Włączanie i wyłączanie porad dotyczących bezpieczeństwa w usłudze Office 365

Do wiadomości e-mail wysyłanych przy użyciu usługi Exchange Online Protection (EOP) dołączane są porady dotyczące bezpieczeństwa. Dzięki tym poradom adresaci mogą szybko i łatwo stwierdzić czy wiadomość pochodzi od bezpiecznego, zweryfikowanego nadawcy, czy została oznaczona jako spam przez usługę Office 365, czy zawiera podejrzane elementy, takie jak próby wyłudzenia informacji, lub czy obrazy zewnętrzne zostały zablokowane. Administratorzy usługi Office 365 i usługi EOP mogą edytować ustawienia zasad dotyczących spamu i włączyć lub wyłączyć wyświetlanie porad dotyczących bezpieczeństwa w wiadomościach e-mail w programie Outlook oraz w innych komputerowych klientach poczty e-mail.

W usłudze Office 365 porady dotyczące bezpieczeństwa są domyślnie włączone dla Twojej organizacji i zaleca się, aby ich nie wyłączać, ponieważ ułatwiają zwalczanie spamu i udaremnianie prób wyłudzenia informacji. W aplikacji Outlook w sieci Web nie można wyłączyć porad dotyczących bezpieczeństwa.

Aby zobaczyć przykłady i dowiedzieć się więcej o informacjach wyświetlanych w poradach dotyczących bezpieczeństwa, zobacz Porady dotyczące bezpieczeństwa w wiadomościach e-mail w usłudze Office 365.

W tym temacie:

Włączanie lub wyłączanie porad dotyczących bezpieczeństwa przy użyciu Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Office 365

 1. Przejdź do witryny https://protection.office.com.

 2. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 3. Wybierz pozycję Zasady zabezpieczeń > Ochrona przed spamem.

 4. Na stronie Ustawienia ochrony przed spamem wybierz kartę Niestandardowe.

  Zrzut ekranu przedstawiający lokalizację strony Ochrona przed spamem i karty Niestandardowe w Centrum zabezpieczeń i zgodności.
 5. W razie potrzeby wybierz przełącznik Ustawienia niestandardowe, aby włączyć ustawienia niestandardowe. Jeśli przełącznik ustawień niestandardowych jest ustawiony na wartość Wyłączone, nie będzie można modyfikować zasad filtrowania spamu.

  Zrzut ekranu przedstawiający wyłączone niestandardowe ustawienia zasad filtru spamu.
 6. Rozwiń zasady dotyczące spamu, które chcesz zmodyfikować, a następnie wybierz pozycję Edytuj zasady. Na przykład wybierz strzałkę w dół obok pozycji Domyślne zasady filtru spamu. Ewentualnie możesz utworzyć nowe zasady, wybierając pozycję Dodaj zasady.

 7. Rozwiń sekcję Akcje dotyczące spamu i poczty masowej.

 8. Aby włączyć porady dotyczące bezpieczeństwa, w obszarze Porady dotyczące bezpieczeństwa zaznacz pole wyboru Włączone. Aby włączyć porady dotyczące bezpieczeństwa, wyczyść pole wyboru Włączone.

 9. Wybierz pozycję Zapisz.

Włączanie lub wyłączanie porad dotyczących bezpieczeństwa przy użyciu programu PowerShell

Przy użyciu programu PowerShell dla usługi Exchange Online administratorzy mogą włączać lub wyłączać porady dotyczące bezpieczeństwa. Aby włączyć lub wyłączyć porady dotyczące bezpieczeństwa w zasadach filtrowania spamu, użyj polecenia cmdlet Set-HostedContentFilterPolicy.

 1. Aby dowiedzieć się, jak nawiązać połączenie z programem PowerShell dla usługi Exchange Online, zobacz Łączenie się z programem PowerShell dla usługi Exchange Online.

 2. Uruchom następujące polecenie, aby włączyć lub wyłączyć porady dotyczące bezpieczeństwa:

  Set-HostedContentFilterPolicy -Identity "policy name" -InlineSafetyTipsEnabled <$true|$false>

  Miejsce:

  • Parametr policy name to nazwa zasad, które chcesz zmodyfikować, na przykład domyślne.

  • Przełącznik $true włącza porady dotyczące bezpieczeństwa dla zasad filtrowania spamu.

  • Przełącznik $false wyłącza porady dotyczące bezpieczeństwa dla zasad filtrowania spamu.

  Aby na przykład wyłączyć porady dotyczące bezpieczeństwa dla domyślnych zasad filtrowania spamu, uruchom następujące polecenie:

  PS C:\> Set-HostedContentFilterPolicy -Identity "default" -InlineSafetyTipsEnabled $true

  Aby uzyskać więcej informacji o tym poleceniu cmdlet, zobacz artykuł Set-HostedContentFilterPolicy.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeśli wyłączono porady dotyczące bezpieczeństwa, ale są one nadal wyświetlane w wiadomościach e-mail, sprawdź następujące elementy:

 • W aplikacji Outlook w sieci Web nie można wyłączyć porad dotyczących bezpieczeństwa. Spróbuj wyświetlić tę samą wiadomość e-mail w innym kliencie, na przykład w programie Outlook.

 • Porady dotyczące bezpieczeństwa są domyślnie włączone dla wszystkich użytkowników usługi EOP, dotyczy to również wszystkich osób używających usługi Office 365. Aby wyłączyć wyświetlanie porad dotyczących bezpieczeństwa w wiadomości e-mail, należy je wyłączyć przy użyciu zasad filtrowania spamu, jak opisano w tym temacie. Po skonfigurowaniu zasad upewnij się, że zostały one włączone. Aby uzyskać informacje o włączaniu zasad filtrowania spamu, zobacz Konfigurowanie zasad filtrowania spamu.

Aby poznać więcej sposobów na zwalczanie spamu i udaremnianie prób wyłudzania informacji, zobacz Ochrona poczty e-mail przed spamem w usłudze Office 365.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×