Uzyskiwanie odpowiedniego wyniku przez dostosowanie wartości wejściowej za pomocą funkcji Szukanie wyniku

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli znasz wynik formuły, ale nie masz pewności co wprowadzania wartości są niezbędne do jego uzyskania wynik, użyj funkcji Szukanie. Załóżmy na przykład, musisz niektóre pożyczki. Wiesz, ile pieniędzy ma, po jakim chcesz wykonać, aby spłaty pożyczki i ile można możesz zapłacić w każdym miesiącu. Za pomocą funkcji Szukanie wyniku ustalenie, jakie stopy procentowej, będzie konieczne bezpiecznego w celu utrzymania ich pożyczki.

Jeśli znasz wynik formuły, ale nie masz pewności co wprowadzania wartości są niezbędne do jego uzyskania wynik, użyj funkcji Szukanie. Załóżmy na przykład, musisz niektóre pożyczki. Wiesz, ile pieniędzy ma, po jakim chcesz wykonać, aby spłaty pożyczki i ile można możesz zapłacić w każdym miesiącu. Za pomocą funkcji Szukanie wyniku ustalenie, jakie stopy procentowej, będzie konieczne bezpiecznego w celu utrzymania ich pożyczki.

Uwaga : Szukanie wyniku działa tylko z jednej zmiennej wartości wejściowej. Jeśli chcesz zaakceptować wprowadzania więcej niż jedną wartość; na przykład zarówno kwota pożyczki, jak i kwota płatności miesięcznych pożyczki, użyj dodatku Solver. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie i rozwiązywanie problemu przy użyciu dodatku Solver.

Krok po kroku z przykładem

Przyjrzyjmy się poprzedniemu przykładowi, krok po kroku.

Ponieważ ma zostać obliczona stopa oprocentowania pożyczki potrzebne w celu utrzymania, należy użyć funkcji PMT. Funkcja PMT oblicza miesięczna kwota płatności. W tym przykładzie miesięczna kwota płatności jest celem, który wyszukiwania.

Przygotowywanie arkusza

 1. Otwórz nowy, pusty arkusz.

 2. Najpierw dodaj niektóre etykiety w pierwszej kolumnie, aby ułatwić czytanie arkusza.

  1. W komórce A1 wpisz Ciąg kwota pożyczki.

  2. W komórce A2 wpisz termin w miesiącach.

  3. W komórce A3 wpisz ciąg stopa procentowa.

  4. W komórce A4 wpisz ciąg Płatność.

 3. Następnie dodaj wartości, które znasz.

  1. W komórce B1 wpisz 100000. Jest to wartość, która ma do przekazania.

  2. W komórce B2 wpisz 180. To liczba miesięcy, które mają być spłaty pożyczki.

   Uwaga : Mimo że znasz kwota płatności, która ma być nie podasz go jako wartość, ponieważ kwota płatności jest wynik formuły. Zamiast tego możesz dodać formułę do arkusza i określ wartość płatności w ostatnim kroku, korzystając z funkcji Szukanie wyniku.

 4. Następnie Dodaj formułę, dla którego masz cel. Na przykład użyj funkcji PMT:

  1. W komórce B4 wpisz =PMT(B3/12,B2,B1). Ta formuła oblicza kwotę płatności. W tym przykładzie chcesz zapłacić 900 zł w każdym miesiącu. Nie zostanie wprowadzona tutaj kwota, ponieważ chcesz ustalanie stopy procentowej za pomocą funkcji Szukanie wyniku i funkcji Szukanie wyniku wymaga uruchamiania przy użyciu formuły.

   Formuła odwołuje się do komórki B1 i B2, które zawierają wartości określonej w poprzednich krokach. Formuła również odwołuje się do komórki B3, która jest miejsce, w którym należy określić, że szukanie umieszczenie stopy procentowej. Formuła dzieli wartość w komórce B3 przez 12, ponieważ określony miesięczna płatność i funkcji PMT założono rocznej stopy procentowej.

   Ponieważ istnieje żadna wartość w komórce B3, program Excel przyjmuje stopy procentowej 0% i używając wartości w tym przykładzie zwraca spłatę $555.56. Teraz możesz zignorować tej wartości.

Ustalanie stopy procentowej za pomocą funkcji Szukanie wyniku

 1. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij przycisk Analiza warunkowa, a następnie kliknij polecenie Szukaj wyniku.

 2. W oknie dialogowym Ustawianie komórki wprowadź odwołanie do komórki zawierającej formuła, który chcesz usunąć. W tym przykładzie to odwołanie jest komórki B4.

 3. W polu wartość wpisz wynik formuły, która ma. W tym przykładzie jest-900. Należy zauważyć, że ta liczba jest ujemna, ponieważ przedstawia płatności.

 4. W polu , zmieniając komórki wprowadź odwołanie do komórki zawierającej wartość, którą chcesz dostosować. W tym przykładzie to odwołanie jest komórki B3.

  Uwaga : Komórkę, do której Szukanie zmian muszą odwoływać się formuła w komórce, określonego w polu Ustaw komórkę.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Szukanie działa i daje wynik, jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Model z płatnością zależną od stopy procentowej

 6. Na koniec sformatuj komórkę docelową (B3) tak, aby wyświetlała wynik jako wartość procentową.

  1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij pozycję Wartość procentowa.

