Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki

Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli włączono przechowywanie wersji w witrynie list i bibliotek, można śledzić i zarządzać informacjami w trakcie jej opracowywania. Możesz przeglądać wcześniejsze wersje i je w razie potrzeby odzyskać. Na przykład gdy wcześniejszych wersji elementu może być bardziej dokładne niż później z nich. Niektóre organizacje utrzymują wielu wersji elementów na listach ich ze względów prawnych lub inspekcji celów.

Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji, można zachować wersje zawsze, gdy element zostanie zmodyfikowany. Należy określić liczbę wersji dozwolone i czy chcesz wszyscy użytkownicy witryny, aby wyświetlić wszystkie wersje robocze lub tylko będzie widoczna tylko dla autor i określone osoby w Twojej organizacji.

Domyślnie przechowywania wersji jest włączona w programie SharePoint Server 2016 biblioteki dokumentów i Wyłącz dla listy. Aby wyłączyć to ustawienie, albo musisz mieć uprawnienia Pełna kontrola lub projektowanie.

Zaktualizowane 2017 lipca dzięki klientów opinii.

Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji w usłudze SharePoint Online listy lub biblioteki

 1. Przejdź do biblioteki lub listy, dla którego chcesz włączyć przechowywanie wersji.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia w kształcie koła zębatego , a następnie kliknij przycisk Ustawienia biblioteki lub Ustawienia listy

  Menu Ustawienia biblioteki z wybraną pozycją Ustawienia lub Menu Ustawienia z wyróżnionym ustawienia listy

 3. Kliknij pozycję Ustawienia przechowywania wersji na stronie Ustawienia.

  Okno dialogowe Ustawienia biblioteki zaznaczona opcja przechowywania wersji.
 4. Na stronie Ustawienia wersji masz są dostępne następujące ustawienia:

  • W bibliotece dokumentów

   Okno dialogowe Opcje przechowywania wersji
   • Czy wymagać zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów.

   • Czy utworzyć wersję przy każdej edycji pliku w tej bibliotece dokumentów przy użyciu tylko wersje główne lub wersje główne i pomocnicze.

   • Ogranicz liczbę wersji i wersje robocze, aby zachować.

   • Ustawianie, kto może wyświetlać wersje robocze elementów.

   • Wymaganie dokumentów przed rozpoczęciem edytowania.

  • Aby uzyskać listę

   • Czy wymagać zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów.

   • Czy utworzyć wersję przy każdej edycji elementu na liście.

   • Ogranicz liczbę wersji i wersje robocze, aby zachować.

   • Ustawianie, kto może wyświetlać wersje robocze elementów na liście.

 5. Kliknij przycisk OK.

Aby wyłączyć przechowywanie wersji w usłudze SharePoint Online listy lub biblioteki

Wykonaj te same czynności umożliwiających, ale kliknij pozycję nie przechowywania wersji na stronie Ustawienia wersji. Możesz również sprawdzić Brak, aby wymagać zatwierdzania zawartości.

Wyświetlanie, przywracanie lub usuwanie starszej wersji w usłudze SharePoint Online listy lub biblioteki

Aby przywrócić wcześniejszą wersję dokumentu, wykonaj następujące kroki.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, z element lub dokument, dla którego chcesz wyświetlić historię.

 2. Kliknij wielokropek (...) obok elementu, dla którego chcesz wyświetlić historię.

 3. Kliknij przycisk Historia wersji.

  Wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy menu biblioteki dokumentów z wyróżnioną pozycją Historia wersji

  Jeśli nie widzisz Historia wersji kliknij przycisk więcej, a następnie kliknij przycisk Historia wersji.

 4. W oknie dialogowym Historia wersji umieść wskaźnik myszy na łącze daty w starszej wersji, a następnie kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić menu.

  Przycisk okna dialogowego rozwijane wersji
 5. W menu należy wykonać następujące.

