Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla aplikacji dla urządzeń przenośnych Office 365 — Administrator dla telefonu Windows Phone

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ostatnia aktualizacja: październik 2013

Niniejsza strona stanowi uzupełnienie do Zachowania poufności informacji dotyczące usług Microsoft Online Services.

Nie wylogowuj mnie

Działanie funkcji:    Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone na stronie logowania, użytkownik nie będzie musiał wprowadzać poświadczeń każdorazowo po uruchomieniu aplikacji.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:    Gdy pole wyboru Nie wylogowuj mnie jest zaznaczone, nazwa użytkownika i hasło są szyfrowane i przechowywane w magazynie aplikacji.

Wykorzystanie informacji:    Gdy pole wyboru Nie wylogowuj mnie jest zaznaczone, użytkownik nie musi ponownie wprowadzać swojej nazwy użytkownika i hasła każdorazowo po uruchomieniu lub wznowieniu aplikacji.

Wybór i kontrola:    Użytkownik może zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru Nie wylogowuj mnie na stronie logowania aplikacji. Gdy pole wyboru Nie wylogowuj mnie nie jest zaznaczone, zapisane zaszyfrowane poświadczenia użytkownika są usuwane z aplikacji.

Wyślij informacje o błędzie do firmy Microsoft

Działanie funkcji:    Wysyłanie informacji o błędach pozwala aplikacji na zbieranie i wysłanie dzienników zapisanych po stronie klienta do firmy Microsoft w celu umożliwienia zbadania ewentualnych błędów aplikacji. Rodzaje zdarzeń, które generują błąd po stronie klienta, obejmują przerwany przepływ danych między aplikacją a usługą oraz wewnętrzne błędy aplikacji.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane:    Gdy wysyłanie informacji o błędzie jest włączone, rejestrowane są informacje, takie jak kod błędu i sygnatura czasowa wystąpienia błędu. Aplikacja będzie sprawdzać dane dziennika błędów raz na 24 godziny, a jeśli istnieją dane dziennika błędów, aplikacja wyśle informacje o błędzie do firmy Microsoft. Informacje o błędzie wysyłane do firmy Microsoft zawierają nazwę domeny użytkownika. Do firmy Microsoft nie są wysyłane żadne informacje umożliwiające identyfikację użytkownika.

Wykorzystanie informacji:    Informacje zawarte w wysłanym raporcie z informacjami o błędach są używane przez firmę Microsoft w celu identyfikowania typowych błędów aplikacji i poprawy środowiska pracy użytkownika aplikacji Office 365 — Administrator.

Wybór i kontrola:    Domyślnie funkcja wysyłania informacji o błędzie jest wyłączona i może ją włączyć użytkownik aplikacji. Funkcję można włączać/wyłączać, a preferencję sieciową dotyczącą przesyłania danych o błędzie do firmy Microsoft można zaktualizować na stronie ustawień aplikacji.

Wysyłanie informacji o błędach można włączyć w następujący sposób:

  1. Zaloguj się do aplikacji Office 365 — Administrator.

  2. Na pasku aplikacji naciśnij pozycję Ustawienia.

  3. Na stronie Ustawienia:

    1. Naciśnij pozycję Wyślij informacje o błędzie do firmy Microsoft — użytkownik będzie mógł korzystać z tej funkcji i wysłać informacje o błędach aplikacji do firmy Microsoft. Domyślnie ta funkcja jest wyłączona.

    2. Wyślij tylko w razie połączenia z siecią Wi-Fi (wartość domyślna to Tak).

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×