Uzyskiwanie dostępu do źródeł strumieniowych OData z dodatku Power Query

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Dodatek Power Query można uzyskać dostęp do źródeł strumieniowych OData widocznych w usłudze Power BI dla Centrum administracyjnego usługi Office 365 przy użyciu dodatku Power Query dla programu Excel przy użyciu uwierzytelniania identyfikator Microsoft Online Services lub uwierzytelniania systemu Windows.

Uwaga: Klient dodatku Power Query musi znajdować się w tym samym corpnet z komputerem hostingu bramy zarządzania danymi; w przeciwnym razie klienta programu Power Query nie może uzyskać dostępu do danych zawartych w źródła strumieniowego OData.

Po administratora umożliwia źródło strumieniowe OData dla źródła danych lokalnych, administrator można wyświetlić, że adres URL umożliwiający OData kanału informacyjnego w Centrum administracyjnym. Administrator zapewnia adres URL do użytkownika, kto może uzyskać dostęp do źródła strumieniowego OData z dodatku Power Query dla programu Excel za pomocą Identyfikatora Microsoft Online Services lub uwierzytelniania systemu Windows (tylko wtedy, gdy ta opcja jest włączona oddzielnie).

Po włączeniu kanału informacyjnego metadanych kanału informacyjnego jest automatycznie indeksowane w wykazie danych składnik możliwości samodzielnej usługi informacji zarządzania (SSIM) usługi Power BI dla Office 365. Użytkownicy mogą wyszukiwanie i odnajdowanie źródła danych przy użyciu funkcji Wyszukiwanie w trybie Online dodatku Power Query dla programu Excel.

W poniższych sekcjach opisano obie metody — używanie adresu URL i wyszukiwanie w trybie Online w dodatku Power Query dla programu Excel — korzystania źródła strumieniowego OData uwidocznionego przez lokalne źródło danych.

Ważne: Pobierz dodatek Microsoft Power Query dla programu Excel ze tutaj , jeśli nie jest już zainstalowany na Twoim komputerze lub nie widzisz sekcji organizacji na Wstążce POWERQUERY w programie Excel nie jest dostępna we wcześniejszej wersji dodatku Power Query.

Aby uzyskać dostęp do OData przy użyciu adresu URL kanału informacyjnego

Jako IT Administrator może chcesz przetestować uzyskiwania dostępu do adresu URL przed przekazaniem ich do zarządcy danych. Poniższe procedury zawierają instrukcje dotyczące uzyskiwania adresu URL do źródła strumieniowego OData i uzyskać dostęp do źródła danych za pomocą adresu URL.

Uzyskiwanie adresu URL dla źródła strumieniowego OData z Centrum administracyjnego usługi Power

 1. W Centrum administracyjnym usługi Power BIkliknij pozycję źródła danych w menu po lewej stronie.

 2. Kliknij przycisk ... (wielokropek) obok źródła danych, aby wyświetlić okno podręczne.

 3. Skopiuj adres URL źródła strumieniowego OData do Schowka, zaznaczając cały tekst i naciskając klawisze Ctrl + C lub klikając prawym przyciskiem myszy i klikając polecenie Kopiuj.

Ten adres URL jest oparte na chmurze adres URL, który korzysta z protokołu HTTPS, które będzie uzyskiwanie rozpoznane do adresu URL lokalnego na podstawie protokołu HTTP/HTTPS. Zaletą tej metody jest, niezależnie od tego, jak źródło strumieniowe OData jest skonfigurowany do programu access (protokołu HTTP/HTTPS), użytkownik używa tego samego adresu URL.

Na przykład: https://<domain name>.hybridproxy.clouddatahub.net/ODataService/v1.0/TestDB jest rozpoznawany http://<machine name>.<on-name>.corp.microsoft.com:8000/TestDB domeny premlub Protokół HTTPSname>.<on //<machine:-prem name>.corp.microsoft.com:8000/TestDB domeny.

Dostęp do źródła strumieniowego OData z dodatku Power Query dla programu Excel

Dodatek Microsoft Power Query dla programu Excel jest dodatek Excel który wygodne środowisko biznesowa samoobsługowego w programie Excel, upraszczanie odnajdowanie i danych programu access. Jeśli nie masz zainstalowany na Twoim komputerze w dodatku Power Query, należy go zainstalować z tutaj.

