Visio Online: często zadawane pytania

Ważne    Ten temat dotyczy przeglądarki Visio Online i wersji zapoznawczej edytora Visio Online, chyba że zaznaczono inaczej.

Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji Visio Online. Aby rozpocząć, zobacz Wyświetlanie, tworzenie i edytowanie diagramu w aplikacji Visio Online.

Jak wysłać do nas opinię

Masz powód do narzekań? A może sugestię dotyczącą funkcji? Powiadom nas o tym! U dołu strony, na pasku stanu, wybierz pozycję Pomóż ulepszyć pakiet Office.

Polecenie Pomóż ulepszyć pakiet Office

Czy aplikacja Visio Online jest dostępna w ramach mojej subskrypcji usługi Office 365?

Ważne    Ta sekcja dotyczy tylko przeglądarki Visio Online. Wersja zapoznawcza edytora Visio Online jest obecnie ograniczona do prywatnej wersji zapoznawczej, ale wkrótce będzie dostępna publiczna wersja zapoznawcza.

Wyświetlanie w aplikacji Visio Online jest obecnie dostępne w następujących subskrypcjach usługi Office 365:

 • Office 365 Enterprise E1, Office 365 Enterprise E3, Office 365 Enterprise E5, Office 365 Enterprise K1

 • Office 365 ProPlus

 • Office 365 Business, Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium

 • Office 365 dla instytucji rządowych E1, Office 365 dla instytucji rządowych E3, Office 365 dla instytucji rządowych E5, Office 365 dla instytucji rządowych K1

 • Office 365 Education, Office 365 Education E5

 • SharePoint Online (Plan 1), SharePoint Online (Plan 2)

 • OneDrive dla Firm (plan 1), OneDrive dla Firm (plan 2)

Na ogół wyświetlanie w aplikacji Visio Online jest dostępne we wszystkich komercyjnych planach subskrypcji usługi O365, które zawierają aplikacje Office Online. Administratorzy i użytkownicy mogą sprawdzić, z jakiej licencji korzystają, wykonując czynności opisane w temacie Jaki produkt lub licencję usługi Office 365 dla firm posiadam?.

Uwaga    Aplikacja Visio Online nie jest obsługiwana w programie SharePoint Server.

Czy mogę osadzić diagram programu Visio na stronie programu SharePoint?

Tak, możesz. Istnieją dwa sposoby osadzania diagramu:

Przeglądarka Visio Online i edytor Visio Online

 1. Utwórz nową stronę programu SharePoint, na której chcesz osadzić diagram programu Visio.

  Uwaga : Funkcja ta jest dostępna na stronach nowoczesnych witryn zespołu. Więcej informacji.

 2. Kliknij znak +, a następnie wybierz pozycję Dokument.

  Polecenie Osadź diagram programu Visio na stronie programu SharePoint

 3. Przejdź do pliku programu Visio, który chcesz osadzić, a następnie wybierz pozycję Dodaj dokument.

Tylko edytor Visio Online

 1. Otwórz diagram programu Visio, wybierz pozycję Otwórz diagram, a następnie opcję Edytuj w przeglądarce.

 2. Wybierz pozycję Plik > Udostępnij > Osadź.

 3. W oknie dialogowym Osadzanie skopiuj wartość Kod osadzania.

 4. Na stronie programu SharePoint dodaj składnik Web Part Kod osadzania, a następnie dodaj do niego ten kod osadzania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie składnika Web Part osadzania na nowoczesnej stronie.

Czy przy użyciu aplikacji Visio Online mogę tworzyć rozwiązania połączone?

Tak, interfejsy API języka JavaScript programu Visio umożliwiają dostęp programowy do diagramów aplikacji Visio Online na stronie programu SharePoint. Najpierw osadź diagram programu Visio w elemencie HTML <Iframe> przy użyciu interfejsów API. Następnie możesz pracować z elementami diagramu za pomocą składnika Web Part Edytor skryptów. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie, która zawiera przykładowy kod oraz wprowadzenie do podstawowych pojęć umożliwiające rozpoczęcie pracy.

Jak aplikacja Visio Online wpływa na program Visio Web Access (nazywany również Usługami programu Visio)?

