Włączanie lub wyłączanie podpisów cyfrowych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W trakcie konstruowania szablonu formularza można określić, czy użytkownicy wypełniający formularze oparte na tym szablonie będą mogli stosować podpisy cyfrowe. Podpisy cyfrowe służą analogicznym celom, jak w przypadku dokumentów papierowych. Ich zadaniem jest uwierzytelnianie cyfrowych informacji — takich jak szablony formularzy, formularze, wiadomości e-mail czy dokumenty — przy użyciu komputerowych mechanizmów kryptograficznych. Gdy formularz lub jego fragment zostanie podpisany, modyfikacja fragmentu lub całości spowoduje unieważnienie podpisu.

Uwaga: Szablon formularza utworzonym na podstawie schematu XML, można włączyć podpisy cyfrowe dla szablonu formularza, tylko wtedy, gdy węzeł, który znajduje się w podpis cyfrowy XML World Wide Web Consortium (W3C) przestrzeń nazw schematu XML.

W tym artykule

Informacje dotyczące zgodności

Włączanie podpisów cyfrowych, tak aby użytkownicy mogli logować całego formularza

Włączanie podpisów cyfrowych, tak aby użytkownicy mogli logować części formularza

Wyłączanie podpisów cyfrowych

Zgodność

Po utworzeniu szablonu formularza można włączyć podpisów cyfrowych, dzięki czemu użytkownicy mogą dodawać je do całego formularza lub do określonej części formularza. W Microsoft Office InfoPath 2007 możesz również projektowanie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. Szablon formularza zgodny z przeglądarką jest zaprojektowanej w programie InfoPath, korzystając z trybu zgodności określonego szablonu formularza. Szablon formularza zgodny z przeglądarką może być obsługiwanych w przeglądarce po opublikowaniu na serwerze z usług InfoPath Forms Services. W szablonach formularzy obsługiwanych w przeglądarce można włączyć tylko podpisów cyfrowych, które mają zostać dodane do określonej części formularze wypełniania przez użytkowników. Po włączeniu podpisów cyfrowych dla części formularza podpisy dotyczą tylko dane w określonej części formularza.

Początek strony

Włączanie funkcji podpisów cyfrowych w celu umożliwienia użytkownikom podpisywania całego formularza

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. W obszarze Kategoria zaznacz kolejno opcje Podpisy cyfrowe i Włącz podpisy cyfrowe dla całego formularza.

  Uwaga: W przypadku projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami opcja Włącz podpisy cyfrowe dla całego formularza jest niedostępna, ponieważ w szablonach tego typu podpisy można stosować tylko do określonych fragmentów. Jeśli po włączeniu funkcji podpisów cyfrowych zostaną zmienione opcje zgodności szablonu, należy uruchomić moduł sprawdzania projektu i zweryfikować poprawność konfiguracji opcji podpisów. W sekcji Zobacz też znajdują się dodatkowe informacje o narzędziu Sprawdzanie projektu.

 3. Jeśli szablon formularza na podstawie bazy danych, usługi sieci Web lub schemat XML zawierający obszar nazw podpisu cyfrowego, kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku , aby określić grupę w źródle danych, przechowywania podpis. Grupa musi być częścią obszar nazw podpisu cyfrowego.

  Uwaga: Jeśli projektowany szablon nie jest oparty na bazie danych, usłudze sieci Web lub schemacie XML zawierającym cyfrowy obszar nazw, opcja jest niedostępna. W tym przypadku przejdź do kroku 5.

 4. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole lub grupę, dla których chcesz włączyć podpisy cyfrowe, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Jeśli użytkownicy mają podpisywać formularze przed ich wysłaniem, należy zaznaczyć pole wyboru Jeżeli formularz jest przesyłany bez podpisu, monituj użytkownika o jego podpisanie..

  Uwaga: Jeśli funkcja przesyłania formularzy bazujących na tym szablonie nie została jeszcze włączona, należy to zrobić po zaznaczeniu tego pola wyboru.

Początek strony

Włączanie funkcji podpisów cyfrowych w celu umożliwienia użytkownikom podpisywania części formularza

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. W obszarze Kategoria zaznacz kolejno opcje Podpisy cyfrowe i Włącz podpisy cyfrowe dla określonych danych w formularzu.

 3. Kliknij przycisk Dodaj.

 4. W oknie dialogowym Zestaw danych do podpisania wpisz nazwę części szablonu formularza, dla której chcesz włączyć obsługę podpisów cyfrowych.

  Porada: Nazwy, których nie może zawierać spacji.

 5. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola pola i grupy do podpisania.

 6. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole lub grupę, dla których chcesz włączyć podpisy cyfrowe, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W oknie dialogowym Ustawienie podpisywanych danych w obszarze Opcje podpisu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zezwolić na tylko jeden podpis tej części szablonu formularza, zaznacz opcję Zezwalaj na tylko jeden podpis.

  • Aby zezwolić na wiele niezależnych od siebie podpisów, które można dodawać i usuwać bez wpływu na pozostałe podpisy, zaznacz opcję Wszystkie podpisy są niezależne (konsygnujące).

  • Aby zezwolić na wiele podpisów, które podpisują poprzednie podpisy, kliknij opcję Każdy podpis podpisuje poprzedzający podpis (kontrasygnuje).

 8. W polu Komunikat potwierdzenia podpisu wpisz tekst, który ma być prezentowany użytkownikowi w trakcie podpisywania przez niego tej części, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. Skojarz z sekcją tę część szablonu formularza, dla której została włączona obsługa podpisów cyfrowych.

  Jak to zrobić?

  1. Umieść kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić sekcję.

  2. Jeśli okienko zadań Źródło danych nie jest widoczny, kliknij pozycję Źródła danych, w menu Widok.

  3. W okienku zadań Źródło danych wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby dodać formant związany z polem, kliknij prawym przyciskiem myszy pole, a następnie kliknij kontrolkę, którą chcesz powiązać do tego pola.

   • Aby dodać sekcję, która jest powiązana z grupą, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, a następnie kliknij sekcja z formantami.

    Uwaga: Jeśli wybrane pole lub grupa się powtarza, należy zaznaczyć grupę zawierającą to pole lub grupę, która się nie powtarza.

 10. W szablonie formularza kliknij dwukrotnie etykietę Sekcja umieszczoną pod sekcją, w której znajdują się wstawione sekcje i formanty.

 11. Kliknij kartę Podpisy cyfrowe.

 12. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na cyfrowe podpisywanie tej sekcji.

 13. Na liście Podpisz następujące dane w formularzu, gdy ta sekcja jest podpisywana zaznacz nazwę sekcji, dla której w punkcie 4 utworzono podpis cyfrowy.

 14. Aby podczas dodawania podpisów były one wyświetlane w sekcji, zaznacz pole wyboru Pokaż podpisy w sekcji.

 15. Aby formanty znajdujące się w sekcji po podpisaniu otrzymywały status tylko do odczytu, zaznacz pole wyboru Po podpisaniu zmień tryb formantów na tryb tylko do odczytu.

Początek strony

Wyłączanie podpisów cyfrowych

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. W obszarze Kategoria zaznacz opcję Podpisy cyfrowe i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć podpisy cyfrowe dla całego szablonu formularza, zaznacz opcję Nie włączaj podpisów cyfrowych.

  • Aby wyłączyć podpisy cyfrowe tylko dla wybranej części szablonu formularza, zaznacz opcję Włącz podpisy cyfrowe dla określonych danych w formularzu, na liście Dane w formularzu, które można podpisać zaznacz część formularza, w odniesieniu do której chcesz wyłączyć obsługę podpisów cyfrowych, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×