Włączanie i wyłączanie makr w plikach pakietu Office

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Makro to seria poleceń, której można użyć do automatyzacji powtarzanego zadania i którą można uruchomić, gdy to zadanie ma zostać wykonane. W tym artykule znajdują się informacje o czynnikach ryzyka związanych z pracą z makrami, a także opis włączania i wyłączania makr w Centrum zaufania.

W tym artykule

Włączanie makr po wyświetleniu paska komunikatów

Włączanie makr w widoku Backstage

Jednorazowe włączanie makr po wyświetleniu ostrzeżenia o zabezpieczeniach

Zmienianie ustawień makr w Centrum zaufania

Omówienie ustawień makr

Co to jest makro, kto tworzy makra i co to jest zagrożenie bezpieczeństwa?

Włączanie makr po wyświetleniu paska komunikatów

Gdy zostanie otwarty plik zawierający makra, pojawi się żółty pasek komunikatów z ikoną tarczy i przyciskiem Włącz zawartość. Jeśli wiadomo, że makra pochodzą z wiarygodnego źródła, należy skorzystać z następujących instrukcji:

 • W obszarze Pasek komunikatów kliknij pozycję Włącz zawartość.
  Zostanie otwarty plik, który jest dokumentem zaufanym.

Poniższy obraz przedstawia przykład paska komunikatów, gdy w pliku znajdują się makra.

Pasek komunikatów z wyświetlonym ostrzeżeniem zabezpieczeń dotyczącym makr

Początek strony

Włączanie makr w widoku Backstage

Inną metodą włączenia makr w pliku jest skorzystanie z widoku Microsoft Office Backstage, czyli widoku wyświetlanego po kliknięciu karty Plik, gdy zostanie wyświetlony żółty pasek komunikatów.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Włącz zawartość.

 3. W obszarze Włącz całą zawartość kliknij pozycję Zawsze włączaj zawartość aktywną w tym dokumencie.
  Plik stanie się dokumentem zaufanym.

Poniższy obraz przedstawia przykład opcji Włącz zawartość.

Menu rozwijane Ostrzeżenie o zabezpieczeniach

Początek strony

Jednorazowe włączanie makr po wyświetleniu ostrzeżenia o zabezpieczeniach

Aby włączyć makra na czas otwarcia pliku, należy użyć następujących instrukcji. Gdy plik zostanie zamknięty i ponownie otwarty, ostrzeżenie pojawi się ponownie.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Włącz zawartość.

 3. Wybierz pozycję Opcje zaawansowane.

 4. W oknie dialogowym Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office kliknij pozycję Włącz zawartość dla tej sesji dla każdego makra.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zmienianie ustawień makr w Centrum zaufania

Ustawienia makr znajdują się w Centrum zaufania. Jeśli jednak użytkownik pracuje w organizacji, administrator systemu mógł zmienić ustawienia domyślne, aby uniemożliwić innym osobom zmianę ustawień.

Ważne : Zmiana ustawień makr w Centrum zaufania powoduje zmiany wyłącznie w obecnie używanym programie pakietu Office. Ustawienia makr nie zostaną zmienione we wszystkich programach pakietu Office.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania.

 4. W Centrum zaufania kliknij pozycję Ustawienia makr.

 5. Wybierz odpowiednie opcje.

 6. Kliknij przycisk OK.

Poniższy obraz przedstawia obszar Ustawienia makr w Centrum zaufania.

Obszar Ustawienia Makr w Centrum Zaufania

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach makr, należy zapoznać się z informacjami w następnej sekcji.

Początek strony

Omówienie ustawień makr

 • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia    Makra i alerty zabezpieczeń dotyczące makr są wyłączone.

 • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie    Makra są wyłączone, ale w przypadku obecności makr są wyświetlane alerty zabezpieczeń. W ten sposób — w zależności od sytuacji — można wybrać, kiedy włączyć makra.

 • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo    Makra są wyłączone, ale w przypadku obecności makr są wyświetlane alerty zabezpieczeń. Jeśli jednak makro ma cyfrowy podpis zaufanego wydawcy, zostanie uruchomione w przypadku, gdy użytkownik zaufał temu wydawcy. Jeśli wydawca nie jest zaufany, pojawi się monit o włączenie podpisanego makra i uznanie wydawcy za zaufanego.

 • Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod)    Wszystkie makra są uruchamiane. To ustawienie naraża komputer na działanie potencjalnie złośliwego kodu.

 • Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA    To ustawienie umożliwia włączanie i wyłączanie dostępu programistycznego do modelu obiektowego języka VBA (Visual Basic for Applications) z poziomu klienta automatyzacji. Ta opcja zabezpieczeń dotyczy kodu napisanego w celu zautomatyzowania programu pakietu Office oraz manipulowania środowiskiem i modelem obiektowym języka VBA. To ustawienie należy włączać każdorazowo dla danego użytkownika i aplikacji — domyślnie dostęp jest zablokowany, aby utrudnić nieautoryzowanym programom tworzenie szkodliwego kodu z funkcją autoreplikacji. Aby klient automatyzacji mógł uzyskać dostęp do modelu obiektowego języka VBA, użytkownik uruchamiający kod musi zezwolić na taki dostęp. Aby zezwolić na dostęp, należy zaznaczyć omawiane pole wyboru.

Uwaga : Opcja Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA nie jest dostępna w programach Microsoft Publisher i Microsoft Access.

Początek strony

Co to jest makro, kto tworzy makra i co to jest zagrożenie bezpieczeństwa?

Zadaniem makr jest automatyzowanie często wykonywanych zadań, aby zaoszczędzić czas potrzebny na wykonywanie zadań przy użyciu klawiatury i myszy. Wiele makr jest tworzonych przez deweloperów oprogramowania przy użyciu języka VBA (Visual Basic for Applications). Niektóre makra stanowią jednak potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Osoba mająca złe intencje, nazywana również hakerem, może dołączyć do pliku szkodliwe makro, aby umieścić wirusa na komputerze użytkownika lub w sieci organizacji.

W tym artykule

Co to jest makro i co to jest zagrożenie bezpieczeństwa?

Włączanie i wyłączanie makr w Centrum zaufania

Którego programu używasz?

Jak można Centrum zaufania pomaga w ochronie przed niebezpiecznych makr?

Ostrzeżenie o zabezpieczeniach pytaniem o włączenie lub wyłączenie makro. Co należy zrobić?

Co to jest makro i co to jest zagrożenie bezpieczeństwa?

Makra automatyzowanie często używanych zadań; wiele są tworzone w języku VBA i są zapisywane przez deweloperów. Jednak niektóre makra stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Osoba z złośliwych działań można wprowadzać niebezpieczne makro, do dokumentu lub pliku, który można rozmieszczać wirus na Twoim komputerze.

Początek strony

Włączanie i wyłączanie makr w Centrum zaufania

Ustawienia bezpieczeństwa makr znajdują się w Centrum zaufania. Jednak jeśli pracujesz w organizacji, administrator systemu może zostały zmienione ustawienia domyślne, aby uniemożliwić użytkownikom zmienianie ustawienia.

Uwaga : Zmiana ustawień makr w Centrum zaufania powoduje zmiany wyłącznie w obecnie używanym programie pakietu Office. Ustawienia makr nie zostaną zmienione we wszystkich programach pakietu Office.

Którego programu pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Programu Access

Access

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Access.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, kliknij przycisk Ustawienia Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia  Kliknij tę opcję, jeśli nie masz zaufania makra. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeń dotyczące makr są wyłączone. W przypadku dokumentów przy użyciu niepodpisane makra, którym ufasz, możesz umieścić te dokumenty w zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzania przez system zabezpieczeń Centrum zaufania.

  • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale wolisz otrzymywać alerty zabezpieczeń w przypadku wykrycia makr. Dzięki temu możesz określić, kiedy włączyć indywidualne makra.

  • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie działa tak samo, jak opcja Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie, tyle że makra podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę mogą być uruchamiane, o ile wydawca należy już do zaufanych wydawców. Jeśli wydawca nie został uznany przez Ciebie za zaufanego, wyświetlane jest powiadomienie. W ten sposób można włączyć te podpisane makra lub uznać wydawcę za zaufanego. Wszystkie niepodpisane makra są wyłączane bez powiadomienia.

  • Włącz wszystkie makra (niezalecane, potencjalnie niebezpieczny kod może zostać uruchomiony)  Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie powoduje, że komputer jest podatne na potencjalnie niebezpieczny kod i nie jest zalecane.

Początek strony

Excel

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, kliknij przycisk Ustawienia Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia  Kliknij tę opcję, jeśli nie masz zaufania makra. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeń dotyczące makr są wyłączone. W przypadku dokumentów przy użyciu niepodpisane makra, którym ufasz, możesz umieścić te dokumenty w zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzania przez system zabezpieczeń Centrum zaufania.

  • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale wolisz otrzymywać alerty zabezpieczeń w przypadku wykrycia makr. Dzięki temu możesz określić, kiedy włączyć indywidualne makra.

  • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie działa tak samo, jak opcja Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie, tyle że makra podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę mogą być uruchamiane, o ile wydawca należy już do zaufanych wydawców. Jeśli wydawca nie został uznany przez Ciebie za zaufanego, wyświetlane jest powiadomienie. W ten sposób można włączyć te podpisane makra lub uznać wydawcę za zaufanego. Wszystkie niepodpisane makra są wyłączane bez powiadomienia.

  • Włącz wszystkie makra (niezalecane, potencjalnie niebezpieczny kod może zostać uruchomiony)  Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie powoduje, że komputer jest podatne na potencjalnie niebezpieczny kod i nie jest zalecane.

  • Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA    To ustawienie jest przeznaczone dla deweloperów i służy do celowego blokowania lub akceptowania programowego dostępu do modelu obiektowego VBA z dowolnego klienta automatyzacji. Innymi słowy udostępnia opcję zabezpieczeń dla kodu napisanego w celu automatyzacji programu pakietu Office oraz programowego manipulowania środowiskiem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) i modelem obiektów. Jest to ustawienie dla poszczególnych użytkowników i aplikacji. Domyślnie blokuje ono dostęp. Ta opcja zabezpieczeń utrudnia nieautoryzowanym programom tworzenie „samopowielającego się” kodu, który może uszkadzać systemy użytkowników końcowych. Aby klient automatyzacji mógł uzyskać dostęp programistyczny do modelu obiektów VBA, użytkownik uruchamiający kod musi jawnie zezwolić na taki dostęp. Aby zezwolić na taki dostęp, zaznacz to pole wyboru.

Porada : Okno dialogowe Ustawienia bezpieczeństwa makr można otworzyć z poziomu karty Deweloper na Wstążce, który jest częścią interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępny, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel. Kliknij pozycję Popularne, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.

Początek strony

Outlook

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Centrum zaufania.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Nie ostrzeżenia i Wyłącz wszystkie makra  Kliknij tę opcję, jeśli nie masz zaufania makra. Wszystkie makra i alerty zabezpieczeń dotyczące makr są wyłączone.

  • Ostrzeżeń dotyczących podpisane makra; wszystkie niepodpisane makra są wyłączone.  Jest to domyślne ustawienie i jest taka sama jak opcja Wyłącz wszystkie makra i Wyświetl powiadomienie z tą różnicą, że jeśli makro jest podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcy, jeśli masz już Zaufani wydawcy uruchomić makro. Jeśli nie masz Zaufani wydawcy, użytkownik jest powiadamiany. W ten sposób można włączyć tych makr podpisanych lub ufać wydawcy. Wszystkie makra niepodpisane zostaną wyłączone bez powiadomienia.

  • Ostrzeżenia dla wszystkich makr  Kliknij tę opcję, jeśli chcesz makra w celu zostanie wyłączona, ale chcesz otrzymywać alerty zabezpieczeń w przypadku makr. W ten sposób można wybrać należy włączyć te makra na podstawie indywidualnie.

  • Bez sprawdzania zabezpieczeń makra (niezalecane)  Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie powoduje, że komputer jest podatne na potencjalnie niebezpieczny kod i nie jest zalecane.

Początek strony

PowerPoint

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Opcje programu PowerPoint.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, kliknij przycisk Ustawienia Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia  Kliknij tę opcję, jeśli nie masz zaufania makra. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeń dotyczące makr są wyłączone. W przypadku dokumentów przy użyciu niepodpisane makra, którym ufasz, możesz umieścić te dokumenty w zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzania przez system zabezpieczeń Centrum zaufania.

  • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale wolisz otrzymywać alerty zabezpieczeń w przypadku wykrycia makr. Dzięki temu możesz określić, kiedy włączyć indywidualne makra.

  • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie działa tak samo, jak opcja Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie, tyle że makra podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę mogą być uruchamiane, o ile wydawca należy już do zaufanych wydawców. Jeśli wydawca nie został uznany przez Ciebie za zaufanego, wyświetlane jest powiadomienie. W ten sposób można włączyć te podpisane makra lub uznać wydawcę za zaufanego. Wszystkie niepodpisane makra są wyłączane bez powiadomienia.

