Uwzględnianie tekstu w formułach

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Często słyszymy, że sposobem ułatwiającym zrozumienie danych jest umieszczenie w formułach tekstu, na przykład „sprzedał(a) 2347 szt.”. Aby uwzględnić tekst w funkcjach i formułach, umieść go w podwójnych cudzysłowach (""). Zastosowanie cudzysłowów jest informacją dla programu Excel, że ma do czynienia z tekstem, przy czym jako tekst rozumiemy dowolny znak, w tym cyfry, spacje i znaki interpunkcyjne. Oto przykład:

= A2 & "sprzedał(a)" & B2 & "jednostek."

W tym przykładzie załóżmy, że komórki w kolumnie A zawierają nazwiska, a komórki w kolumnie B zawierają dane o sprzedaży. Wynik wyglądałby tak: Bochenek sprzedał(a) 2347 szt.

W formule użyto znaków handlowego „i” (&), aby połączyć wartości z kolumn A i B z tekstem. Zauważ też, że cudzysłowy nie otaczają komórki B2. Otaczają one tekst znajdujący się przed i za komórką.

Oto inny przykład typowego zadania, jakim jest dodawanie danych do arkusza. Użyto w nim funkcji TEKST i DZIŚ, aby utworzyć frazę typu „Dzisiaj jest piątek, 20 stycznia.”.

= "Dzisiaj jest" & tekst (dziś (); "dddd, dd mmmm domenie odnajdowania.")

Zobaczmy dokładnie, jak to działa. Funkcja DZIŚ oblicza dzisiejszą datę, ale wyświetla cyfrę, na przykład 40679. Następnie Funkcja TEKST konwertuje tę cyfrę na czytelną datę, najpierw zamieniając cyfrę na tekst, a potem używając formatu „dddd, dd mmmm” do określenia wyglądu daty: „piątek, 20 stycznia.”.

Nie zapomnij o umieszczeniu formatu daty „dddd, dd mmmm” w podwójnych cudzysłowach oraz zwróć uwagę na użycie średników i spacji w formacie. Zwykle średniki są używane do oddzielania argumentów (części danych), które są potrzebne do obliczeń. Użycie średników traktowanych jako tekst może być dowolne.

W formule jest też używany znak & do połączenia sformatowanej daty z frazą „Dzisiaj jest ”. Zgadza się, po „jest” trzeba wstawić spację.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×