  Menu wersji elementu
  • Wyświetlanie bieżącego dokumentu. To powoduje wyświetlenie okna dialogowego miejsce, w którym możesz można edytować, przywrócić, lub usunąć, a także wyświetlić bieżący stan zatwierdzenia.

  • Przywracanie dokumentu. Ta opcja powoduje wyświetlenie okna dialogowego pytaniem, czy był obecnie zatwierdzonego dokumentu. Zostanie on Dodaj jako nową wersję.

  • Usuwanie dokumentu. Ta opcja powoduje wyświetlenie okna dialogowego pytaniem, czy na pewno chcesz wysłać ten element do Kosza.

  • Odrzuć tę wersję. To są widoczne tylko na zatwierdzonych dokumentów zamiast usuwać.

 6. Po zakończeniu kliknij przycisk X w prawym górnym rogu.

Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji programu SharePoint 2016 lub 2013 liście lub w bibliotece

 1. Przejdź do biblioteki lub listy, dla którego chcesz włączyć przechowywanie wersji.

 2. Kliknij bibliotekę lub listę, na Wstążce.

  Na karcie Biblioteka i przejdź na Wstążce lub Zaznaczona na wstążce karta listy

 3. Kliknij przycisk Ustawienia biblioteki lub Ustawienia listy w grupie ustawienia.

  Przyciski ustawień biblioteki programu SharePoint na Wstążce lub Ustawienia listy na Wstążce

 4. Kliknij pozycję Ustawienia przechowywania wersji na stronie Ustawienia.

  Okno dialogowe Ustawienia biblioteki zaznaczona opcja przechowywania wersji.
 5. Na stronie Ustawienia wersji masz są dostępne następujące ustawienia:

  • W bibliotece dokumentów

   Okno dialogowe Opcje przechowywania wersji
   • Czy wymagać zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów.

   • Czy utworzyć wersję przy każdej edycji pliku w tej bibliotece dokumentów, wersje obu wersji głównych tylko lub główne i pomocnicze.

   • Ogranicz liczbę wersji i wersje robocze, aby zachować.

   • Ustawianie, kto może wyświetlać wersje robocze elementów.

   • Wymaganie dokumentów przed rozpoczęciem edytowania.

  • Aby uzyskać listę

   • Czy wymagać zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów.

   • Czy utworzyć wersję przy każdej edycji elementu na liście.

   • Ogranicz liczbę wersji i wersje robocze, aby zachować.

   • Ustawianie, kto może wyświetlać wersje robocze elementów na liście.

 6. Kliknij przycisk OK.

Aby wyłączyć przechowywanie wersji w programie SharePoint 2013 lub 2016 listy lub biblioteki

Wykonaj te same czynności umożliwiających, ale kliknij pozycję nie przechowywania wersji na stronie Ustawienia wersji. Możesz również sprawdzić Brak, aby wymagać zatwierdzania zawartości.

Aby wyświetlić, przywracanie lub usuwanie wcześniejszej wersji

Aby przywrócić wcześniejszą wersję dokumentu, wykonaj następujące kroki.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, z element lub dokument, dla którego chcesz wyświetlić historię.

 2. Na wstążce kliknij pliki lub elementy. Jeśli nie ma Wstążkę, kliknij wielokropek (...) obok elementu, dla którego chcesz wyświetlić historię.

 3. Kliknij przycisk Historia wersji.

  Karta Plik z wyróżnioną pozycją Historia wersji

  Jeśli nie widzisz Historia wersji, kliknij wielokropek (...) w tym oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Historia wersji.

 4. W oknie dialogowym Historia wersji umieść wskaźnik myszy na łącze daty w starszej wersji, a następnie kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić menu.

  Przycisk okna dialogowego rozwijane wersji
 5. W menu należy wykonać następujące.

  Menu wersji elementu
  • Wyświetlanie bieżącego dokumentu. To powoduje wyświetlenie okna dialogowego miejsce, w którym możesz można edytować, przywrócić, lub usunąć, a także wyświetlić bieżący stan zatwierdzenia.

