Włączanie emisji spotkania w Skypie

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zanim osoby w organizacji mogą używać emisja spotkania w Skypie należy ją włączyć. Aby wykonać ten krok, musisz wiedzieć, jak używać programu Windows PowerShell. Jeśli nie znasz programu Windows PowerShell, warto rozważyć zatrudnianie partnera firmy Microsoft wykonywania tej czynności dla Ciebie.

Ostrzeżenie : emisja spotkania w Skypie jest domyślnie wyłączona ponieważ rozsyłanie zawartości multimediów emisji spotkania używa sieci dostarczania zawartości Microsoft Azure (CDN), aby osiągnąć bardzo wysoki Skaluj do obsługi tysięcy osoby oglądające do emisji. Zawartość multimedialną fragmentarycznego przechodzące przez CDN są szyfrowane i pamięci podręcznej CDN ma ograniczony czas użytkowania. Składnik sieci CDN Azure mogą nie jeszcze spełniać wszystkie elementy klauzul modelu Unii Europejskiej wynikające z Unii Europejskiej dyrektywy ochrony danych. Po włączeniu tej funkcji możesz potwierdzić niniejszych zasad.

 1. Zaloguj się przy użyciu swojego konta administratora globalnego usługi Office 365 pod adresem https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. W Centrum administracyjnego usługi Office 365 przejdź do pozycji Wyśrodkowanie administrator > Skype dla firm.

 3. W programie Skype dla firm Centrum administracyjne > spotkań Online > Emisja spotkania. Kliknij pozycję Włącz emisja spotkania programu Skype.

 1. Upewnij się, że korzystasz z programu Windows PowerShell w wersji 3.0 lub nowszej.

  1. Aby sprawdzić, czy korzystasz z wersji 3.0 lub nowszej: Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

  2. Sprawdź wersję, wpisując ciąg Get-Host w oknie Windows PowerShell.

  3. Jeśli nie masz wersji 3.0 lub nowszej, musisz pobrać i zainstalować aktualizacje programu Windows PowerShell. Zobacz Windows Management Framework 4.0, aby pobrać i zainstalować pliki umożliwiające zaktualizowanie programu Windows PowerShell do wersji 4.0. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

  4. Konieczne będzie również zainstalować moduł programu Windows PowerShell dla Skype dla firm Online, który umożliwia tworzenie zdalnej sesji programu Windows PowerShell, który łączy się Skype dla firm Online. Moduł ten jest obsługiwana tylko na komputerach z 64-bitową, można pobrać z Center Download Microsoft u Moduł Windows PowerShell dla programu Skype dla firm Online.. Jeśli zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie komputer.

 2. Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

 3. W oknie Windows PowerShell połącz się z Twoją organizacją usługi Office 365, uruchamiając polecenie:

  $Credential = get-credential
  $O365Session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $O365Session
 4. Potwierdź bieżącej konfiguracji emisja spotkania w Skypie, uruchamiając:

  Get-CsBroadcastMeetingConfiguration

  Sprawdź, czy dla parametru EnableBroadcastMeeting ustawiono wartość False.

  Polecenie cmdlet włączające emisję spotkania w Skypie w organizacji.
 5. Włącz emisja spotkania w Skypie dla Twojej organizacji, uruchamiając:

  Set-CsBroadcastMeetingConfiguration –EnableBroadcastMeeting $True

  Możesz sprawdzić, czy to ustawienie jest włączone, ponownie uruchamiając polecenie Get-CsBroadcastMeetingConfiguration.

  Polecenie cmdlet włączające emisję spotkania w Skypie w organizacji.

  Porada : Po wprowadzeniu zmian może potrwać do godziny wprowadzone w portalu emisja spotkania w Skypie.

 6. Użytkownicy mogą być teraz przechowywane emitowanie spotkań z innymi użytkownikami w firmie. Aby uzyskać ich pracę, wskaż im Co to jest emisja spotkania programu Skype?

Konfigurowanie sieci do emisji spotkania z uczestników zewnętrznych

Jeśli masz na komputerze zaporę i ma pełnić emisji z osobami spoza firmy (które nie są federacyjnych firm), musisz skonfigurować sieci przy użyciu te instrukcje: Konfigurowanie sieci pod kątem emisji spotkania programu Skype.

Jeśli nie masz doświadczenie z Konfigurowanie zapory, należy rozważyć, czy zatrudnianie partnera firmy Microsoft wykonywania tej czynności dla Ciebie.

Aby pominąć ten krok i zamiast tego dodać innej firmy do usługi federacyjne, zobacz Użytkownicy mogą skontaktować się z zewnętrznymi programu Skype dla użytkowników biznesowych.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Wprowadzenie do programu Windows PowerShell i Skype dla firm Online

Konfigurowanie programu Skype dla firm Online

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×