Włącz obsługę przychodzącej poczty e-mail dla listy lub biblioteki

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby lista lub biblioteka mogła odbierać wiadomości e-mail, właściciel witryny musi przedtem włączyć i skonfigurować obsługę przychodzącej poczty e-mail dla danej listy lub biblioteki.

Co chcesz zrobić?

Omówienie

Włączanie i konfigurowanie ustawień poczty e-mail dla biblioteki

Włączanie i konfigurowanie ustawień poczty e-mail dla listy anonsów

Włączanie i konfigurowanie ustawień poczty e-mail dla listy kalendarza

Włączanie i konfigurowanie ustawień poczty e-mail dla tablicy dyskusyjnej

Omówienie

Programu TE000130241właściciel witryny może włączyć i skonfigurować obsługę przychodzącej poczty e-mail dla następujących elementów:

 • Biblioteka dokumentów, obrazów lub formularzy

 • Lista anonsów

 • Lista kalendarza

 • Tablica dyskusyjna

 • Blog

Podczas tworzenia listy lub biblioteki użytkownik może włączyć obsługę przychodzącej poczty e-mail dla dowolnego z powyższych typów list lub bibliotek, jeśli obsługa przychodzącej poczty e-mail jest włączona w administracji centralnej. W ramach tej procedury należy określić adres e-mail dla listy lub biblioteki. Podczas tworzenia listy lub biblioteki wszystkim pozostałym opcjom konfiguracji są nadawane wartości domyślne.

Uwagi: 

 • W przypadku witryn obszaru roboczego spotkania nie można dodawać zawartości do list lub bibliotek, wysyłając wiadomości e-mail.

 • Aby włączyć lub skonfigurować obsługę przychodzącej poczty e-mail dla listy lub biblioteki, musisz mieć uprawnienie Zarządzanie listami dla listy lub biblioteki. Domyślnie do grupy programu SharePoint Właściciele nazwa witryny jest udzielone uprawnienie Zarządzanie listami .

Czynności niezbędne do zmiany ustawień poczty e-mail dla listy lub biblioteki zależą od typu listy lub biblioteki. W następnych sekcjach przedstawiono czynności wymagane do włączenia i skonfigurowania obsługi przychodzącej poczty e-mail dla typów list i bibliotek wymienionych powyżej.

Początek strony

Włączanie i konfigurowanie ustawień poczty e-mail dla biblioteki

Aby włączyć i skonfigurować ustawienia poczty e-mail dla biblioteki dokumentów, obrazów lub formularzy, należy wykonać następujące czynności.

 1. Otwórz bibliotekę, dla której chcesz włączyć i skonfigurować ustawienia poczty e-mail.

 2. W menu UstawieniaSettings menu, kliknij przycisk Ustawienia biblioteki dokumentów, Ustawienia biblioteki obrazówlub Ustawienia biblioteki formularzy, w zależności od typu biblioteki są Włączanie i konfigurowanie.

 3. W obszarze Komunikacjakliknij pozycję Ustawienia przychodzącej poczty e-mail.

  Uwaga: Łącze Ustawienia przychodzącej poczty e-mail nie jest dostępne, jeśli nie włączono obsługę przychodzącej poczty e-mail w administracji centralnej.

 4. W sekcji E-Mail kliknij przycisk Tak, Aby włączyć tę bibliotekę do odbierania poczty e-mail.

 5. W polu Adres E-mail wpisz unikatową nazwę, która ma zostać użyte jako część adresu e-mail dla tej biblioteki.

 6. W sekcji Załączniki wiadomości E-Mail wybierz miejsce zapisywania i sposób grupowania załączników wiadomości e-mail w tej bibliotece, a następnie określ, czy chcesz zastąpić pliki o tej samej nazwie.

  Jeśli zostanie wybrana opcja, aby nie zastępować plików o tej samej nazwie, po czym nastąpi próba zapisania pliku o takiej samej nazwie jak nazwa pliku znajdującego się już w bibliotece, do nazwy pliku nowego załącznika zostaną dołączone cztery losowe cyfry. Jeśli ta czynność nie powiedzie się, do nazwy pliku zostanie dołączony unikatowy identyfikator globalny (GUID). Jeśli żadna z tych czynności nie doprowadzi do utworzenia unikatowej nazwy pliku, załącznik zostanie odrzucony.

