Uzyskiwanie pomocy dotyczącej dodatku Business Contact Manager

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Istnieje wiele opcji do uzyskania pomocy dotyczącej Business Contact Manager dla programu Outlook. Pomoc jest wbudowany w produktu i jest dostępna w trybie online, ze społeczności aktywnym użytkownikiem i przez telefon za pośrednictwem usługi poczty e-mail i rozmów.

Co chcesz zrobić?

Korzystanie z wbudowanej Pomocy programu Outlook z dodatkiem Business Contact Manager

Łączenie się z witryną Office.com

Włączanie rejestrowania pomocnego w rozwiązywaniu problemów

Uzyskiwanie pomocy w społeczności użytkowników

Kontaktowanie się z pomocą i obsługą techniczną firmy Microsoft

Pomoc techniczna dla klientów firmy Microsoft w Kanadzie

Kontaktowanie się z pomocą techniczną dla użytkowników usługi TTY

Rozwiązywanie problemów za pomocą bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Uzyskiwanie pomocy technicznej dla produktów firmy Microsoft zakupionych spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady

Korzystanie z wbudowanej Pomocy programu Outlook z dodatkiem Business Contact Manager

Tematy Pomocy dotyczące programu Outlook można odpowiedzi na pytania dotyczące korzystania z Business Contact Manager dla programu Outlook, dostarczają narzędzi, aby uzyskać najlepszą wydajność z produktu i rozwiązywanie problemów, które mogą się pojawić.

Pomoc programu Outlook można otworzyć w wielu różnych miejscach:

 • Aby otworzyć okno ogólnej Pomocy programu Outlook, naciśnij klawisz F1 lub kliknij przycisk ze znakiem zapytania w formularzu, w oknie, na stronie lub w prawym górnym rogu Wstążki. W spisie treści kliknij pozycję Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook 2010, a następnie wyszukaj potrzebne informacje.

 • Aby wyświetlić artykuł Pomocy dotyczący korzystania z określonego okna dialogowego, kliknij przycisk Pomoc lub jedno z łączy w tym oknie.

Porada: Uzyskać najlepsze za pośrednictwem audio-wizualnej informacje? Zapoznaj się z naszą klipy wideo online w Centrum powitalne Business Contact Manager dla programu Outlook. Kliknij przycisk Dodatku Business Contact Manager w okienku nawigacji, a następnie kliknij pozycję Centrum powitalne. Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat Obejrzyj klip wideo w dalszej części tego artykułu.

Początek strony

Łączenie się z witryną Office.com

Odwiedzając witrynę Office.com, można uzyskać zaktualizowane informacje i łącza do klipów wideo, artykułów i aktualizacji produktów (jeśli są dostępne). Aby uzyskać dostęp do witryny Office.com, w programie Outlook należy kliknąć przycisk Pomoc. Jeśli u dołu okna Pomoc widać tekst Połączono z witryną Office.com, oznacza to, że są wyświetlane najbardziej aktualne informacje. Tekst W trybie offline oznacza, że są wyświetlane informacje znajdujące się na komputerze użytkownika.

Aby przełączyć się do witryny Office.com, u dołu okna Pomocy kliknij pozycję W trybie offline, a następnie kliknij pozycję Pokaż zawartość z witryny Office.com.

Porada:  Aby przejść do witryny Office.com, w programie Outlook można także kliknąć kartę Plik, a następnie kliknąć kartę Business Contact Manager. W sekcji Uzyskiwanie pomocy należy kliknąć pozycję Office Online.

Początek strony

Włączanie rejestrowania pomocnego w rozwiązywaniu problemów

Business Contact Manager dla programu Outlook można utworzyć plik dziennika, podczas pracy z danych biznesowych. Ten plik dziennika rekordów działań Business Contact Manager dla programu Outlook i mogą być przydatne w zidentyfikować źródła błędu, jeśli występuje jeden. Możesz także zmienić Twojej zgody na udostępnianie informacji pliku dziennika firmy Microsoft, które mogą pomóc firmie Microsoft pozwalają na rozwiązanie problemu w przyszłości. Plik dziennika również może być przydatne, jeśli kontakt witrynie pomocy technicznej o problemu.

Aby włączyć rejestrowanie, kliknij kartę Plik, a następnie kliknij kartę Business Contact Manager. W sekcji Rejestrowanie kliknij przycisk Włącz rejestrowanie. Po kliknięciu przycisku jego nazwa zmieni się na Zatrzymaj rejestrowanie.

Rejestrowanie nadal będzie zawsze, gdy Business Contact Manager dla programu Outlook jest uruchomiony, aż wyłączyć to ustawienie.

