skype dla firm raportowania.

Za pomocą tego narzędzia użytkownika można kopiować dzienników w aplikacji na urządzeniach, aby pomóc firmie Microsoft lepiej badanie i rozwiązywanie problemów, które mogą one.

Klient programu Skype dla firm raportowania.

Umożliwia także ustawienie EnableOnlineFeedbackScreenshot , użytkownicy mogą dołączać zrzut ekranu przedstawiający urządzenia jako część ich opinii.

Klient programu Skype dla firm raportowania formularza.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń : Dzienniki zebranych przez narzędzia do wyrażania opinii o aplikacji będą przechowywane dla maksymalnie 90 dni w Stanach Zjednoczonych podczas problemu jest objętych dochodzeniem. Z tego powodu nie Włącz to narzędzie opinii jeśli narusza zasad ochrony danych w Twojej organizacji.

 • Upewnianie się, że jest używany program Windows PowerShell w wersji 3.0 lub nowszej

  1. Aby sprawdzić, czy korzystasz z wersji 3.0 lub nowszej: Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

  2. Sprawdź wersję, wpisując ciąg Get-Host w oknie Windows PowerShell.

  3. Jeśli nie masz wersji 3.0 lub nowszej, musisz pobrać i zainstalować aktualizacje programu Windows PowerShell. Zobacz Windows Management Framework 4.0, aby pobrać i zainstalować pliki umożliwiające zaktualizowanie programu Windows PowerShell do wersji 4.0. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

  4. Konieczne jest też zainstalowanie modułu programu Windows PowerShell dla usługi Skype dla firm Online, który umożliwia tworzenie zdalnej sesji programu Windows PowerShell łączącej się z usługą Skype dla firm Online. Ten moduł, który jest obsługiwany tylko na komputerach 64-bitowych, można pobrać z Centrum pobierania Microsoft ze strony Moduł programu Windows PowerShell dla usługi Skype dla firm Online. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz Łączenie się ze wszystkimi usługami Office 365 w jednym oknie programu Windows PowerShell.

 • Uruchamianie sesji programu Windows PowerShell

  1. Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

  2. W oknie Windows PowerShell połącz się z Twoją organizacją usługi Office 365, uruchamiając polecenie:

   Uwaga : Polecenie Import-Module musisz uruchomić tylko podczas pierwszego użycia modułu Windows PowerShell usługi Skype dla firm Online.

   Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
   $credential = Get-Credential
   $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
   Import-PSSession $session

  Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania programu Windows PowerShell, zobacz Łączenie się ze wszystkimi usługami Office 365 w jednym oknie programu Windows PowerShell lub Łączenie się z usługą Skype dla firm Online za pomocą programu Windows PowerShell.

Włącz opinii raportowania dla użytkownika w Twojej organizacji i ich do przesyłania zrzut ekranu urządzenie, uruchom:

Set-CsClientPolicy -Identity EnableOnlineFeedback -EnableOnlineFeedback $true -EnableOnlineFeedbackScreenshots $true

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×