Utworzono, pole zadania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Data

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole Utworzono zawiera datę i godzinę dodania zadania do projektu.

Sposób obliczania    W programie Microsoft Project do tego pola jest przypisywana bieżąca data na podstawie bieżącego zestawu dat w systemie Microsoft Windows.

Najlepsze zastosowanie    Dodanie pola Utworzono do widoku zadań umożliwia sprawdzenie daty utworzenia zadań. Pozwala to na przykład na przefiltrowanie dużej liczby zadań w celu wyszukania zadań utworzonych w określonych ramach czasowych.

Przykład    Należy sprawdzić wszystkie zadania, które utworzono od końca lutego, ponieważ konieczne jest wprowadzenie globalnej zmiany w tych zadaniach. W tym celu należy utworzyć filtr używający pola Utworzono, aby wyświetlić wszystkie zadania, które zostały utworzone po ostatnim dniu lutego.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×