Uwzględnianie tekstu w formułach

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Często usłyszeć się, że ma być danych był bardziej zrozumiały, łącznie z tekstem w formułach. Na przykład można dodać tekst, aby wyróżnić ile ktoś sprzedanych jednostek. Można to zrobić przez włączenie tekstu w formule, która jest ujęty w podwójny cudzysłów (""). Wszystkie znaki (w tym liczby, spacje i znaki interpunkcyjne) między cudzysłowami podwójnymi będą wyświetlane jako tekst w wyniku formuły.

Oto przykład prostej formuły zawierającej tekst:

= A2 & "sprzedał(a)" & B2 & "jednostek."

Jeśli komórki w kolumnie A zawierają nazwiska, a komórki w kolumnie B zawierają dane o sprzedaży, wynik wyglądałby tak: Czarnecki sprzedał(a) 234 szt.

W formule użyto znaków handlowego „i” (&), aby połączyć wartości z kolumn A i B z tekstem. Cudzysłowy podwójne nie otaczają odwołań do komórek, takich jak A2 i B2. Są one używane jedynie wokół tekstu, który jest przed i po wszelkich odwołaniach do komórek w formule.

Uwzględnianie tekstu w formule używającej funkcji

W tym przykładzie użyto funkcji TEKST i DZIŚ, aby utworzyć frazę typu „Dzisiaj jest piątek, 20 stycznia.”

= "Dzisiaj jest" & tekst (dziś (); "dddd, dd mmmm domenie odnajdowania.")

Funkcja DZIŚ oblicza bieżącą datę, a funkcja TEKST stosuje format daty dddd, dd mmmm w celu wyświetlenia tej daty w postaci piątek, 20 stycznia w wynikowym ciągu tekstowym.

Format daty dddd, dd mmmm jest otoczony podwójnymi cudzysłowami i są w nim używane przecinki oraz spacje. Zwykle średniki są używane do oddzielania argumentów (części danych), które są potrzebne do obliczeń. Użycie średników traktowanych jako tekst może być dowolne.

Na koniec formuła używa & do połączenia wyrazów dzisiaj jest, a po nim znak spacji, ze sformatowaną datą.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×