Uzyskiwanie pomocy dotyczącej używania Edytora Visual Basic

Język Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) umożliwia osobom niebędącym programistami rejestrowanie, tworzenie i edytowanie makr, które pozwalają na zautomatyzowanie zadań w aplikacjach pakietu Office. W tym artykule wyjaśniono, gdzie można znaleźć pomoc podczas korzystania z Edytora Visual Basic w aplikacji pakietu Office.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Makra i kod kliknij pozycję Visual Basic.

 2. W Edytorze Visual Basic w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic for Applications — Pomoc.

 3. Jeśli przedtem nie korzystano z Pomocy języka VBA programu Access, zostanie wyświetlony monit o wybranie przeglądarki, w której ma być wyświetlana pomoc.

 4. W przeglądarce w lewym okienku w obszarze Access rozwiń pozycję Dokumentacja języka VBA programu Access.

 5. Przejrzyj zawartość lewego okienka, aby znaleźć pojęcie, procedurę lub obiekt, w przypadku których potrzebujesz pomocy, lub wpisz zapytanie w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu ekranu.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic.

  Jeśli nie widać karty Deweloper:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki, a następnie w obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper.

  3. Kliknij przycisk OK.

 2. W Edytorze Visual Basic w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic for Applications — Pomoc.

 3. Jeśli przedtem nie korzystano z Pomocy języka VBA programu Excel, zostanie wyświetlony monit o wybranie przeglądarki, w której ma być wyświetlana pomoc.

 4. W przeglądarce w lewym okienku w obszarze Excel rozwiń pozycję Dokumentacja języka VBA programu Excel.

 5. Przejrzyj zawartość lewego okienka, aby znaleźć pojęcie, procedurę lub obiekt, w przypadku których potrzebujesz pomocy, lub wpisz zapytanie w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu ekranu.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic.

  Jeśli nie widać karty Deweloper:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki, a następnie w obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper.

  3. Kliknij przycisk OK.

 2. W Edytorze Visual Basic w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic for Applications — Pomoc.

 3. Jeśli przedtem nie korzystano z Pomocy języka VBA programu Outlook, zostanie wyświetlony monit o wybranie przeglądarki, w której ma być wyświetlana pomoc.

 4. W przeglądarce w lewym okienku w obszarze Outlook rozwiń pozycję Dokumentacja języka VBA programu Outlook.

 5. Przejrzyj zawartość lewego okienka, aby znaleźć pojęcie, procedurę lub obiekt, w przypadku których potrzebujesz pomocy, lub wpisz zapytanie w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu ekranu.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic.

  Jeśli nie widać karty Deweloper:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki, a następnie w obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper.

  3. Kliknij przycisk OK.

 2. W Edytorze Visual Basic w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic for Applications — Pomoc.

 3. Jeśli przedtem nie korzystano z Pomocy języka VBA programu PowerPoint, zostanie wyświetlony monit o wybranie przeglądarki, w której ma być wyświetlana pomoc.

 4. W przeglądarce w lewym okienku w obszarze PowerPoint rozwiń pozycję Dokumentacja języka VBA programu PowerPoint.

 5. Przejrzyj zawartość lewego okienka, aby znaleźć pojęcie, procedurę lub obiekt, w przypadku których potrzebujesz pomocy, lub wpisz zapytanie w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu ekranu.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic.

  Jeśli nie widać karty Deweloper:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki, a następnie w obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper.

  3. Kliknij przycisk OK.

 2. W Edytorze Visual Basic w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic for Applications — Pomoc.

 3. Jeśli przedtem nie korzystano z Pomocy języka VBA programu Visio, zostanie wyświetlony monit o wybranie przeglądarki, w której ma być wyświetlana pomoc.

 4. W przeglądarce w lewym okienku w obszarze Visio rozwiń pozycję Dokumentacja języka VBA programu Visio.

 5. Przejrzyj zawartość lewego okienka, aby znaleźć pojęcie, procedurę lub obiekt, w przypadku których potrzebujesz pomocy, lub wpisz zapytanie w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu ekranu.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic.

  Jeśli nie widać karty Deweloper:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki, a następnie w obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper.

  3. Kliknij przycisk OK.

 2. W Edytorze Visual Basic w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic for Applications — Pomoc.

 3. Jeśli przedtem nie korzystano z Pomocy języka VBA programu Word, zostanie wyświetlony monit o wybranie przeglądarki, w której ma być wyświetlana pomoc.

 4. W przeglądarce w lewym okienku w obszarze Word rozwiń pozycję Dokumentacja języka VBA programu Word.

 5. Przejrzyj zawartość lewego okienka, aby znaleźć pojęcie, procedurę lub obiekt, w przypadku których potrzebujesz pomocy, lub wpisz zapytanie w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu ekranu.

