Włączanie i wyłączanie uprawnień do znakowania społecznościowego dla użytkowników lub grup

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Funkcje znakowania społecznościowego usługi SharePoint Online są domyślnie dostępne dla użytkowników witryny. Możesz je jednak wyłączyć dla określonych użytkowników lub grup, odbierając im uprawnienie dostępu do tych funkcji, w tym do:

  • tworzenia witryny Moja witryna po pierwszym kliknięciu pozycji O mnie w nagłówku,

  • obserwowania działań innych osób i informacji pokrewnych na ich temat,

  • używania znaczników i notatek.

Jeśli na przykład nie chcesz, aby określeni użytkownicy dodawali znaczniki i notatki do stron sieci Web, możesz odebrać im to uprawnienie. Użytkownicy pozbawieni uprawnień dostępu do znakowania społecznościowego nie mogą używać tych funkcji.

Do wykonywania przedstawionych czynności potrzebujesz uprawnienia do korzystania z Centrum administracyjnego usługi SharePoint Online w usłudze Office 365.

Aby odebrać uprawnienie dostępu do znakowania społecznościowego użytkownikowi lub grupie użytkowników witryny:

  • Kliknij pozycję Administracja > SharePoint > Profile użytkowników, a następnie w obszarze Osoby kliknij pozycję Zarządzaj uprawnieniami użytkownika i wpisz nazwę użytkownika lub grupy w polu Dodaj lub Usuń. W polu Uprawnienia możesz wybrać pozycję Użyj znaczników i notatek oraz inne funkcje społecznościowe, na korzystanie z których chcesz zezwolić użytkownikowi lub grupie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania tego zadania, zobacz Zarządzanie funkcjami osobistymi i społecznościowymi.

Uwaga: Po wyłączeniu funkcji znakowania społecznościowego znaczniki, notatki i przycisk Lubię to są wyświetlane jako wyszarzone (niedostępne) na wstążce dla bibliotek dokumentów i list oraz na stronach przeglądanych w witrynie. Dzieje się tak, ponieważ funkcja SocialRibbonControl, która steruje wyświetlaniem tych kontrolek, jest domyślnie włączona w usłudze SharePoint Online i nie można jej konfigurować odmiennie dla poszczególnych witryn.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×