Włączanie dostępu anonimowego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Co chcesz zrobić?

Dostęp anonimowy — informacje

Zagadnienia dostępu anonimowego

Włączanie dostępu anonimowego w witrynie

Włączanie dostępu anonimowego listy lub biblioteki

Dostęp anonimowy — informacje

Po włączeniu dostępu anonimowego do witryny sieci Web umożliwia użytkownikom anonimowym (i uwierzytelnionych użytkowników, którzy nie udzielono dostępu do witryny) do przeglądania całej witryny sieci Web, w tym wszelkie lista, biblioteka, folder znajdujący się na liście lub w bibliotece, elementu listy lub dokumentu, który dziedziczą uprawnienia po witrynie sieci Web. Jeśli został włączony dostęp anonimowy przez administratora serwera, członkowie grupy właścicieli programu SharePoint nazwa witryny można wykonaj następujące czynności:

 • udzielanie anonimowego dostępu do witryny,

 • udzielanie anonimowego dostępu tylko do list i bibliotek,

 • blokowanie anonimowego dostępu do witryny.

W poniższej tabeli wymieniono różne opcje dostępu anonimowego i opisano funkcje udostępniane i nieudostępniane anonimowym użytkownikom (lub użytkownikom uwierzytelnionym, którym nie przyznano prawa dostępu do witryny) po wybraniu opcji dostępu anonimowego.

Włączenie dostępu anonimowego dla elementu

Umożliwia anonimowym użytkownikom

Uniemożliwia anonimowym użytkownikom

Cała witryna sieci Web

Przeglądanie całej witryny.
Czytanie wszystkich list, bibliotek lub folderów znajdujących się na liście lub w bibliotece, które dziedziczą uprawnienia z witryny, oraz otwieranie i czytanie dowolnych elementów list lub dokumentów z tych list i bibliotek.

Zmienianie zawartości (domyślnie).

Listy i biblioteki

Czytanie list i bibliotek, dla których anonimowym użytkownikom przyznano uprawnienie Wyświetlanie elementów.

Uwagi: 

 • Ponieważ uprawnienie Wyświetlanie elementów nie jest przyznawane domyślnie, użytkownicy anonimowi domyślnie nie mogą wyświetlać list ani bibliotek.

 • Aby ustawić uprawnienie Wyświetlanie elementów dla listy lub biblioteki, dana lista lub biblioteka musi używać unikatowych uprawnień. Listy i biblioteki dziedziczące uprawnienia z witryny nie mogą być wyświetlane przez użytkowników anonimowych.

Przeglądanie witryny.
(Na poziomie witryny użytkownikom anonimowym jest przydzielane uprawnienie Ograniczony dostęp, które umożliwia im dostęp do list i bibliotek).
Zmienianie zawartości (domyślnie).

Nic

Nie dotyczy

Dostęp do całej witryny sieci Web oraz do wszystkich list i bibliotek znajdujących się w witrynie sieci Web, w tym list i bibliotek z unikatowymi uprawnieniami.

Włączenie dostępu anonimowego zmniejsza poziom zabezpieczeń serwera sieci Web, ponieważ użytkownicy anonimowi oraz użytkownicy uwierzytelnieni, którym nie przyznano prawa dostępu do witryny, teoretycznie mogą zmienić ustawienia lub zawartość witryny albo przeprowadzić atak typu „odmowa usługi” skierowany przeciwko serwerowi, przy czym ich działalność nie może być jednoznacznie przypisana do konta uwierzytelnionego użytkownika.

Początek strony

Zagadnienia dostępu anonimowego

Jeśli anonimowym użytkownikom zostanie udostępniona możliwość wyświetlania zawartości witryny, list lub bibliotek, będą oni mogli uzyskać informacje z witryny, w tym adresy e-mail użytkowników oraz dowolną zawartość przesłaną do list, bibliotek i dyskusji. Jeśli anonimowym użytkownikom zostanie przyznane uprawnienie inne niż Odczyt dla list i bibliotek, będą oni mogli współtworzyć listy, dyskusje i ankiety oraz edytować dokumenty. Wszystkie te czynności mogą mieć negatywny wpływ na miejsce na dysku serwera i inne zasoby. Aby utworzyć lepiej zabezpieczoną witrynę, listę lub bibliotekę, nie należy włączać dostępu anonimowego.