 7. W sekcji Wiadomości E-Mail Określ, czy chcesz zapisać oryginalną wiadomość e-mail w tej bibliotece.

  Jeśli Tak, oryginalną wiadomość jest zapisany jako oddzielna pozycja w bibliotece.

 8. W sekcji E-Mail zaproszenia na spotkanie Określ, czy zapisać załączników do zaproszenia na spotkanie w tej bibliotece.

 9. W sekcji Zabezpieczenia poczty E-Mail Określ, czy na archiwizowanie wiadomości e-mail od tylko te członków witryny, którzy do biblioteki lub do archiwum niezależnie od tego, kto wysyła wiadomości e-mail można napisać.

  Ważne: Archiwizowanie wiadomości e-mail od wszystkich nadawców umożliwia wszystkim (w tym użytkownikom nieuwierzytelnionym) zapisywanie w bibliotece użytkownika. Ponieważ jest to potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa, należy dokładnie rozważyć użycie tej opcji.

 10. Kliknij przycisk OK , aby zapisać ustawienia.

Uwaga: Wybranie opcji Tak , aby ta opcja archiwizowane pliki dołączone do zaproszenia na spotkanie do biblioteki dokumentów. Należy zauważyć, że programy obsługi poczty e-mail nie rozróżniają list, do których wysyłasz określone wiadomości e-mail. Jeśli wysyłasz zaproszenie na spotkanie zarówno w kalendarzu, jak i w bibliotece dokumentów, wezwanie na spotkanie jest zarchiwizowane na liście kalendarza, a wszystkie załączniki skojarzone z wezwania na spotkanie są archiwizowane w bibliotece dokumentów.

Początek strony

Włączanie i konfigurowanie ustawień poczty e-mail dla listy anonsów

 1. Otwórz listę anonsów, dla której chcesz włączyć i skonfigurować obsługę przychodzącej poczty e-mail.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy.

 3. W obszarze Komunikacjakliknij pozycję Ustawienia przychodzącej poczty e-mail.

  Uwaga: Łącze Ustawienia przychodzącej poczty e-mail nie jest dostępne, jeśli nie włączono obsługę przychodzącej poczty e-mail w administracji centralnej.

 4. W sekcji E-Mail wybierz pozycję Tak, Aby włączyć tę listę, aby odbierać wiadomości e-mail, a następnie wpisz alias, który ma być używany do wysyłania wiadomości e-mail do tej listy.

 5. W sekcji Załączniki wiadomości E-Mail wybierz, czy chcesz zarchiwizować załączników poczty e-mail na tej liście.

  Uwaga: Jeśli wybierzesz niezostaną odrzucone załączników wiadomości e-mail.

 6. W sekcji Wiadomości E-Mail Określ, czy chcesz zapisać oryginalną wiadomość e-mail na tej liście.

  Jeśli wybierzesz opcję Tak, oryginalną wiadomość e-mail jest zapisywany jako załącznik.

 7. W sekcji E-Mail zaproszenia na spotkanie Określ, czy do zaproszenia na spotkanie wysłane jako wiadomości e-mail na tej liście.

  Wybranie Tak , aby ta opcja umożliwia archiwizowanie zaproszeń na liście Anonsy spotkanie. Należy zauważyć, że ponieważ programy obsługi poczty e-mail nie rozróżniają list, do których zostały wysłane określone wiadomości e-mail do, możesz wysłać zaproszenie na spotkanie zarówno na adres e-mail, kalendarza, jak i na adres e-mail listy anonsów (po wybraniu opcji Tak dla tego ustawienia). Dzięki temu wezwanie na spotkanie pojawi się zarówno w kalendarzu, jak i na liście Anonsy.

 8. W sekcji Zabezpieczenia poczty E-Mail Określ, czy mają być wiadomości e-mail tylko od członków witryny którzy można napisać do listy lub akceptować wiadomości e-mail, niezależnie od tego, kto wysyła wiadomość e-mail.

  Ważne: Archiwizowanie wiadomości e-mail od wszystkich nadawców umożliwia wszystkim (w tym użytkownikom nieuwierzytelnionym) zapisywanie w bibliotece użytkownika. Ponieważ jest to potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa, należy dokładnie rozważyć użycie tej opcji.

 9. Kliknij przycisk OK , aby zapisać ustawienia.

Początek strony

Włączanie i konfigurowanie ustawień poczty e-mail dla listy kalendarza

 1. Otwórz listę kalendarza, dla której chcesz włączyć i skonfigurować obsługę przychodzącej poczty e-mail.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy.

