Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy w witrynie

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jedna z wielu decyzji, które należy podjąć podczas konfigurowania listy, dotyczy przechowywania wersji. Czy zachowywać wersje każdego elementu za każdym razem, gdy wprowadzone zostaną w nim zmiany? Jeśli tak, to ile wersji? Czy wszyscy użytkownicy witryny mają widzieć wszystkie wersje robocze, czy też powinny one być widoczne tylko dla inicjatora wersji i osób o uprawnieniach Projektowanie lub Pełna kontrola? Wszystkie te decyzje zależą od typu i ważności elementów na liście, przeznaczenia każdego elementu, potrzeb grupy użytkowników oraz poziomu zabezpieczeń, który należy zachować.

W tym artykule

Dlaczego warto włączyć przechowywanie wersji?

Ustawienia przechowywania wersji — ich działania

Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy w witrynie

Wyłączanie przechowywania wersji na liście

Dlaczego warto włączyć przechowywanie wersji?

Włączenie przechowywania wersji na listach w witrynie umożliwia śledzenie ewoluujących informacji i zarządzanie nimi. W razie potrzeby można zajrzeć do wcześniejszych wersji i je odzyskać. Jest to przydatne np. w sytuacji, gdy okazuje się, że wcześniejsze wersje elementu były lepsze niż późniejsze. Niektóre organizacje zachowują wiele wersji elementów na listach na potrzeby audytu i ze względu na wymagania prawne.

Przechowywanie wersji jest domyślnie wyłączone. Do włączenia przechowywania wersji i wdrożenia związanych z nim decyzji niezbędne są uprawnienia Pełna kontrola lub Projektowanie.

Sposób działania ustawień przechowywania wersji

Okno dialogowe Ustawienia przechowywania wersji zawiera trzy sekcje dotyczące list. Podczas konfigurowania listy należy podjąć decyzje dotyczące każdej sekcji. Użytkownicy o odpowiednich uprawnieniach mogą później zmieniać te ustawienia.

 • W sekcji zatwierdzanie zawartości   . Ta sekcja służy do zdecydować, czy wymagać zatwierdzania zawartości dla elementów przesłane do listy.

 • Historia wersji elementów   . Ta sekcja służy do wybierać różne opcje przechowywania wersji, które są dla Ciebie dostępne. W poniższej tabeli wymieniono poszczególnych opcji i wpływu wybiera jej.

Wybrane opcje

Skutki

Czy utworzyć wersję przy każdej edycji elementu na tej liście?

Ustawieniem domyślnym jest Nie. W przypadku wybrania opcji Tak po każdej edycji elementu zostaje utworzona jego nowa wersja. Wybranie opcji Tak w tej sekcji wpływa na dostępne opcje w sekcji Zachowaj wersje robocze dla następującej liczby zatwierdzonych wersji w oknie dialogowym Ustawienia przechowywania wersji.

Zachowaj następującą liczbę wersji

Jeśli pole wyboru przy tym opcjonalnym ustawieniu jest zaznaczone, liczba w polu poniżej określa, ile wersji elementu ma być zachowywanych na liście. Na przykład liczba 25 oznacza, że po utworzeniu 26. wersji najstarsza wersja zostanie usunięta. Wówczas dostępne będą tylko wersje od 2 do 26.

Zachowaj wersje robocze dla następującej liczby zatwierdzonych wersji

Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy w sekcji Zatwierdzanie zawartości okna dialogowego Ustawienia przechowywania wersji wybrano opcję Tak. W takim wypadku można określić, ile wersji roboczych ma być zachowywanych dla każdej zatwierdzonej wersji. Na ogół nie ma potrzeby zachowywania wszystkich wersji roboczych dla wszystkich zatwierdzonych wersji, chyba że jest to umotywowane przepisami prawa lub innymi specjalnymi wymaganiami. Na przykład można zdecydować się na zachowywanie wersji roboczych tylko dla pięciu najnowszych zatwierdzonych wersji.

 • Sekcja Zabezpieczenia wersji roboczych elementów   . Ta sekcja służy do określenia, które powinny być widoczne wersje robocze elementów, które nie zostały jeszcze zatwierdzone.

