Włączanie lub wyłączanie alertów zabezpieczeń i porad dotyczących zasad na pasku komunikatów dla pakietu Office 2016

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Na pasku komunikatów są wyświetlane alerty zabezpieczeń, gdy w pliku znajduje się potencjalnie niebezpieczna zawartość aktywna (na przykład makra, kontrolki ActiveX czy połączenia danych), oraz porady dotyczące zasad, gdy w pliku znajdują się informacje poufne. W takiej sytuacji zostaje wyświetlony żółty lub czerwony pasek komunikatów z odpowiednią ikoną, na przykład tarczą, informujący o potencjalnych problemach. Jeśli masz pewność, że zawartość pochodzi z wiarygodnego źródła, możesz kliknąć przycisk Włącz zawartość na żółtym pasku komunikatów, aby traktować dokument jako zaufany lub włączyć zawartość w bieżącej sesji. Na czerwonym pasku komunikatów możesz kliknąć tekst ostrzeżenia. Możesz również kliknąć kartę Plik, aby przejrzeć wyświetlane na niej dodatkowe informacje i opcje.

Oto kilka przykładów paska komunikatów.

Pasek komunikatów z komunikatem ostrzegawczym o formantach ActiveX

Widok chroniony z powodu niepomyślnego sprawdzania poprawności pliku

Obraz przedstawiający komunikat porady dotyczącej zasad

Aby nie otrzymywać alertów zabezpieczeń, możesz wyłączyć pasek komunikatów. W odwrotnej sytuacji możesz włączyć pasek komunikatów, aby zwiększyć poziom zabezpieczeń.

Włączanie i wyłączanie alertów zabezpieczeń i porad dotyczących zasad na pasku komunikatów

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania.

 3. Kliknij pozycję Pasek komunikatów.

  Opcje na pasku komunikatów w Centrum zaufania

  Wybierając opcje na karcie Pasek komunikatów, skorzystaj z poniższych informacji.

  • Pokaż pasek komunikatów we wszystkich aplikacjach w przypadku zablokowania aktywnej zawartości, takiej jak kontrolki ActiveX i makra     To jest domyślne ustawienie. Pasek komunikatów pojawia się, gdy zostanie wyłączona potencjalnie niebezpieczna zawartość.

   Uwaga : Ta opcja nie jest wybrana, a pasek komunikatów nie jest wyświetlany, jeśli została wybrana opcja Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia w obszarze Ustawienia makr w Centrum zaufania.

  • Nigdy nie pokazuj informacji o zablokowanej zawartości    Ta opcja powoduje wyłączenie paska komunikatów i niewyświetlanie alertów o problemach z zabezpieczeniami bez względu na ustawienia zabezpieczeń w Centrum zaufania.

   Uwaga : Zmiana opcji paska komunikatów w Centrum zaufania nie powoduje zmiany paska komunikatów widoku chronionego.

  • Pokaż poradę dotyczącą zasad na pasku komunikatów. Wyłączenie tego ustawienia spowoduje wyłączenie wszystkich porad dotyczących zasad, chyba że Twoja organizacja tego wymaga.    Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie paska komunikatów z poradami dotyczącymi zasad, jeśli dany dokument narusza zasady przyjęte w Twojej organizacji. Porada dotycząca zasad może zostać wyświetlona na przykład wówczas, gdy dokument zawiera informacje poufne, takie jak numery kart kredytowych czy numery kont kontrahentów.

   Uwaga : Porady dotyczące zasad będą wyświetlane pod warunkiem, że administrator utworzył wcześniej regułę wywołującą takie powiadomienie. W organizacji mogą obowiązywać zasady, które spowodują wyświetlenie porady dotyczącej zasad nawet po wyłączeniu powyższej opcji. Ogólnie rzecz biorąc, można wyłączyć porady dotyczące zasad będące tylko powiadomieniami. Jeśli zasady wymagają podjęcia określonego działania, pasek komunikatów zostanie wyświetlony nawet przy wyłączonej opcji wyświetlania porad dotyczących zasad.

Ważne : Nie zaleca się zmieniania ustawień zabezpieczeń w Centrum zaufania. Konsekwencją może być utrata danych, kradzież danych lub złamanie zabezpieczeń komputera albo sieci.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×