Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla programu Microsoft Office SharePoint Designer 2007

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Data ostatniej aktualizacji: październik 2006

Ta strona stanowi uzupełnienie do Zachowania poufności informacji dotyczące pakietu Microsoft Office 2007. Aby poznać zasady zbierania danych i korzystania z nich dotyczące określonego programu pakietu Office lub usługi, należy przeczytać obu zasady zachowania poufności informacji dla Microsoft Office 2007 i tego dodatku.

Łącza do obrazów i innych dokumentów

W przypadku utworzenia łącza do obrazu, pliku, źródła danych lub innego dokumentu na dysku twardym lub na serwerze ścieżka do tego pliku zostaje zapisana w dokumencie użytkownika. W niektórych przypadkach łącze może zawierać nazwę użytkownika lub informacje o serwerach w sieci. W przypadku połączenia danych można wybrać nazwę użytkownika lub hasło do zapisania w łączu łączenia danych.

Podobnie w przypadku zastosowania do dokumentu schematu XML ścieżka do utworzonego schematu XML również zostaje zapisana z dokumentem. W niektórych przypadkach ta ścieżka może zawierać nazwę użytkownika.

Drukowanie

W przypadku wydrukowania dokumentu programu Microsoft Office SharePoint Designer 2007, a następnie zapisania go, program Office SharePoint Designer 2007 zapisze razem z dokumentem ścieżkę do drukarki. W niektórych przypadkach ta ścieżka może zawierać nazwę użytkownika lub nazwę komputera.

Program Windows SharePoint Services

Program Microsoft Windows SharePoint Services zapewnia współużytkowane, oparte na sieci Web witryny obszarów roboczych, w których można wspólnie pracować nad dokumentami lub spotkaniami.

Jeśli użytkownik ma uprawnienia do tworzenia nowej podwitryny w witrynie programu SharePoint, po uzyskaniu dostępu do tej witryny przy użyciu przeglądarki sieci Web lub dowolnego programu pakietu Office na komputerze użytkownika zostanie zapisany plik cookie. Razem takie pliki cookie tworzą listę witryn, do których użytkownik ma uprawnienia. Ta lista jest używana przez kilka programów pakietu Office w celu zapewnienia szybkiego dostępu do wcześniej odwiedzonych witryn.

Lista odwiedzonych witryn nie jest dostępna dla firmy Microsoft i nie jest dostępna w sieci Internet, chyba że użytkownik wybrał opcję większej dostępności listy.

Użytkownik może wyczyścić tę listę, czyszcząc bufor plików cookie w przeglądarce sieci Web.

W programie Windows SharePoint Services po utworzeniu nowej witryny sieci Web lub listy albo dodaniu lub zaproszeniu użytkowników do istniejącej witryny sieci Web lub listy witryna zapisuje dla każdego użytkownika, w tym również dla tego, który utworzył witrynę lub dodał innych użytkowników, następujące informacje:

  • pełna nazwa,

  • Adres e-mail

  • nazwa logowania użytkownika (dane logowania do systemu Windows NT — na przykład DOMENA\nazwa użytkownika).

Do każdego elementu, który dany użytkownik lub inni użytkownicy witryny dodadzą do witryny lub w niej zmienią, dodawany jest identyfikator użytkownika. Podobnie jak w przypadku każdej zawartości witryny programu SharePoint do tych informacji powinni mieć dostęp wyłącznie administratorzy i członkowie witryny.

Każdy element witryny programu SharePoint zawiera dwa pola: Utworzony przez i Zmodyfikowany przez. W polu Utworzony przez umieszczana jest nazwa użytkownika osoby, która utworzyła element, i data utworzenia go. W polu Zmodyfikowany przez umieszczana jest nazwa użytkownika osoby, która ostatnio zmodyfikowała dokument pakietu Microsoft Office, i data ostatniej modyfikacji.

W celu analizowania wzorców wykorzystania witryn i zwiększania procentowej wartości czasu ich dostępności administratorzy serwerów, na których są obsługiwane witryny programu SharePoint, mają dostęp do niektórych danych w tych witrynach. Dane te są dostępne wyłącznie dla administratorów serwerów i nie są udostępniane firmie Microsoft, chyba że firma Microsoft obsługuje daną witrynę programu SharePoint. Dane typowo zbierane to m.in. nazwy, adresy e-mail i uprawnienia każdej osoby mającej dostęp do witryny.

Wszyscy użytkownicy mający dostęp do określonej witryny programu SharePoint mogą przeszukiwać i wyświetlać całą zawartość witryny.

Inspekcja

Program Windows SharePoint Services oferuje funkcję inspekcji umożliwiającą administratorom prowadzenie wiarygodnego dziennika inspekcji dotyczącego sposobów pracy użytkowników z ważną zawartością.

Po włączeniu przez administratorów programu Windows SharePoint Services funkcji inspekcji serwer automatycznie rejestruje w bazie danych zawartości programu SharePoint niektóre czynności wykonywane przez użytkownika. Te czynności obejmują wyświetlanie, edycję, ewidencjonowanie i wyewidencjonowanie. Dla każdej zarejestrowanej czynności serwer rejestruje informacje identyfikujące dotyczące pliku, czynności, identyfikatora użytkownika programu SharePoint oraz adresu IP. Żadne dane nie są przekazywane do firmy Microsoft jako część tej transakcji.

