Włączanie i wyłączanie rozmieszczenia według konwersacji na liście wiadomości

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Domyślnie wiadomości e-mail w Skrzynce odbiorczej programu Microsoft Outlook są pogrupowane i rozmieszczone według daty.

Wiadomości w folderze Skrzynka odbiorcza programu Microsoft Outlook 2010 i w innych folderach poczty mogą być też organizowane według daty i rozmieszczane według konwersacji. Po włączeniu funkcji konwersacji wiadomości o tym samym temacie są wyświetlane jako konwersacje, które można wyświetlać w postaci rozwiniętej lub zwiniętej. Można szybko przeglądać poszczególne wiadomości lub całe konwersacje i wykonywać na nich działania.

Konwersacje na liście wiadomości Skrzynki odbiorczej

Aby uzyskać więcej informacji na temat konwersacji zobacz Wyświetlanie wiadomości e-mail według konwersacji.

Włączanie lub wyłączanie funkcji konwersacji

  1. Na karcie Widok w grupie Konwersacje zaznacz lub wyczyść pole wyboru Pokaż jako konwersacje.

Pole wyboru Pokaż jako konwersacje na wstążce

  1. Kliknij przycisk Wszystkie foldery lub Ten folder.

Początek strony

Zmienianie ustawień funkcji konwersacji

Sposób działania funkcji konwersacji można zmienić, określając na przykład, czy konwersacja ma obejmować wiadomości zapisane w innych folderach programu Outlook.

  1. Na karcie Widok w grupie Konwersacje kliknij pozycję Ustawienia konwersacji.

Uwaga : Aby włączyć polecenie Ustawienia konwersacji musi być zaznaczone pole wyboru Pokaż jako konwersacje.

Polecenie Ustawienia konwersacji na wstążce

  1. Kliknij wybraną opcję.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×