  • Włącz wszystkie makra (niezalecane, potencjalnie niebezpieczny kod może zostać uruchomiony)  Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie powoduje, że komputer jest podatne na potencjalnie niebezpieczny kod i nie jest zalecane.

  • Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA    To ustawienie jest przeznaczone dla deweloperów i służy do celowego blokowania lub akceptowania programowego dostępu do modelu obiektowego VBA z dowolnego klienta automatyzacji. Innymi słowy udostępnia opcję zabezpieczeń dla kodu napisanego w celu automatyzacji programu pakietu Office oraz programowego manipulowania środowiskiem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) i modelem obiektów. Jest to ustawienie dla poszczególnych użytkowników i aplikacji. Domyślnie blokuje ono dostęp. Ta opcja zabezpieczeń utrudnia nieautoryzowanym programom tworzenie „samopowielającego się” kodu, który może uszkadzać systemy użytkowników końcowych. Aby klient automatyzacji mógł uzyskać dostęp programistyczny do modelu obiektów VBA, użytkownik uruchamiający kod musi jawnie zezwolić na taki dostęp. Aby zezwolić na taki dostęp, zaznacz to pole wyboru.

Porada : Okno dialogowe Ustawienia bezpieczeństwa makr można otworzyć z poziomu karty Deweloper na Wstążce, który jest częścią interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępny, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu PowerPoint. Kliknij pozycję Popularne, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.

Początek strony

Publisher

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Centrum zaufania.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia  Kliknij tę opcję, jeśli nie masz zaufania makra. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeń dotyczące makr są wyłączone. W przypadku dokumentów przy użyciu niepodpisane makra, którym ufasz, możesz umieścić te dokumenty w zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzania przez system zabezpieczeń Centrum zaufania.

  • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale wolisz otrzymywać alerty zabezpieczeń w przypadku wykrycia makr. Dzięki temu możesz określić, kiedy włączyć indywidualne makra.

  • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie działa tak samo, jak opcja Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie, tyle że makra podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę mogą być uruchamiane, o ile wydawca należy już do zaufanych wydawców. Jeśli wydawca nie został uznany przez Ciebie za zaufanego, wyświetlane jest powiadomienie. W ten sposób można włączyć te podpisane makra lub uznać wydawcę za zaufanego. Wszystkie niepodpisane makra są wyłączane bez powiadomienia.

  • Włącz wszystkie makra (niezalecane, potencjalnie niebezpieczny kod może zostać uruchomiony)  Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie powoduje, że komputer jest podatne na potencjalnie niebezpieczny kod i nie jest zalecane.

  • Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA    To ustawienie jest przeznaczone dla deweloperów i służy do celowego blokowania lub akceptowania programowego dostępu do modelu obiektowego VBA z dowolnego klienta automatyzacji. Innymi słowy udostępnia opcję zabezpieczeń dla kodu napisanego w celu automatyzacji programu pakietu Office oraz programowego manipulowania środowiskiem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) i modelem obiektów. Jest to ustawienie dla poszczególnych użytkowników i aplikacji. Domyślnie blokuje ono dostęp. Ta opcja zabezpieczeń utrudnia nieautoryzowanym programom tworzenie „samopowielającego się” kodu, który może uszkadzać systemy użytkowników końcowych. Aby klient automatyzacji mógł uzyskać dostęp programistyczny do modelu obiektów VBA, użytkownik uruchamiający kod musi jawnie zezwolić na taki dostęp. Aby zezwolić na taki dostęp, zaznacz to pole wyboru.

Początek strony

Visio

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Centrum zaufania.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia  Kliknij tę opcję, jeśli nie masz zaufania makra. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeń dotyczące makr są wyłączone. W przypadku dokumentów przy użyciu niepodpisane makra, którym ufasz, możesz umieścić te dokumenty w zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzania przez system zabezpieczeń Centrum zaufania.

  • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale wolisz otrzymywać alerty zabezpieczeń w przypadku wykrycia makr. Dzięki temu możesz określić, kiedy włączyć indywidualne makra.

  • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie działa tak samo, jak opcja Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie, tyle że makra podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę mogą być uruchamiane, o ile wydawca należy już do zaufanych wydawców. Jeśli wydawca nie został uznany przez Ciebie za zaufanego, wyświetlane jest powiadomienie. W ten sposób można włączyć te podpisane makra lub uznać wydawcę za zaufanego. Wszystkie niepodpisane makra są wyłączane bez powiadomienia.