 1. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Makro kliknij przycisk Visual Basic.

 2. W Edytorze Visual Basic w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic for Applications — Pomoc.

 3. Jeśli przedtem nie korzystano z Pomocy języka VBA programu Access, zostanie wyświetlony monit o wybranie przeglądarki, w której ma być wyświetlana pomoc.

 4. W przeglądarce w lewym okienku w obszarze Access rozwiń pozycję Dokumentacja języka VBA programu Access.

 5. Przejrzyj zawartość lewego okienka, aby znaleźć pojęcie, procedurę lub obiekt, w przypadku których potrzebujesz pomocy, lub wpisz zapytanie w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu ekranu.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic.

  Jeśli nie widać karty Deweloper:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki, a następnie w obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper.

  3. Kliknij przycisk OK.

 2. W Edytorze Visual Basic w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic for Applications — Pomoc.

 3. Jeśli przedtem nie korzystano z Pomocy języka VBA programu Excel, zostanie wyświetlony monit o wybranie przeglądarki, w której ma być wyświetlana pomoc.

 4. W przeglądarce w lewym okienku w obszarze Excel rozwiń pozycję Dokumentacja języka VBA programu Excel.

 5. Przejrzyj zawartość lewego okienka, aby znaleźć pojęcie, procedurę lub obiekt, w przypadku których potrzebujesz pomocy, lub wpisz zapytanie w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu ekranu.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic.

  Jeśli nie widać karty Deweloper:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki, a następnie w obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper.

  3. Kliknij przycisk OK.

 2. W Edytorze Visual Basic w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic for Applications — Pomoc.

 3. Jeśli przedtem nie korzystano z Pomocy języka VBA programu Outlook, zostanie wyświetlony monit o wybranie przeglądarki, w której ma być wyświetlana pomoc.

 4. W przeglądarce w lewym okienku w obszarze Outlook rozwiń pozycję Dokumentacja języka VBA programu Outlook.

 5. Przejrzyj zawartość lewego okienka, aby znaleźć pojęcie, procedurę lub obiekt, w przypadku których potrzebujesz pomocy, lub wpisz zapytanie w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu ekranu.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic.

  Jeśli nie widać karty Deweloper:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki, a następnie w obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper.

  3. Kliknij przycisk OK.

 2. W Edytorze Visual Basic w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic for Applications — Pomoc.

 3. Jeśli przedtem nie korzystano z Pomocy języka VBA programu PowerPoint, zostanie wyświetlony monit o wybranie przeglądarki, w której ma być wyświetlana pomoc.

 4. W przeglądarce w lewym okienku w obszarze PowerPoint rozwiń pozycję Dokumentacja języka VBA programu PowerPoint.

 5. Przejrzyj zawartość lewego okienka, aby znaleźć pojęcie, procedurę lub obiekt, w przypadku których potrzebujesz pomocy, lub wpisz zapytanie w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu ekranu.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic.

  Jeśli nie widać karty Deweloper:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki, a następnie w obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper.

  3. Kliknij przycisk OK.

 2. W Edytorze Visual Basic w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic for Applications — Pomoc.

 3. Jeśli przedtem nie korzystano z Pomocy języka VBA programu Visio, zostanie wyświetlony monit o wybranie przeglądarki, w której ma być wyświetlana pomoc.

 4. W przeglądarce w lewym okienku w obszarze Visio rozwiń pozycję Dokumentacja języka VBA programu Visio.

 5. Przejrzyj zawartość lewego okienka, aby znaleźć pojęcie, procedurę lub obiekt, w przypadku których potrzebujesz pomocy, lub wpisz zapytanie w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu ekranu.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic.

  Jeśli nie widać karty Deweloper:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki, a następnie w obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper.

  3. Kliknij przycisk OK.

 2. W Edytorze Visual Basic w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic for Applications — Pomoc.

 3. Jeśli przedtem nie korzystano z Pomocy języka VBA programu Word, zostanie wyświetlony monit o wybranie przeglądarki, w której ma być wyświetlana pomoc.

 4. W przeglądarce w lewym okienku w obszarze Word rozwiń pozycję Dokumentacja języka VBA programu Word.

 5. Przejrzyj zawartość lewego okienka, aby znaleźć pojęcie, procedurę lub obiekt, w przypadku których potrzebujesz pomocy, lub wpisz zapytanie w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu ekranu.

 1. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Makro kliknij przycisk Visual Basic.