Korzystanie z aplikacji Visio Online nie ma wpływu na składnik Web Part Visio Web Access (VWA). Strony programu SharePoint ze składnikami Web Part VWA zawierającymi osadzone diagramy programu Visio wciąż działają. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie diagramów do stron programu SharePoint przy użyciu składnika Web Part Visio Web Access.

Aplikacja Visio Online zapewnia jednak lepsze wyświetlanie plików vsdx i vsdm dzięki większej niezawodności i wydajności, nowoczesnemu interfejsowi użytkownika oraz bardziej zaawansowanym funkcjom, takim jak m.in. wyższe poziomy powiększenia, znajdowanie, okno kadrowania i powiększania oraz ułatwienia dostępu. Ponadto aplikacja Visio Online umożliwia wyświetlanie plików vsd w przeglądarce internetowej przez osadzanie diagramu programu Visio na stronach nowoczesnych witryn zespołu i tworzenie rozwiązań połączonych przy użyciu interfejsów API języka JavaScript programu Visio

Co zrobić, jeśli coś nie działa w aplikacji Visio Online, a działało w programie Visio Web Access?

Wciąż zwiększamy niezawodność i wydajność aplikacji Visio Online oraz rozbudowujemy jej możliwości. Jednak w przyszłości nie będą obsługiwane następujące funkcje:

 • Hiperlinki do ścieżek sieciowych. Aby obejść ten problem, możesz skopiować ścieżkę z hiperlinkiem w okienku Informacje o kształcie i wkleić ją w oknie Uruchamianie (klawisze Windows+R).

 • Obsługa następujących języków: azerbejdżański, bośniacki łaciński, dari, hindi, irlandzki gaelicki, kazachski, macedoński, malajski i walijski. Zostaną one domyślnie zastąpione językiem angielskim.

 • Odświeżanie diagramów programu Visio połączonych z danymi i powiązanych z listami zewnętrznymi programu SharePoint jako źródło danych.

Jeśli chcesz otworzyć diagram we wcześniejszej wersji aplikacji Visio Web App, kliknij pozycję Otwórz diagram, a następnie wybierz pozycję Wyświetl w starszej wersji usługi Visio.

Polecenie Otwórz Diagram > Widok w starszej wersji usługi Visio

Czy można edytować hiperlinki w aplikacji Visio Online?

Nie można edytować hiperlinków w edytorze aplikacji Visio Online. Jeśli kształt zawiera hiperlink, który został dodany w programie Visio, możesz prześledzić hiperlink, klikając kształt. Hiperlinki są również dostępne w okienku Informacje o kształcie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie danych kształtu w aplikacji Visio Online.

W jakich przeglądarkach internetowych działa aplikacja Visio Online?

Ważne    Ten temat dotyczy tylko przeglądarki Visio Online.

Zobacz sekcję „Komputery stacjonarne i przenośne” w temacie Obsługa przeglądarek przez aplikacje Office Online, aby zapoznać się z pełną listą opcji obsługi przeglądarek.

W jakich językach jest obecnie dostępna aplikacja Visio Online?

Ważne    Ten temat dotyczy tylko przeglądarki Visio Online.

 • Arabski

 • Estoński

 • Koreański

 • Słowacki

 • Baskijski (baskijski)

 • Fiński

 • Łotewski

 • Słoweński

 • Bułgarski

 • Francuski

 • Litewski

 • Hiszpański

 • Kataloński

 • Galicyjski

 • Norweski (bokmål)

 • Szwedzki

 • Chiński (uproszczony)

 • Niemiecki

 • Polski

 • Tajski

 • Chiński (tradycyjny)

 • Grecki

 • Portugalski (Brazylia)

 • Turecki

 • Chorwacki

 • Hebrajski

 • Portugalski (Portugalia)

 • Ukraiński

 • Czeski

 • Węgierski

 • Rumuński

 • Wietnamski

 • Duński

 • Indonezyjski

 • Rosyjski

 • Holenderski

 • Włoski

 • Serbski (cyrylica)

 • Angielski

 • Japoński

 • Serbski (łaciński)

Zobacz też

Visio Online — pomoc

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×