Ta funkcja domyślnie jest wyłączona i jest dostępna wyłącznie dla administratorów witryn programu SharePoint, gdzie jest przechowywana zawartość.

Wiadomości błyskawiczne i powiadomienia

Program Office SharePoint Designer 2007 oferuje możliwość wysyłania wiadomości błyskawicznych z poziomu aplikacji oraz otrzymywania alertów, gdy inne osoby będą w trybie online lub gdy we współużytkowanych dokumentach lub obszarach roboczych zostaną wprowadzone określone zmiany.

Program Office SharePoint Designer 2007 używa klienta firmy Microsoft do obsługi wiadomości błyskawicznych, aby umożliwić wykrywanie obecności w trybie online innych użytkowników i wysyłanie do nich wiadomości. Program Office SharePoint Designer 2007 zawiera formant sieci Web, który pozwala na wyświetlanie danych o obecności w usłudze wiadomości błyskawicznych na stronie sieci Web. Ta funkcja umożliwia użytkownikowi korzystanie ze stron sieci Web w celu bezpośredniej współpracy z innymi osobami pracującymi nad tymi samymi dokumentami lub w tych samych obszarach roboczych.

Skrypty strony sieci Web zapisane w tym formancie sieci Web mogą przesyłać dane o obecności z programu do wysyłania wiadomości błyskawicznych na serwer sieci Web, który obsługuje skrypt. Domyślnie ta funkcja jest włączona tylko dla witryn intranetowych, witryn zaufanych i witryn na komputerze lokalnym.

Strony programu Microsoft Windows SharePoint Services i strony programu Microsoft Office Microsoft Office SharePoint Server 2007 używają tego formantu. Żadne z tego typu stron nie transmitują danych o obecności z powrotem na serwer sieci Web.

Kiedy użytkownik odwiedza witrynę programu Microsoft Windows SharePoint Services lub witrynę programu Office SharePoint Server i tworzy alert, program Office SharePoint Designer 2007 dodaje do komputera użytkownika plik cookie z następującymi danymi:

  • nazwa witryny;

  • Adres URL witryny

  • informacja, czy źródłem alertu jest witryna programu Windows SharePoint Services czy witryna programu SharePoint Server;

  • adres URL używany przez witrynę do udostępnienia usługi alertów.

Dane zawarte w tym pliku cookie pozwalają na poprawne przesyłanie alertów z witryny do użytkownika. Firma Microsoft nie uzyskuje dostępu do tego pliku cookie, chyba że zostanie on wysłany z serwera firmy Microsoft. W takim wypadku plik cookie jest używany wyłącznie przez daną witrynę programu Windows SharePoint Services lub witrynę programu SharePoint Server.

Zdalna kontrola źródła w programie SharePoint Designer

Program Office SharePoint Designer 2007 zawiera funkcję o nazwie Zdalna kontrola źródła, która umożliwia użytkownikowi zablokowanie pliku na serwerze do edycji w trybie wyłączności. Pomaga to zapobiec przypadkowemu zastąpieniu przez inną osobę zmian wprowadzonych podczas edycji pliku przez danego użytkownika.

Gdy użytkownik zapisuje plik na serwerze FTP lub w udziale DAV, pojawia się okno dialogowe z monitem o wprowadzenie nazwy lub innego tekstu odróżniającego danego użytkownika od innych autorów wspólnie pracujących nad plikiem. Wprowadzony tekst jest zapisywany w pliku, który użytkownik otworzył, identyfikując go jako właściciela tego zablokowanego pliku. Te dane są dostępne dla każdego, kto uzyska dostęp do tego samego serwera FTP lub udziału DAV.

Użytkownik nie musi wprowadzać swojej nazwy. Można wprowadzić dowolny tekst. Po zakończeniu edycji pliku blokada i wprowadzony tekst są automatycznie usuwane.

Witryny sieci Web na dysku

Program Office SharePoint Designer 2007 umożliwia tworzenie i edycję witryn sieci Web w folderze na dysku komputera lokalnego. Podczas edycji stron sieci Web z folderu witryny sieci Web dla każdego edytowanego pliku są zapisywane metadane, takie jak nazwa logowania. Te metadane są przechowywane w folderze ukrytym wewnątrz folderu witryny sieci Web lub w osobnym folderze w katalogu profilu. Nazwa logowania jest używana do wyświetlania informacji o autorze, takich jak pola Utworzone przez i Zmodyfikowane przez, w plikach w widokach Witryna sieci Web programu Office SharePoint Designer 2007 i w oknie dialogowym Właściwości pliku. Metadane można usunąć z folderu witryny sieci Web na komputerze lokalnym, czyszcząc pole wyboru Zarządzaj witryną sieci Web za pomocą plików metadanych programu SharePoint Designer w oknie dialogowym Ustawienia witryny. (W menu Witryna kliknij polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij kartę Ogólne).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×