  • Przywracanie dokumentu. Ta opcja powoduje wyświetlenie okna dialogowego pytaniem, czy był obecnie zatwierdzonego dokumentu. Zostanie on Dodaj jako nową wersję.

  • Usuwanie dokumentu. Ta opcja powoduje wyświetlenie okna dialogowego pytaniem, czy na pewno chcesz wysłać ten element do Kosza.

  • Odrzuć tę wersję. To są widoczne tylko na zatwierdzonych dokumentów zamiast usuwać.

 6. Po zakończeniu kliknij przycisk X w prawym górnym rogu.

Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji na liście programu SharePoint 2010 lub w bibliotece

Wykonaj następujące kroki, aby włączyć i skonfigurować przechowywanie wersji na liście lub w bibliotece.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, którą chcesz pracować. Jeśli nazwa nie jest wyświetlana w okienku Szybkie uruchamianie, kliknij pozycję Cała zawartość witryny, a następnie wybierz nazwę listy lub biblioteki.

 2. Na Wstążce w grupie Narzędzia List lub Narzędzia bibliotek kliknij kartę Lista lub Biblioteka.

 3. Kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Przycisk Ustawienia listy na wstążce programu SharePoint lub Przycisk Ustawienia biblioteki na wstążce biblioteki programu SharePoint Foundation

  Zostanie wyświetlona strona listy lub ustawienia biblioteki.

 4. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij pozycję Ustawienia przechowywania wersji.

  Witryny, wybierz pozycję Ustawienia przechowywania wersji

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia przechowywania wersji.

  Ustawianie wersje główne i pomocnicze, wymaganie zatwierdzania, określ, kto może wyświetlać elementy i Wymagaj wyewidencjonowania.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  W obszarze Dla biblioteki dokumentóww sekcji Historia wersji elementów sekcji Czy utworzyć wersję przy każdej edycji pliku w tej bibliotece dokumentów? wybierz wersji głównych tylko lub główne i wersje pomocnicze.

  Wyświetla listę, w sekcji Historia wersji elementów sekcji, w obszarze Czy utworzyć wersję przy każdej edycji elementu na tej liście? kliknij przycisk Tak.

 6. Opcjonalnie: wybierz liczbę wersji, które mają być przechowywane na liście.

 7. Opcjonalnie: Dla list, wybierz liczbę zatwierdzonych wersji, dla których mają zostać zachowane wersje robocze. Ta opcja jest dostępna, gdy zostanie wybrana opcja Tak w sekcji Zatwierdzanie zawartości.

  W przypadku bibliotek Ustaw liczbę w obszarze Zachowaj wersje robocze dla następującej liczby wersji głównych.

 8. Opcjonalnie: Określ, którzy użytkownicy mogli wyświetlać projekt elementów. Na liście ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wymagać zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów jest ustawiona na wartość Tak w sekcji Zatwierdzanie zawartości

  Wybierz jedną z następujących czynności.

  • Każdy użytkownik, który może czytać elementy. Wybranie tej opcji umożliwia dostęp do każdego, kto ma uprawnienia do witryny do odczytu.

  • Tylko użytkownicy, którzy mogą edytować elementy. Wybranie tej opcji ogranicza widoku wersje robocze do osób, które mają uprawnienia do edycji.

  • Tylko użytkownicy, którzy mogą zatwierdzać elementy (oraz autor elementu). Wybranie tej opcji ogranicza widok do tylko oryginalny autor elementu i osób, które mają uprawnienia do zatwierdzania elementów na liście.

 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i powrócić do strony ustawień.

Początek strony

Wyłączanie przechowywania wersji na liście programu SharePoint 2010 lub w bibliotece

Wykonaj te same kroki, aby włączyć przechowywanie wersji, ale wykonaj jedną z następujących czynności:

W obszarze Dla biblioteki dokumentóww sekcji Historia wersji elementów sekcji Czy utworzyć wersję przy każdej edycji pliku w tej bibliotece dokumentów? wybierz pozycję nie przechowywania wersji.

