Włączanie lub wyłączanie pełnego formatowania tekstu w polu tekstu sformatowanego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli w polu tekstu sformatowanego jest włączone pełne formatowanie tekstu, użytkownicy mogą formatować tekst wprowadzany w tym formancie za pomocą różnych opcji. Mogą na przykład zastosować inną czcionkę lub styl znaków do tekstu zawartego w polu tekstu sformatowanego, a nawet wstawić w tym polu tabelę.

W zależności od wybranych opcji użytkownicy mogą również mieć możliwość łączenia lub osadzania obrazów w polu tekstu sformatowanego. Osadzenie obrazu powoduje zachowanie go jako części formularza i przydaje się, gdy użytkownicy nie muszą aktualizować obrazu. Połączenie obrazu powoduje zachowanie go poza formularzem i jest lepszym rozwiązaniem, gdy można się spodziewać, że użytkownicy będą musieli aktualizować połączony obraz, lub jeśli zachodzi potrzeba zmniejszenia rozmiaru pliku z wypełnionym formularzem. W przypadku połączenia obrazu użytkownik musi mieć dostęp do lokalizacji źródłowego pliku obrazu. W przeciwnym razie obraz nie zostanie wyświetlony w polu tekstu sformatowanego.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstu sformatowanego, dla którego chcesz włączyć lub wyłączyć pełne formatowanie tekstu, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości - Pole tekstu sformatowanego.

  2. Kliknij kartę Wyświetlanie.

  3. Aby włączyć pełne formatowanie tekstu dla wybranego pola tekstu sformatowanego, zaznacz pole wyboru Tekst o pełnym formatowaniu (z obrazami, tabelami itd.) i wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby umożliwić użytkownikom osadzanie obrazów w polu tekstu sformatowanego, zaznacz pole wyboru Obrazy osadzone.

    • Aby umożliwić użytkownikom łączenie obrazów w polu tekstu sformatowanego, zaznacz pole wyboru Obrazy połączone.

    • Aby uniemożliwić użytkownikom wstawianie jakichkolwiek obrazów w polu tekstu sformatowanego, wyczyść pole wyboru Obrazy osadzone i pole wyboru Obrazy połączone.

  4. Aby wyłączyć pełne formatowanie tekstu dla wybranego pola tekstu sformatowanego, wyczyść pole wyboru Tekst o pełnym formatowaniu (z obrazami, tabelami itd.).

Uwaga : Jeśli jest projektowany szablon formularza zgodny z przeglądarką, częściowe formatowanie tekstu i obrazy osadzone nie są obsługiwane. W przypadku wyświetlenia błędu w okienku zadań Sprawdzanie projektu dotyczącego niezgodnych ustawień tekstu sformatowanego, zaznacz pole wyboru Włącz tylko ustawienia zgodne z przeglądarką w oknie dialogowym Właściwości: Pole tekstu sformatowanego. Spowoduje to automatyczne wybranie poprawnych ustawień tekstu sformatowanego.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×