Utworzenie tabeli

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas tworzenia formatu tabeli danych w arkuszu można wykonywać obliczenia lub filtrować i sortować dane bez wpływu na inne dane w arkuszu.

Aby dodać pustą tabelę, zaznacz komórki, które chcesz dołączyć do tabeli, i kliknij pozycję Wstawianie > Tabela.

Aby sformatować istniejące dane jako tabelę przy użyciu domyślnego stylu tabeli, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz komórki zawierające dane.

  2. Kliknij kartę Narzędzia główne > Formatuj jako tabelę i wybierz polecenie Formatuj jako tabelę.

    Przycisk umożliwiający formatowanie danych jako tabeli

  3. Jeśli nie zostanie zaznaczone pole Moja tabela ma nagłówki, Excel Online dodaje nagłówki z nazw domyślnych, takich jak kolumna 1 i kolumnaobliczeniowa2 nad danymi. Aby zmienić domyślny nagłówek, kliknij go dwukrotnie, a następnie wpisz nową nazwę.

Uwaga : W aplikacji Excel Online nie można zmienić domyślnego formatowania tabeli.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×