Wyświetla listę, w sekcji Historia wersji elementów sekcji, w obszarze Czy utworzyć wersję przy każdej edycji elementu na tej liście? kliknij przycisk nie.

Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Wyświetlanie, przywracanie lub usuwanie wersje listy programu SharePoint 2010 lub w bibliotece

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, z element lub dokument, dla którego chcesz wyświetlić historię.

 2. Kliknij strzałkę w dół obok dokumentu lub elementu, aby wyświetlić historię wersji, a następnie kliknij przycisk Historia wersji.

  Menu rozwijane z dokumentu z wyróżnioną pozycją Historia wersji
 3. W oknie dialogowym Historia wersji umieść wskaźnik myszy na łącze daty w starszej wersji, a następnie kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić menu.

  Vesrion z listy rozwijanej z wyróżnionym widoku
 4. W menu należy wykonać następujące.

  • Wyświetlanie bieżącego dokumentu. To powoduje wyświetlenie okna dialogowego miejsce, w którym możesz można edytować, przywrócić, lub usunąć, a także wyświetlić bieżący stan zatwierdzenia.

   Okno dialogowe Historia wersji programu SharePoint 2010

   W oknie dialogowym Widok można edytować, chociaż zazwyczaj jest wyłączona. Aby edytować, wybierz pozycję Edytuj właściwości z menu rozwijanego pliku lub elementu.

  • Przywracanie dokumentu. Ta opcja powoduje wyświetlenie okna dialogowego pytaniem, czy był obecnie zatwierdzonego dokumentu. Zostanie on Dodaj jako nową wersję.

   Lista rozwijana wersji z wyróżnioną pozycją Przywróć.
  • Usuwanie dokumentu. Ta opcja powoduje wyświetlenie okna dialogowego pytaniem, czy na pewno chcesz wysłać ten element do Kosza.

   Historia wersji z wyróżnioną pozycją w wersji Usuń
  • Cofnij publikowanie tej wersji zawiera są przy użyciu zatwierdzanie i publikowanie na komputerze dokumenty lub elementy.

   Lista rozwijana przechowywanie wersji z wyróżnionym poleceniem Cofnij publikowanie
 5. Po zakończeniu kliknij przycisk X w prawym górnym rogu, jeśli okno dialogowe wersji nie już zamknięta.

Włączanie przechowywania wersji dla elementu w programie SharePoint 2007

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  1. Kliknij pozycję Ustawienia menu ustawienia , a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki dokumentów.

   Wybieranie opcji Ustawienia biblioteki dokumentów z menu Ustawienia
 2. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij pozycję Ustawienia przechowywania wersji.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Ustawienia przechowywania wersji, aby włączyć przechowywanie wersji, zatwierdzania i wymaganie Zaewidencjonuj
  • Dla elementów listy Aby określić, że wersje są śledzone, kliknij Utwórz wersję przy każdej edycji elementu na liście w sekcji Historia wersji elementów.

  • Dla plików Aby określić, że jest śledzone tylko jednego typu, kliknij pozycję Utwórz wersje główne w sekcji Historia wersji dokumentu.

  • Dla plików Aby określić, że są śledzone wersje główne i pomocnicze, kliknij pozycję Utwórz wersje główne i pomocnicze (robocze) w sekcji Historia wersji dokumentu.

 4. Można określić liczbę wersji elementów lub plików do zachowania. Wykonaj jedną z następujących czynności w sekcji Historia wersji elementów lub dokument — Historia wersji:

  • Aby określić liczbę wersji elementów list, które są przechowywane, zaznacz pole wyboru Zachowaj następującą liczbę wersji, a następnie wpisz liczbę wersji, które mają zostać zachowane.

  • Aby określić liczbę wersji głównych plików dokumentów, które są przechowywane, zaznacz pole wyboru Zachowaj następującą liczbę wersji głównych, a następnie wpisz liczbę wersji głównych, które mają zostać zachowane.