Aby uzyskać dostęp do źródła strumieniowego OData z dodatku Power Query:

 1. Uruchom program Excel i przejdź do karty POWER QUERY .

 2. Kliknij pozycję Z innych źródeł na Wstążce, a następnie kliknij pozycję Ze źródła strumieniowego OData.

 3. W oknie dialogowym Źródło strumieniowe OData Wklej adres URL skopiowany do Schowka wcześniej, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Wybierz Identyfikator Microsoft Online Serviceslub uwierzytelniania systemu Windows . Jeśli wybierzesz Identyfikator Microsoft Online Services i użytkownik nie jest obecnie zalogowany do Usług Microsoft Online Services, musisz zalogować się przy użyciu konta, które ma dostęp do źródła strumieniowego OData. Użytkownik będzie dostępu do źródła danych przy użyciu funkcji uwierzytelniania systemu Windows, tylko w przypadku włączenia dostępu przy użyciu funkcji uwierzytelniania przez administratora przy użyciu Centrum administracyjnego usługi Power BI.

  Uwaga: Gdy administrator włączy źródło strumieniowe OData dla źródła danych domyślnie tylko identyfikator Microsoft Online Services uwierzytelnianie jest obsługiwane dla klientów uzyskać dostęp do źródła danych. Administrator używa stronie Ogólne karty Ustawienia w Centrum administracyjnym, aby włączyć dostęp do źródeł strumieniowych OData przy użyciu funkcji uwierzytelniania systemu Windows. Zobacz Co to jest administracji usługi Power BI? Aby uzyskać więcej informacji.

 5. W okienku Nawigator powinny być widoczne źródła strumieniowe uwidocznione przez źródło danych.

 6. Wybierz zestaw danych ze źródła danych, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

Wyszukiwanie i odnajdowanie źródeł danych w dodatku Power Query dla programu Excel

Poniższa procedura opisano sposoby wyszukiwania, odnajdowanie i używanie źródeł strumieniowych OData w dodatku Power Query dla programu Excel. Po włączeniu źródła strumieniowego OData dla źródła danych jego metadane są indeksowane w wykazie danych w chmurze. Dlatego użytkownika można wyszukiwać źródła danych przy użyciu słów kluczowych z następujących czynności:

 • Nazwa źródła danych w Centrum administracyjnym

 • Opis źródła danych w Centrum administracyjnym

 • Nazwy tabel i widoków

 • Nazwy kolumn w tabelach

 • Wydawca źródła strumieniowego OData

Jeśli przejdź na kartę Kondycja systemu w Centrum administracyjnym, a następnie przejdź do strony Dzienniki , powinien zostać wyświetlony komunikat informujący o stanie metadanych operacji indeksowania. Poczekaj, aż zostanie wyświetlony komunikat pomyślnie z metadanych operacji w dzienniku indeksowania.

 1. Uruchom program Excel i przejdź do karty POWER QUERY .

 2. Na wstążce kliknij przycisk Wyszukiwanie w trybie Online . Należy wyświetlić okno Wyszukiwanie w trybie Online przy użyciu pola tekstowego, aby wpisać słów kluczowych.

 3. Wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania kanału informacyjnego. Ustaw zakres dla organizacjiza pomocąlisty rozwijanej obok przycisku Wyszukaj. Naciśnij klawisz ENTER lub kliknij przycisk Wyszukaj . Pełne lub częściowe nazwy tabel lub kolumn w oryginalnej tabeli z lokalnej bazy danych służy do wyszukiwania. Na przykład nazwa tabeli jest SPCustomer i nazwy kolumn są SPCustomerID i SPCustomerName, można wyszukać przy użyciu słów kluczowych: SPCustomer SPCustomerID, SPCustomerName, SP, SPC, SPCu itp.

 4. Umieść wskaźnik myszy na wyniku, aby wyświetlić podgląd danych w źródle danych.

 5. Kliknij wynik, aby rozpocząć importowanie danych ze źródła strumieniowego OData do programu Excel.

 6. W oknie dialogowym dostępu do źródła strumieniowego OData wybierz opcję uwierzytelniania Identyfikator Microsoft Online Services . Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się przy użyciu Identyfikatora organizacji, które ma dostęp do źródła danych.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×