Początek strony

Uzyskiwanie pomocy w społeczności użytkowników

W przypadku braku samodzielnie. Społeczność użytkowników usługi active dodatku Business Contact Manager jest zasobem przydatne dla wszystkich użytkowników, czy potrzebujesz pomocy przy rozwiązywania problemów Business Contact Manager dla programu Outlook, aby dowiedzieć się, jak inne osoby są dostosowania funkcje do swoich potrzeb biznesowych.

Blog zespołu dodatku Business Contact Manager jest inne miejsce umożliwia znajdowanie informacji na temat uaktualniania, dostosowywania i Praca z Business Contact Manager dla programu Outlook. Blog jest hostowana w witrynie Microsoft Developer Network (MSDN), gdzie możesz Przeczytaj artykuły o różne funkcje dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook i przeglądanie komentarzy, pytania i rozwiązań opublikowany przez innych użytkowników i członków zespołu rozwoju. Aby uzyskać dostęp do blogu zespołu w programie Outlook, kliknij kartę plik, a następnie kliknij kartę Business Contact Manager. W sekcji Uzyskiwanie pomocy kliknij pozycję Blog w dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Kontaktowanie się z pomocą i obsługą techniczną firmy Microsoft

Możesz odwiedzić witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Microsoft dostępu telefonu, rozmów i pomoc techniczna e-mail.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

 3. W obszarze Uzyskiwanie pomocy kliknij pozycję Skontaktuj się z Pomocą techniczną.

 4. Kliknij pozycję Odwiedź centra rozwiązań.

Porada: Całą ofertę pomocy technicznej firmy Microsoft można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com.

Aby uzyskać informacje z zakresu pomocy technicznej w danej lokalizacji, użytkownik musi wybrać lub potwierdzić swój kraj/region na liście, a następnie wybrać posiadany produkt. Jeśli w przeglądarce są włączone pliki cookie, te informacje zostaną zapisane na potrzeby kolejnych odwiedzin tej witryny.

Zasady świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft podlegają ustalonym opłatom i warunkom, które mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

 • Obsługa poczty e-mail     Usługi pomocy technicznej bezpłatna 90 dni zaczyna się od aktywacji produktu. Czas reakcji jest zazwyczaj jeden dzień roboczy. Aby rozpocząć żądanie obsługi poczty e-mail, kliknij łącze poczty e-mail w witrynie pomocy technicznej.

 • Obsługa poszczególnych rozmów     Usługi pomocy technicznej bezpłatna 90 dni zaczyna się od aktywacji produktu. Czas oczekiwania może się różnić. Aby rozpocząć sesję rozmowy, kliknij łącze rozmów w witrynie pomocy technicznej.

 • Telefoniczna pomoc techniczna     Usługi pomocy technicznej bezpłatna 90 dni zaczyna się od aktywacji produktu. Numer telefonu w Stanach Zjednoczonych jest (866) 452-4755. Po wszystkich bezpłatnej pomocy technicznej, będzie opłaty za telefoniczna pomoc techniczna.

Z tych opcji pomocy i obsługi technicznej firmy Microsoft mogą także korzystać posiadacze:

 • umowy dotyczącej pakietu Software Assurance,

 • kontraktu Professional,

 • subskrypcji TechNet,

 • subskrypcji MSDN,

  Ważne: Niektóre problemy dotyczące pomocy technicznej mogą wymagać bardziej zaawansowanych działań, za które jest pobierana opłata.

 • programu partnerskiego firmy Microsoft.

Pomoc techniczna dla klientów firmy Microsoft w Kanadzie

Klienci z Kanady mogą odwiedzić witrynę Microsoft Canada Online, klikając tutaj. Microsoft telefonu tekstowego (TTY/TDD) są dostępne w (905) 568-9641.

Kontaktowanie się z pomocą techniczną dla użytkowników usługi TTY

Usługi firmy Microsoft świadczone za pośrednictwem telefonu tekstowego (TTY/TDD) są dostępne pod numerem (425) 635-4948 w stanie Waszyngton, pod numerem (800) 892-5234 w Stanach Zjednoczonych lub pod numerem (905) 568-9641 w Kanadzie.

Rozwiązywanie problemów za pomocą bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base

Każda osoba może być bazy wiedzy Knowledge Base w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web Rozwiązywanie problemów technicznych, takich jak problemy dotyczące programu SQL Server. Dostępne są bezpłatne dla tej usługi.

Początek strony

Uzyskiwanie pomocy technicznej dotyczącej produktów firmy Microsoft kupionych poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą

Pomoc techniczna poza Stanów Zjednoczonych i Kanady zmienia się. Informacje kontaktowe można znaleźć w międzynarodowej witrynie pomocy technicznej. W przypadku ma przedstawicielstwa firmy Microsoft w swoim kraju lub regionie, skontaktuj się z magazynu, którego został zakupiony produkt.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×