  • Aby określić liczbę wersji pomocniczych dokumentu do zachowania, zaznacz pole wyboru Zachowaj wersje robocze dla następującej liczby wersji głównych, a następnie wpisz liczby wersji głównych, które mają być Zachowaj wersje robocze (wersje pomocnicze) dla.

 5. Kliknij przycisk OK.

Wyłączanie przechowywania wersji dla elementu w programie SharePoint 2007

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby włączyć przechowywanie wersji, ale w oknie dialogowym Ustawienia przechowywania wersji, kliknij pozycję nie przechowywania wersji.

Przechowywanie wersji i zatwierdzania wyłączone

Wyświetlanie, przywracanie lub usuwanie wersje listy programu SharePoint 2007 lub w bibliotece

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, z element lub dokument, dla którego chcesz wyświetlić historię.

 2. Kliknij strzałkę w dół obok dokumentu lub elementu, aby wyświetlić historię wersji, a następnie kliknij przycisk Historia wersji.

  Menu rozwijane z dokumentu z wyróżnioną pozycją Historia wersji
 3. W oknie dialogowym Historia wersji umieść wskaźnik myszy na łącze daty w starszej wersji, a następnie kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić menu.

  Vesrion z listy rozwijanej z wyróżnionym widoku
 4. W menu należy wykonać następujące.

  • Wyświetlanie bieżącego dokumentu. To powoduje wyświetlenie okna dialogowego miejsce, w którym możesz można edytować, przywrócić, lub usunąć, a także wyświetlić bieżący stan zatwierdzenia.

   Wyświetlanie okna dialogowego wersji

   W oknie dialogowym Wyświetlanie usunąć lub przywrócić element lub powrót do historii wersji.

  • Przywracanie dokumentu. Ta opcja powoduje wyświetlenie okna dialogowego pytaniem, czy był obecnie zatwierdzonego dokumentu. Zostanie on Dodaj jako nową wersję.

   Przechowywanie wersji listy rozwijanej w pliku z wyróżnioną pozycją Przywróć
  • Usuwanie dokumentu. Ta opcja powoduje wyświetlenie okna dialogowego pytaniem, czy na pewno chcesz wysłać ten element do Kosza.

   Lista rozwijana przechowywania wersji pliku z wyróżnioną opcją Usuń
  • Cofnij publikowanie tej wersji zawiera są przy użyciu zatwierdzanie i publikowanie na komputerze dokumenty lub elementy.

   Lista rozwijana opublikowanego pliku z cofanie publikowania wyróżnioną opcją tej wersji
 5. Po zakończeniu kliknij przycisk X w prawym górnym rogu, jeśli okno dialogowe wersji nie już zamknięta.

Inne ustawienia, które mają wpływ na przechowywanie wersji

Można skonfigurować inne ustawienia, które mają wpływ na przechowywanie wersji. W przypadku list lub bibliotek można wymagać zatwierdzania zawartości — to ustawienie jest nazywane moderowanie zawartości. W przypadku bibliotek można zażądać plików w celu sprawdzenia, które pozwala uniknąć konfliktów zmianami i zostanie wyświetlony monit osoby do wprowadzania komentarzy dotyczących plików podczas wyewidencjonowywania.

Aby uzyskać informacje o te i inne ustawienia, zobacz jak działa przechowywanie wersji na liście lub w bibliotece?

Zostaw komentarz

Ten artykuł jest przydatne? Jeśli tak, napisz nam u dołu tej strony. Jeśli nie, powiadom nas zapoznanie się z błędne lub Brak. Dołącz wersji SharePoint, systemu operacyjnego i przeglądarki. Użyjemy swoją opinię do dokładnie fakty, informacje dodawania i aktualizowania w tym artykule.

Tematy pokrewne

Konfigurowanie biblioteki do wymagania wyewidencjonowywania plików
jak działa przechowywanie wersji na liście lub w bibliotece?

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×