  2. Kliknij pozycję Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych lub pozycję Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych, aby ustawić liczbę miejsc dziesiętnych.

Jeśli znasz wynik formuły, ale nie masz pewności co wprowadzania wartości są niezbędne do jego uzyskania wynik, użyj funkcji Szukanie. Załóżmy na przykład, musisz niektóre pożyczki. Wiesz, ile pieniędzy ma, po jakim chcesz wykonać, aby spłaty pożyczki i ile można możesz zapłacić w każdym miesiącu. Za pomocą funkcji Szukanie wyniku ustalenie, jakie stopy procentowej, będzie konieczne bezpiecznego w celu utrzymania ich pożyczki.

Uwaga : Szukanie wyniku działa tylko z jednej zmiennej wartości wejściowej. Jeśli chcesz zaakceptować więcej niż jednej wartości wejściowej, na przykład zarówno kwota pożyczki i kwota płatności miesięcznych pożyczki, za pomocą dodatku Solver. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie i rozwiązywanie problemu przy użyciu dodatku Solver.

Krok po kroku z przykładem

Przyjrzyjmy się poprzedniemu przykładowi, krok po kroku.

Ponieważ ma zostać obliczona stopa oprocentowania pożyczki potrzebne w celu utrzymania, należy użyć funkcji PMT. Funkcja PMT oblicza miesięczna kwota płatności. W tym przykładzie miesięczna kwota płatności jest celem, który wyszukiwania.

Przygotowywanie arkusza

 1. Otwórz nowy, pusty arkusz.

 2. Najpierw dodaj niektóre etykiety w pierwszej kolumnie, aby ułatwić czytanie arkusza.

  1. W komórce A1 wpisz Ciąg kwota pożyczki.

  2. W komórce A2 wpisz termin w miesiącach.

  3. W komórce A3 wpisz ciąg stopa procentowa.

  4. W komórce A4 wpisz ciąg Płatność.

 3. Następnie dodaj wartości, które znasz.

  1. W komórce B1 wpisz 100000. Jest to wartość, która ma do przekazania.

  2. W komórce B2 wpisz 180. To liczba miesięcy, które mają być spłaty pożyczki.

   Uwaga : Mimo że znasz kwota płatności, która ma być nie podasz go jako wartość, ponieważ kwota płatności jest wynik formuły. Zamiast tego możesz dodać formułę do arkusza i określ wartość płatności w ostatnim kroku, korzystając z funkcji Szukanie wyniku.

 4. Następnie Dodaj formułę, dla którego masz cel. Na przykład użyj funkcji PMT:

  1. W komórce B4 wpisz =PMT(B3/12,B2,B1). Ta formuła oblicza kwotę płatności. W tym przykładzie chcesz zapłacić 900 zł w każdym miesiącu. Nie zostanie wprowadzona tutaj kwota, ponieważ chcesz ustalanie stopy procentowej za pomocą funkcji Szukanie wyniku i funkcji Szukanie wyniku wymaga uruchamiania przy użyciu formuły.

   Formuła odwołuje się do komórki B1 i B2, które zawierają wartości określonej w poprzednich krokach. Formuła również odwołuje się do komórki B3, która jest miejsce, w którym należy określić, że szukanie umieszczenie stopy procentowej. Formuła dzieli wartość w komórce B3 przez 12, ponieważ określony miesięczna płatność i funkcji PMT założono rocznej stopy procentowej.

   Ponieważ istnieje żadna wartość w komórce B3, program Excel przyjmuje stopy procentowej 0% i używając wartości w tym przykładzie zwraca spłatę $555.56. Teraz możesz zignorować tej wartości.

Ustalanie stopy procentowej za pomocą funkcji Szukanie wyniku

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  W programie Excel 2016 dla komputerów Mac: na karcie dane kliknij Przycisk Analiza warunkowa, a następnie kliknij przycisk Szukaj.

  W programie Excel 2011 dla komputerów Mac: na karcie dane w grupie Narzędzia danych kliknij Przycisk Analiza warunkowa, a następnie kliknij przycisk Szukaj.

 2. W oknie dialogowym Ustawianie komórki wprowadź odwołanie do komórki zawierającej formuła, który chcesz usunąć. W tym przykładzie to odwołanie jest komórki B4.

 3. W polu wartość wpisz wynik formuły, która ma. W tym przykładzie jest-900. Należy zauważyć, że ta liczba jest ujemna, ponieważ przedstawia płatności.

 4. W polu , zmieniając komórki wprowadź odwołanie do komórki zawierającej wartość, którą chcesz dostosować. W tym przykładzie to odwołanie jest komórki B3.

  Uwaga : Komórkę, do której Szukanie zmian muszą odwoływać się formuła w komórce, określonego w polu Ustaw komórkę.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Szukanie działa i daje wynik, jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Analiza warunkowa — funkcja Szukaj wyniku
 6. Na koniec sformatuj komórkę docelową (B3) tak, aby wyświetlała wynik jako wartość procentową. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie Excel 2016 dla komputerów Mac: na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych lub Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych .

  • W programie Excel 2011 dla komputerów Mac: na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij pozycję Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych Zwiększ liczbę miejsc dziesiętnych lub Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych , aby ustawić liczbę miejsc dziesiętnych.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×