Uzyskiwanie statystyk czytelności i poziomów dokumentu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy program Word zakończy sprawdzanie pisowni i gramatyki oraz poprawia błędy, możesz wyświetlić informacje o poziomie czytania dokumentu, w tym wyniki czytelności zgodne z testem poziomu Flescha-Kincaida i Flescha Test łatwości czytania.

 1. Przejdź do opcji> plików .

 2. Wybierz pozycję Sprawdzanie.

 3. W obszarze podczas poprawiania pisowni i gramatyki w programie Wordupewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Sprawdź gramatykę i pisownię.

 4. Wybierz pozycję Pokaż statystykę czytelności.

Po włączeniu tej funkcji Otwórz plik, który chcesz sprawdzić, i Sprawdź pisownię , naciskając klawisz F7 lub przechodząc do przeglądu > pisowni & gramatycznej. Gdy program Word zakończy sprawdzanie pisowni i gramatyki, wyświetla informacje o poziomie czytania dokumentu.

Ważne: Przed wyświetleniem statystyk czytelności należy skorygować lub zignorować wszystkie błędy Znalezione w dokumencie.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

  Aby wyświetlić Preferencje, musi być otwarty dokument.

 2. W obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające kliknij pozycję Pisownia i gramatyka.

 3. W obszarze Gramatyka zaznacz pole wyboru Sprawdź gramatykę i pisownię.

 4. Zaznacz pole wyboru Pokaż statystykę czytelności i Zamknij okno dialogowe pisownia & gramatycznej.

 5. W menu Narzędzia wskaż polecenie Pisownia i gramatyka , a następnie kliknij polecenie pisownia & Gramatyka.

  Po zakończeniu sprawdzania pisowni i gramatyki program Word wyświetla informacje o poziomie czytelności dokumentu.

Uwaga: Przed wyświetleniem statystyk czytelności należy skorygować lub zignorować wszystkie błędy Znalezione w dokumencie.

Opis ocen czytelności

Każda próbka czytelności opiera się na średniej liczbie sylab w każdym wyrazie i wyrazach na zdanie. W poniższych sekcjach wyjaśniono, jak poszczególne wyniki testów są czytelne dla pliku.

Ten tekst stawek za test na 100 skali. Im wyższy wynik, tym łatwiejszy jest zrozumiałość dokumentu. W przypadku większości standardowych plików wynik powinien być z zakresu od 60 do 70.

Wynik krzywej dynamiki Flescha jest następujące:

206.835 – (1.015 x ASL) – (84.6 x ASW)

gdzie:

ASL = średnia długość zdania (liczba wyrazów podzielona przez liczbę zdań)

ASW = średnia liczba sylab na wyraz (liczba sylab podzielona przez liczbę wyrazów)

Ten tekst stawek za test na poziomie szkoły w Stanach Zjednoczonych. Na przykład wynik 8,0 oznacza, że ósmy gatunek może zrozumieć dokument. W przypadku większości dokumentów należy dążyć do uzyskania oceny w przybliżeniu 7,0 do 8,0.

Formuła dla Flescha-Kincaida poziom oceny przedstawia się tak:

(.39 x ASL) + (11.8 x ASW) – 15.59

gdzie:

ASL = średnia długość zdania (liczba wyrazów podzielona przez liczbę zdań)

ASW = średnia liczba sylab na wyraz (liczba sylab podzielona przez liczbę wyrazów)

Języki używane w dokumencie mogą wpływać na sposób sprawdzania i przedstawiania wyników czytelności przez program pakietu Office.

 • W przypadku skonfigurowania programu Word w celu sprawdzania pisowni i gramatyki tekstu w innych językach, a dokument zawiera tekst w wielu językach, w programie Word są wyświetlane statystyki czytelności tekstu w ostatnim sprawdzonym języku. Jeśli na przykład dokument zawiera trzy akapity — pierwszy w języku angielskim, drugi w języku francuskim i trzeci w języku angielskim — program Word wyświetla statystykę czytelności tylko dla tekstu w języku angielskim.

 • W przypadku języków europejskich w dokumencie w języku angielskim program Word wyświetla tylko informacje dotyczące liczników i wartości średnich, a nie czytelności.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×