 3. W obszarze Komunikacjakliknij pozycję Ustawienia przychodzącej poczty e-mail.

  Uwaga: Łącze Ustawienia przychodzącej poczty e-mail nie jest dostępne, jeśli obsługa przychodzącej poczty e-mail nie znajduje się w witrynie Administracja centralna.

 4. W sekcji E-Mail wybierz pozycję Tak, Aby włączyć tę listę, aby odbierać wiadomości e-mail, a następnie wpisz alias, który ma być używany do wysyłania wiadomości e-mail do tej listy.

 5. W sekcji Załączniki wiadomości E-Mail wybierz, czy chcesz zarchiwizować załączniki wiadomości e-mail dla tej listy.

  Uwaga: Jeśli wybierzesz niezostaną odrzucone załączników wiadomości e-mail.

 6. W sekcji Zabezpieczenia poczty E-Mail Określ, czy na archiwizowanie wiadomości e-mail od tylko te członków witryny, którzy można napisać do listy lub, aby akceptować wiadomości e-mail, niezależnie od tego, kto wysyła wiadomość e-mail.

  Ważne: Archiwizowanie wiadomości e-mail od wszystkich nadawców umożliwia wszystkim (w tym użytkownikom nieuwierzytelnionym) zapisywanie w bibliotece użytkownika. Ponieważ jest to potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa, należy dokładnie rozważyć użycie tej opcji.

 7. Kliknij przycisk OK , aby zapisać ustawienia.

Początek strony

Włączanie i konfigurowanie ustawień poczty e-mail dla tablicy dyskusyjnej

 1. Otwórz tablicę dyskusyjną, dla której chcesz włączyć i skonfigurować obsługę przychodzącej poczty e-mail.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy.

 3. W obszarze Komunikacjakliknij pozycję Ustawienia przychodzącej poczty e-mail.

  Uwaga: Łącze Ustawienia przychodzącej poczty e-mail nie jest dostępne, jeśli nie włączono obsługę przychodzącej poczty e-mail w administracji centralnej.

 4. W sekcji E-Mail wybierz pozycję Tak, Aby włączyć tę listę, aby odbierać wiadomości e-mail, a następnie wpisz alias, który ma być używany do wysyłania wiadomości e-mail do tej witryny.

 5. W sekcji Załączniki wiadomości E-Mail wybierz, czy chcesz zarchiwizować załączniki wiadomości e-mail dla tej listy.

  Uwaga: Jeśli wybierzesz niezostaną odrzucone załączników wiadomości e-mail.

 6. W sekcji Wiadomości E-Mail Określ, czy chcesz zapisać oryginalną wiadomość e-mail na tej liście.

  Jeśli wybierzesz opcję Tak, oryginalnej wiadomości e-mail jest zapisywana jako załącznik.

 7. W sekcji E-Mail zaproszenia na spotkanie Określ, czy chcesz zapisać zaproszenia wysłane jako wiadomości e-mail na tej liście na spotkanie.

  Wybranie Tak , aby ta opcja umożliwia archiwizowanie zaproszenia na spotkanie na tablicy dyskusyjnej. Należy zauważyć, że ponieważ programy obsługi poczty e-mail nie rozróżniają list, do których zostały wysłane określone wiadomości e-mail do, możesz wysłać zaproszenie na spotkanie zarówno na adres e-mail, kalendarza, jak i na adres e-mail tablicy dyskusyjnej (po wybraniu opcji Tak tego ustawienia). Dzięki temu wezwanie na spotkanie pojawi się w kalendarzu i w tablicy dyskusyjnej.

 8. W sekcji Zabezpieczenia poczty E-Mail Określ, czy na archiwizowanie wiadomości e-mail od tylko te członków witryny, którzy można napisać do listy lub, aby akceptować wiadomości e-mail, niezależnie od tego, kto wysyła wiadomość e-mail.

  Ważne: Archiwizowanie wiadomości e-mail od wszystkich nadawców umożliwia wszystkim (w tym użytkownikom nieuwierzytelnionym) zapisywanie w bibliotece użytkownika. Ponieważ jest to potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa, należy dokładnie rozważyć użycie tej opcji.

 9. Kliknij przycisk OK , aby zapisać ustawienia.

Początek strony

Zobacz też

Tworzenie alertu lub subskrybowanie źródła danych RSS

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×