Włączanie i wyłączanie funkcji podglądu w programie SharePoint

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ustawienie Funkcje Preview w Centrum administracyjnym SharePoint pozwala włączyć lub wyłączyć integrację z innymi usługami. To ustawienie jest domyślnie włączona.

Ustawienie funkcji wersji Preview w Centrum administracyjnym programu SharePoint

Uwaga: Ustawienie Funkcje Preview nie jest związane z pierwszą opcję udostępniania umożliwia uzyskiwanie nowych aktualizacji i funkcje udostępnianymi. Jeśli Cię interesuje tworzący konto, dla którego, zobacz Zwolnij opcje usługi Office 365.

Umożliwia ustawienie funkcji podglądu

Użyj ustawienia funkcji podglądu umożliwiające następujące funkcje i innych osób, które zostały dodane w przyszłości.

Integracja usługi Power BI z aplikacją Excel Online

Jeśli używasz usługi Power BI, dane są wysyłane do usługi Power BI. Jeśli zasady zgodności wprowadziły w środowisku usługi SharePoint, te zasady nie obejmuje danych w trakcie przetwarzania w usłudze Power BI. Jeśli jest niepożądane, wybierz pozycję Wyłącz podgląd funkcje dla tego ustawienia.

Ważne: Po wyłączeniu funkcji podglądu użytkowników nie będzie mógł korzystać z aplikacji Excel Online do wyświetlania i edytowania skoroszytów, które korzystają z usługi Power BI.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcje preview dla organizacji

  1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

  2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

  3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

  4. Wybierz pozycję ustawienia.

  5. Obok pozycji Funkcji podglądu wybierz funkcji podglądu Włącz lub Wyłącz podgląd.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×