WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU, funkcja

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU, jedna z funkcji modułów w programie Excel, zwraca wartość właściwości elementu w module. Służy do sprawdzania, czy nazwa elementu istnieje w module, a także do zwracania określonej właściwości dla tego elementu.

Składnia

WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU(połączenie;wyrażenie_elementu;właściwość)

W składni funkcji WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU występują następujące argumenty:

  • Połączenie    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy określający nazwę połączenia z modułem.

  • Wyrażenie_elementu    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy określający wyrażenie wielowymiarowe (MDX) dla elementu w module.

  • Właściwość    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy nazwy zwróconej właściwości lub odwołania do komórki, która zawiera nazwę właściwości.

Spostrzeżenia

  • Podczas wyznaczania wartości, przed zakończeniem pobierania danych, funkcja WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU tymczasowo wyświetla w komórce tekst „#POBIERANIE_DANYCH…”.

  • Jeśli nazwa połączenia nie jest prawidłowym połączeniem skoroszytu przechowywanym w skoroszycie, właściwość zwraca #NAME? #ADR!. Jeśli serwer OLAP (Online Analytical Processing) nie jest uruchomiony, niedostępny lub zwróci komunikat o błędzie, właściwość zwraca #NAME? #ADR!.

  • Jeśli składnia argumentu wyrażenie_elementu jest nieprawidłowa lub element określony przez argument wyrażenie_elementu nie istnieje w module, funkcja WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU zwraca wartość błędu #N/D!.

  • Funkcja WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU może zwrócić błąd #N/D!, gdy w tabeli przestawnej podczas udostępniania połączenia występuje odwołanie do obiektu zależnego od sesji, takiego jak element obliczeniowy lub nazwany zestaw, i tabela przestawna jest usuwana lub konwertowana na formuły. (Na karcie Opcje w grupie Narzędzia kliknij przycisk Narzędzia OLAP, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na formuły).

  • Funkcja WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU nie będzie działać na modelach danych programu Excel edytowanych w dodatku Power Pivot, ponieważ nie są one modułami wielowymiarowymi.

Przykłady

=WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU("Sprzedaż";"[Godzina].[Obrachunkowe].[2014]";$A$3)

=WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU("Sprzedaż";"[Sklep].[MójUlubionySklep]";"[Sklep].[Nazwa sklepu].[Powierzchnia sklepu]")

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

Funkcje modułów (informacje)

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×