  Ważne: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku ustawienia wartości Tak w sekcji Zatwierdzanie zawartości.

  Można zezwolić na wyświetlanie wersji roboczych wszystkim użytkownikom, którzy mają uprawnienia do odczytu listy, albo ograniczyć tę możliwość tylko do tych użytkowników, którzy mogą edytować elementy, lub tylko do autora elementu oraz osób, które mogą zatwierdzać elementy.

Początek strony

Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy w witrynie

Aby włączyć i skonfigurować przechowywanie wersji na liście, wykonaj następujące kroki.

 1. Przejdź do listy, z którą zamierzasz pracować. Jeśli w okienku Szybkie uruchamianie nie jest wyświetlana nazwa listy, kliknij pozycję Cała zawartość witryny, a następnie zaznacz nazwę listy.

 2. Na wstążce w grupie Narzędzia list kliknij kartę Lista.

 3. Kliknij przycisk Ustawienia listy. Przycisk Ustawienia listy na wstążce programu SharePoint Zostanie wyświetlona strona Ustawienia listy.

 4. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij pozycję Ustawienia przechowywania wersji. Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia przechowywania wersji.

 5. W sekcji Historia wersji elementu w obszarze Czy wymagać zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów? wybierz opcję Tak.

 6. Opcjonalnie: wybierz liczbę wersji, które mają być przechowywane na liście.

 7. Opcjonalnie: określ, dla ilu zatwierdzonych wersji mają być zachowywane wersje robocze. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w sekcji Zatwierdzanie zawartości została wybrana opcja Tak.

 8. Opcjonalnie: określ, którzy użytkownicy mogą wyświetlać wersje robocze elementów, które nie zostały jeszcze zatwierdzone. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w sekcji Zatwierdzanie zawartości dla pozycji Wymagaj zatwierdzania zawartości dla przesyłanych elementów wybrano wartość Tak. W sekcji Zabezpieczenia wersji roboczych elementów wybierz jedną z następujących opcji.

  • Każdy użytkownik, który może czytać elementy. Zaznaczenie tej opcji umożliwia dostęp wszystkim użytkownikom, którzy mają uprawnienie do odczytu witryny.

  • Tylko użytkownicy, którzy mogą edytować elementy. Zaznaczenie tej opcji ogranicza możliwość wyświetlania wersji roboczych tylko do tych użytkowników, którzy mają uprawnienia do edycji.

  • Tylko użytkownicy, którzy mogą zatwierdzać elementy (oraz autor elementu). Zaznaczenie tej opcji ogranicza możliwość wyświetlania wersji roboczych tylko do pierwszego autora elementu oraz osób, które mają uprawnienia do zatwierdzania elementów na liście.

 9. Kliknij pozycję przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i powrócić do strony Ustawienia listy.

Początek strony

Wyłączanie przechowywania wersji na liście

Po pewnym czasie może się okazać, że dana lista nie wymaga przechowywania wersji. Użytkownicy o uprawnieniach Pełna kontrola lub Projektowanie mogą wyłączyć przechowywanie wersji na liście.

 1. Przejdź do listy, z którą zamierzasz pracować. Jeśli w okienku Szybkie uruchamianie nie jest wyświetlana nazwa listy, kliknij pozycję Cała zawartość witryny, a następnie zaznacz nazwę listy.

 2. Na wstążce w grupie Narzędzia list kliknij kartę Lista.

 3. Kliknij pozycję Ustawienia listy Przycisk Ustawienia listy na wstążce programu SharePoint . Zostanie wyświetlona strona Ustawienia listy.

 4. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij pozycję Ustawienia przechowywania wersji. Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia przechowywania wersji.

 5. Na stronie Ustawienia listy w obszarze Ustawienia ogólne kliknij pozycję Ustawienia przechowywania wersji.

 6. W sekcji Historia wersji elementu w obszarze Czy wymagać zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów? wybierz opcję Nie.

  Spowoduje to usunięcie wpisów utworzonych uprzednio w tej sekcji.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i powrócić do strony Ustawienia listy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×