Anonimowi użytkownicy nie mogą otwierać witryn do edytowania w programach zgodnych z programem Microsoft Windows SharePoint Services, takich jak program Microsoft Office SharePoint Designer 2007, ani nie mogą używać w systemie Windows protokołu folderów sieci Web (oznacza to, że nie mogą wyświetlać witryny w folderze Moje miejsca sieciowe).

Porada: Zamiast przyznawania dostępu anonimowego, możesz dodać grupę zabezpieczeń systemu Windows Uwierzytelnionych użytkowników do grupy programu SharePoint Odwiedzający witrynę nazwę witryny. Dzięki temu wszyscy uwierzytelnieni członkowie usługi Windows domeny do odczytu witryny sieci Web. W przeciwieństwie do akcji anonimowych użytkowników akcje uwierzytelnionych użytkowników można prześledzić użytkownikom. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania użytkowników do grupy programu SharePoint zobacz Zarządzanie grupami programu SharePoint.

Podobnie jak w przypadku innych ustawień uprawnień, przyznanie anonimowego dostępu do witryny powoduje przyznanie anonimowego dostępu do podwitryn dziedziczących uprawnienia danej witryny.

Początek strony

Włączanie dostępu anonimowego do witryny

Aby wykonać tę procedurę, administrator musi najpierw włączyć dostęp anonimowy dla aplikacji sieci Web. Jeśli tego nie uczyniono, opcja Dostęp anonimowy nie jest wyświetlana.

 1. Otwórz witrynę, dla której chcesz włączyć dostęp anonimowy.

  1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

   Uwaga: W witrynie, dla której jest dostosowane menu Akcje witryny, wskaż opcję Ustawienia witryny, a następnie kliknij ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w kolumnie Użytkownicy i uprawnienia kliknij opcję Uprawnienia zaawansowane.

 3. Na stronie Uprawnienia w menu Ustawienia kliknij polecenie Dostęp anonimowy.

 4. Na stronie Zmienianie ustawień dostępu anonimowego wybierz elementy witryny sieci Web, do których mają mieć dostęp anonimowi użytkownicy.

  Uwaga: Więcej informacji na temat opcji dostępnych na tej stronie można znaleźć w poprzedniej tabeli.

Początek strony

Włączanie dostępu anonimowego do listy lub biblioteki

Uwagi: 

 • Tej procedury należy używać tylko wtedy, gdy dostęp anonimowy do witryny włączono w sposób opisany w poprzedniej procedurze i przyznano dostęp albo do całej witryny sieci Web, albo tylko do list i bibliotek wybranych w kroku 5.

 • Poniższe czynności można wykonać jedynie w przypadku listy lub biblioteki korzystającej z unikatowych uprawnień.

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, dla której chcesz włączyć anonimowy dostęp.

 2. W menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

 3. W kolumnie Uprawnienia i zarządzanie kliknij opcję Uprawnienia dla tej listy lub Uprawnienia dla tej biblioteki.

  Uwaga: Menu Ustawienia nie jest dostępne na stronie Uprawnienia, jeśli dana lista lub biblioteka dziedziczy uprawnienia ze swojej witryny nadrzędnej.

 4. Jeśli dana lista lub biblioteka dziedziczy uprawnienia z witryny, należy najpierw przerwać dziedziczenie z witryny. W tym celu w menu Akcje kliknij polecenie Edytuj uprawnienia, a następnie kliknij przycisk OK, aby kontynuować. W przeciwnym przypadku przejdź do kroku 5.

 5. Na stronie Uprawnienia w menu Ustawienia kliknij polecenie Dostęp anonimowy.

 6. Na stronie Zmienianie ustawień dostępu anonimowego wybierz uprawnienia dla danej listy lub biblioteki, które mają być przyznane anonimowym użytkownikom.

  Uwaga: W przypadku bibliotek dostępne jest jedynie uprawnienie Wyświetlanie elementów. Służy to zabezpieczeniu witryny przed potencjalnymi atakami polegającymi na wprowadzeniu skryptu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×