  • Włącz wszystkie makra (niezalecane, potencjalnie niebezpieczny kod może zostać uruchomiony)  Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie powoduje, że komputer jest podatne na potencjalnie niebezpieczny kod i nie jest zalecane.

  • Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA    To ustawienie jest przeznaczone dla deweloperów i służy do celowego blokowania lub akceptowania programowego dostępu do modelu obiektowego VBA z dowolnego klienta automatyzacji. Innymi słowy udostępnia opcję zabezpieczeń dla kodu napisanego w celu automatyzacji programu pakietu Office oraz programowego manipulowania środowiskiem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) i modelem obiektów. Jest to ustawienie dla poszczególnych użytkowników i aplikacji. Domyślnie blokuje ono dostęp. Ta opcja zabezpieczeń utrudnia nieautoryzowanym programom tworzenie „samopowielającego się” kodu, który może uszkadzać systemy użytkowników końcowych. Aby klient automatyzacji mógł uzyskać dostęp programistyczny do modelu obiektów VBA, użytkownik uruchamiający kod musi jawnie zezwolić na taki dostęp. Aby zezwolić na taki dostęp, zaznacz to pole wyboru.

Początek strony

Word

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, kliknij przycisk Ustawienia Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia makr.

 3. Kliknij odpowiednie opcje:

  • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia  Kliknij tę opcję, jeśli nie masz zaufania makra. Wszystkie makra w dokumentach i alerty zabezpieczeń dotyczące makr są wyłączone. W przypadku dokumentów przy użyciu niepodpisane makra, którym ufasz, możesz umieścić te dokumenty w zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzania przez system zabezpieczeń Centrum zaufania.

  • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie To jest ustawienie domyślne. Kliknij tę opcję, jeśli chcesz wyłączyć makra, ale wolisz otrzymywać alerty zabezpieczeń w przypadku wykrycia makr. Dzięki temu możesz określić, kiedy włączyć indywidualne makra.

  • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo To ustawienie działa tak samo, jak opcja Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie, tyle że makra podpisane cyfrowo przez zaufanego wydawcę mogą być uruchamiane, o ile wydawca należy już do zaufanych wydawców. Jeśli wydawca nie został uznany przez Ciebie za zaufanego, wyświetlane jest powiadomienie. W ten sposób można włączyć te podpisane makra lub uznać wydawcę za zaufanego. Wszystkie niepodpisane makra są wyłączane bez powiadomienia.

  • Włącz wszystkie makra (niezalecane, potencjalnie niebezpieczny kod może zostać uruchomiony)  Kliknij tę opcję, aby zezwolić na uruchamianie wszystkich makr. To ustawienie powoduje, że komputer jest podatne na potencjalnie niebezpieczny kod i nie jest zalecane.

  • Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA    To ustawienie jest przeznaczone dla deweloperów i służy do celowego blokowania lub akceptowania programowego dostępu do modelu obiektowego VBA z dowolnego klienta automatyzacji. Innymi słowy udostępnia opcję zabezpieczeń dla kodu napisanego w celu automatyzacji programu pakietu Office oraz programowego manipulowania środowiskiem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) i modelem obiektów. Jest to ustawienie dla poszczególnych użytkowników i aplikacji. Domyślnie blokuje ono dostęp. Ta opcja zabezpieczeń utrudnia nieautoryzowanym programom tworzenie „samopowielającego się” kodu, który może uszkadzać systemy użytkowników końcowych. Aby klient automatyzacji mógł uzyskać dostęp programistyczny do modelu obiektów VBA, użytkownik uruchamiający kod musi jawnie zezwolić na taki dostęp. Aby zezwolić na taki dostęp, zaznacz to pole wyboru.

Porada : Okno dialogowe Ustawienia bezpieczeństwa makr można otworzyć z poziomu karty Deweloper na Wstążce, który jest częścią interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępny, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word. Kliknij pozycję Popularne, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.

Początek strony

Jak można Centrum zaufania pomaga w ochronie przed niebezpiecznych makr?

Przed włączeniem makra w dokumencie, w Centrum zaufania sprawdza następujące informacje:

 • Makro został podpisany przez dewelopera przy użyciu podpis cyfrowy.

 • Podpis cyfrowy jest ważny.

 • Podpis cyfrowy jest aktualny (nie wygasł).