 2. W Edytorze Visual Basic w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic for Applications — Pomoc.

 3. W polu Wyszukaj wpisz metodę, właściwość, funkcję, instrukcję lub obiekt, którego ma dotyczyć wyświetlona Pomoc, albo wpisz pytanie.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic.

  Jeśli nie widać karty Deweloper:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki, a następnie w obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper.

  3. Kliknij przycisk OK.

 2. W Edytorze Visual Basic w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic for Applications — Pomoc.

 3. W polu Wyszukaj wpisz metodę, właściwość, funkcję, instrukcję lub obiekt, którego ma dotyczyć wyświetlona Pomoc, albo wpisz pytanie.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic.

  Jeśli nie widać karty Deweloper:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki, a następnie w obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper.

  3. Kliknij przycisk OK.

 2. W Edytorze Visual Basic w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic — Pomoc.

 3. W polu Wyszukaj wpisz metodę, właściwość, funkcję, instrukcję lub obiekt, którego ma dotyczyć wyświetlona Pomoc, albo wpisz pytanie.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic.

  Jeśli nie widać karty Deweloper:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki, a następnie w obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper.

  3. Kliknij przycisk OK.

 2. W Edytorze Visual Basic w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic for Applications — Pomoc.

 3. W polu Wyszukaj wpisz metodę, właściwość, funkcję, instrukcję lub obiekt, którego ma dotyczyć wyświetlona Pomoc, albo wpisz pytanie.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic.

  Jeśli nie widać karty Deweloper:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki, a następnie w obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper.

  3. Kliknij przycisk OK.

 2. W Edytorze Visual Basic w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic for Applications — Pomoc.

 3. W polu Wyszukaj wpisz metodę, właściwość, funkcję, instrukcję lub obiekt, którego ma dotyczyć wyświetlona Pomoc, albo wpisz pytanie.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic.

  Jeśli nie widać karty Deweloper:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki, a następnie w obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper.

  3. Kliknij przycisk OK.

 2. W Edytorze Visual Basic w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic for Applications — Pomoc.

 3. W polu Wyszukaj wpisz metodę, właściwość, funkcję, instrukcję lub obiekt, którego ma dotyczyć wyświetlona Pomoc, albo wpisz pytanie.

 1. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Makro kliknij przycisk Visual Basic.

 2. W Edytorze Visual Basic, w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic — Pomoc.

 3. W oknie Pomoc kliknij temat Access VBA Reference (Dokumentacja języka Visual Basic for Applications dla programu Access).

 4. W polu Wpisz wyrazy do wyszukania wpisz metodę, właściwość, funkcję, instrukcję lub obiekt, którego ma dotyczyć pomoc albo wpisz pytanie.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic.

  Nie widać karty Deweloper

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. Kliknij opcję Popularne, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.

   Uwaga : Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 2. W menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic — Pomoc.

 3. W polu Wpisz wyrazy do wyszukania wpisz metodę, właściwość, funkcję, instrukcję lub obiekt, którego ma dotyczyć pomoc albo wpisz pytanie.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic.

  Nie widać karty Deweloper

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

  2. Na karcie Inne kliknij przycisk Opcje zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.

 2. W menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic — Pomoc.

 3. W polu Wpisz wyrazy do wyszukania wpisz metodę, właściwość, funkcję, instrukcję lub obiekt, którego ma dotyczyć pomoc albo wpisz pytanie.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic.

  Nie widać karty Deweloper

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu PowerPoint.

  2. Kliknij opcję Popularne, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.

   Uwaga : Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 2. W menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic — Pomoc.

 3. W polu Wpisz wyrazy do wyszukania wpisz metodę, właściwość, funkcję, instrukcję lub obiekt, którego ma dotyczyć pomoc albo wpisz pytanie.

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Dokumentacja dewelopera.

  Jak uruchomić program w trybie dewelopera?

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

  2. Na karcie Zaawansowane w obszarze Opcje zaawansowane zaznacz pole wyboru Uruchom w trybie dewelopera.

 2. W oknie Pomoc kliknij temat Visual Basic for Applications Language Reference (Dokumentacja języka Visual Basic for Applications).

 3. W polu Wpisz wyrazy do wyszukania wpisz metodę, właściwość, funkcję, instrukcję lub obiekt, którego ma dotyczyć pomoc albo wpisz pytanie.

 1. Na karcie Deweloper kliknij przycisk Visual Basic.

  Nie widać karty Deweloper

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

  2. Kliknij opcję Popularne, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.

   Uwaga : Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 2. W menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Visual Basic — Pomoc.

 3. W polu Wpisz wyrazy do wyszukania wpisz metodę, właściwość, funkcję, instrukcję lub obiekt, którego ma dotyczyć pomoc albo wpisz pytanie.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×