Usuwanie zduplikowanych rekordów za pomocą kwerendy

Usuwanie zduplikowanych rekordów za pomocą kwerendy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Duplikowanie danych są często creeps wielu użytkowników dodawania danych do bazy danych w tym samym czasie, lub jeśli baza danych nie jest przeznaczona do Sprawdź duplikaty. Łatwiej można użyć kwerendy, gdy chcesz usunąć wiele zduplikowanych danych. Pierwszym krokiem jest znalezienie zduplikowanych rekordów za pomocą kwerendy w bazie danych.

Uwaga : Metod opisanych w tym artykule nie dotyczą aplikacji sieci web programu Access.

Przed usunięciem jakichkolwiek danych

Operacji usunięcia danych nie można cofnąć, dlatego przed rozpoczęciem usuwania zduplikowanych rekordów upewnij się, że baza danych jest przygotowana:

 • Sprawdź, czy plik nie jest tylko do odczytu.

 • Jeśli udostępniasz bazę danych innym osobom, poproś je o zamknięcie obiektów, z którymi chcesz pracować, aby uniknąć możliwych konfliktów danych.

 • Jeśli masz uprawnienia, aby otworzyć bazę danych w trybie wyłączności: kliknij Plik >Otwórzi wybierz bazę danych. Kliknij strzałkę obok pozycji Otwórz i kliknij pozycję Otwórz z wyłącznością.

 • Najważniejsze Pamiętaj, aby utworzyć kopię zapasową bazy danych. Jedynym sposobem odzyskiwanie usuniętych rekordów jest ich przywracania z kopii zapasowej. Operacja usuwania może również usunąć rekordy z powiązanych tabel.

Uwaga : Aby przywrócić dane z kopii zapasowej, zamknij oryginalny plik i zmień jego nazwę, aby móc użyć dla kopii zapasowej nazwy wersji oryginalnej. Przypisz nazwę wersji oryginalnej do kopii zapasowej i otwórz ją w programie Access.

Tworzenie i uruchamianie kwerendy usuwającej

 1. Kliknij kartę Tworzenie > Projekt kwerendy i w oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij dwukrotnie tabelę, z której chcesz usunąć rekordy.

 2. Kliknij dwukrotnie gwiazdkę (*), aby dodać wszystkie pola tabeli do projektanta kwerend.

 3. Dodaj pola, których chcesz użyć w celu zidentyfikowania rekordów do usunięcia. Załóżmy na przykład, że klient kończy działalność i należy usunąć wszystkie zamówienia tego klienta oczekujące na realizację. Aby odnaleźć tylko te rekordy, dodaj pola Identyfikator klienta i Data zamówienia do siatki projektu.

 4. Można również dodać kryteria w wierszu Kryteria. Na przykład może dodać identyfikator klienta, klienta, który zakończył firm i daty, po upływie którego zamówienia danego klienta są nieprawidłowe.

 5. Wyczyść pole wyboru Pokaż dla każdego pola kryterium.

 6. Na karcie Projektowanie kliknij przycisk Uruchom. Sprawdź, czy kwerenda zwraca rekordy, które chcesz usunąć.

 7. Kliknij polecenie Widok projektu, a następnie na karcie Projekt kliknij przycisk Usuń. Programu Access zmieni kwerendę wybierającą na kwerendę usuwającą, ukrywa wiersz Pokaż w dolnej części siatki projektu oraz doda wiersz Usuwanie.

 8. Ostatnia czynność sprawdzająca przed uruchomieniem kwerendy usuwającej: upewnij się, że w wierszu Usuwanie w kolumnie * (wszystkie pola) jest wyświetlany wyraz Skąd. Wyraz Gdzie powinien się pojawić w każdej kolumnie użytej dla kryteriów.

 9. Na karcie Projektowanie kliknij pozycję Uruchom, a następnie kliknij przycisk Tak.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Porównywanie dwóch tabel i wyszukiwanie niedopasowanych rekordów.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×