 • Certyfikat skojarzony z podpisem cyfrowym został wydany przez godny zaufania urząd certyfikacji.

 • Deweloper, który podpisał makro, jest zaufany wydawca.

Jeśli Centrum zaufania wykryje problem z dowolną z następujących, makra jest domyślnie wyłączona, a zostanie wyświetlony pasek komunikatów informujący o potencjalnie niebezpiecznych makr.

Pasek komunikatów

Aby włączyć makra kliknij pozycję Opcje na pasku komunikatów, okno dialogowe zabezpieczeń zostanie otwarty. W następnej sekcji uzyskać informacji na temat podejmowania decyzji o makra i zabezpieczeń.

Uwaga : W Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Office Publisher 2007 są wyświetlane alerty zabezpieczeń w oknach dialogowych, a nie na pasku komunikatów.

Początek strony

Ostrzeżenie o zabezpieczeniach pytaniem o włączenie lub wyłączenie makro. Co należy zrobić?

Gdy pojawi się okno dialogowe Opcje instalowanie, można włączyć makro lub pozostawić go wyłączony. Makro należy włączyć, jeśli masz pewność, że pochodzi z zaufanego źródła.

Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office

Ważne : Jeśli masz pewność, dokument i makro pochodzą z zaufanego źródła i masz prawidłowy podpis, a nie chcesz otrzymywać powiadomienia o nich ponownie, zamiast zmieniać ustawienia domyślne Centrum zaufania na mniej bezpieczne ustawienie zabezpieczeń makr, możesz kliknąć pozycję zaufania wszystkich dokumentu uments od tego wydawcy w oknie dialogowym Zabezpieczenia. Spowoduje to dodanie wydawcy do listy zaufanych wydawców w Centrum zaufania. Wszystkie oprogramowanie od tego wydawcy jest zaufana. W przypadku, gdy makro nie ma prawidłowy podpis, ale Ufaj i nie chcesz być powiadamiany ponownie, zamiast zmieniać ustawienia domyślne Centrum zaufania na mniej bezpieczne ustawienie zabezpieczeń makr warto przenieść dokument w zaufanej lokalizacji. Dokumenty w zaufanych lokalizacjach mogą być uruchamiane bez sprawdzania przez system zabezpieczeń Centrum zaufania.

W zależności od sytuacji w oknie dialogowym Zabezpieczenia zawiera opis konkretnego problemu. Poniższa tabela zawiera listę możliwych problemów i porady dotyczące co należy lub nie należy robić w każdym przypadku.

Problem

Porada

Makro nie jest podpisane     Ponieważ makro nie jest podpisane cyfrowo, nie można zweryfikować tożsamości wydawcy makra. W związku z tym nie jest możliwe określenie, czy makro jest bezpieczne, czy nie.

Przed włączeniem niepodpisanych makr, upewnij się, że makro pochodzi z zaufanego źródła. Możesz nadal pracować w dokumencie, nawet jeśli makro nie jest włączone.

Podpis makra jest zaufany     Makra jest potencjalnie niebezpiecznych, ponieważ zostały podpisane cyfrowo, podpis jest prawidłowy, a nie wybrano można ufać wydawcy, który podpisał makro.

Można bezpośrednio zaufanie wydawcy makr, klikając opcję Ufaj wszystkim dokumentom od tego wydawcy w oknie dialogowym Zabezpieczenia. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy podpis jest prawidłowy. Kliknięcie tej opcji spowoduje dodanie wydawcy do listy zaufanych wydawców w Centrum zaufania.

Podpis makra jest nieprawidłowy     Makra jest potencjalnie niebezpiecznych, ponieważ zostały podpisane cyfrowo i podpis jest nieprawidłowy.

Zaleca się, że nie możesz włączyć makr z nieprawidłowymi podpisami. Jedna z możliwych przyczyn, które podpis jest nieprawidłowy to, że został zmodyfikowany z. Aby uzyskać więcej informacji zobacz jak stwierdzić, czy podpis cyfrowy jest wiarygodny.

Podpis makra wygasł     Makra jest potencjalnie niebezpiecznych, ponieważ zostały podpisane cyfrowo i podpis wygasł.

Przed włączeniem makr z podpisami wygasłe, upewnij się, że makro pochodzi z zaufanego źródła. Jeśli ten dokument był używany w przeszłości i nie wystąpiły problemy z zabezpieczeniami, jest potencjalnie mniejsze ryzyko z włączeniem makra.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×