Włączanie funkcji publikowania kalendarzy w celu umożliwienia użytkownikom udostępniania informacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Usługa Office 365 umożliwia użytkownikom publikowanie swoich kalendarzy w Internecie, aby mogły je przeglądać osoby spoza organizacji.

Użytkownicy mogą wybrać opcję automatycznego publikowania ich kalendarzy w Internecie. Jednak jako administrator możesz uznać, że osoby spoza organizacji nie powinny móc przeglądać informacji z kalendarzy użytkowników. W takich przypadkach możesz wyłączyć funkcję Publikowanie kalendarzy.

  1. Przejdź do pozycji Administrator> Ustawienia usługi > kalendarza;poczty E-mail i kontaktów

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Włącz funkcję Publikowanie kalendarzy, aby zezwolić użytkownikom na publikowanie swoich kalendarzy dla kontaktów zewnętrznych.

    • Wyłącz funkcję Publikowanie kalendarzy, aby uniemożliwić użytkownikom publikowanie swoich kalendarzy dla kontaktów zewnętrznych.

Jaka jest różnica między publikowaniem kalendarzy, udostępnianiem kalendarzy i udzielaniem pełnomocnictw?

  • Publikowanie kalendarzy umożliwia tworzenie adresów URL, które użytkownicy mogą przekazywać osobom spoza organizacji. Jeden adres URL pozwala adresatowi subskrybować kalendarz przy użyciu programu Outlook lub aplikacji Outlook Web App, podczas gdy inny pozwala adresatowi wyświetlać kalendarz w przeglądarce sieci Web. Każdy użytkownik ma kontrolę nad liczbą szczegółów widocznych dla innych.

  • Udostępnianie kalendarzy umożliwia użytkownikom zapraszanie innych osób z tej samej organizacji do przeglądania kalendarzy. Użytkownicy, którzy udostępniają swoje kalendarze, mogą określić liczbę szczegółów widocznych dla adresata. Jeśli użytkownicy nie udostępniają swoich kalendarzy, inne osoby z tej samej organizacji wciąż mogą sprawdzać informacje na temat ich zajętości; udostępniając swoje kalendarze, użytkownicy mogą dać adresatom dostęp do większej liczby szczegółów. Gdy inne osoby używają programu Outlook lub aplikacji Outlook Web App, mogą wyświetlać Twój kalendarz obok swoich. Nie możesz udostępnić swojego kalendarza osobom spoza Twojej organizacji, chyba że jest ona sfederowana z organizacjami tych osób przez usługę Office 365 lub program Exchange. Aby dowiedzieć się więcej na temat udostępniania kalendarzy, zobacz Udostępnianie kalendarza.

  • Udzielanie pełnomocnictw pozwala użytkownikom programu Outlook nadawać innym osobom uprawnienia do przeglądania wszystkich szczegółów dotyczących terminów i planowania spotkań w ich imieniu. Udzielanie pełnomocnictw jest dostępne w programie Outlook, ale nie w aplikacji Outlook Web App. Aby dowiedzieć się więcej na temat udzielania pełnomocnictw, zobacz:

Możesz też obejrzeć następujące klipy wideo:

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×