Usuwanie zasobu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pracownicy przerywają pracę nad projektami, opuszczają firmę lub, być może z powodu błędnego wpisania ich nazwiska, nigdy nie istnieli. We wszystkich tych przypadkach możesz usunąć zasób.

  1. Kliknij pozycję Widok > Widoki zasobów > Arkusz zasobów.
    Obraz arkusza zasobów

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę zasobu, a następnie naciśnij klawisz Delete.

Problemy napotykane podczas usuwania zasobów

Problem

Objaśnienie

Wartości pracy rzeczywistej zostają usunięte

Po usunięciu zasobu z projektu projektu są usuwane wartości pracy rzeczywistej skojarzonych z zadaniami, nad którymi pracował zasób.

Czas trwania może się zmienić

Wskutek usunięcia zasobów z zadania, czasy trwania zadań, ponieważ może się zmienić projekt pozostała praca zostanie ponownie rozdzielona między zasoby, które pozostały w zadaniu.

Jeśli nie chcesz, aby zmienić czas trwania, wyłącz funkcję planowanie według nakładu pracy dla zadania.
w widoku Wykres Gantta kliknij dwukrotnie zadanie, kliknij kartę Zaawansowane, a następnie wybierz pozycję Wg nakładu pracy (tylko w przypadku zadań zaplanowanych automatycznie). Dowiedz się więcej na temat planowania wg nakładu pracy.

Koszty mogą się zmienić

Po usunięciu zasobu z zadania w programie Project są usuwane wszelkie rzeczywiste koszty skojarzone z zasobem.

Aby zachować koszty rzeczywiste zadania, przed usunięciem zasobu ustaw wartość jego pracy pozostałej na zero. W widoku Użycie zasobu dwukrotnie kliknij nazwę zasobu, a następnie w oknie dialogowym Informacje o przydziale ustaw wartość Praca pozostała na 0 (zero).

Usuwanie zasobu przedsiębiorstwa

Możesz usunąć zasoby przedsiębiorstwa taki sam sposób, możesz usunąć zasobów zwykłych. Jednak po usunięciu zasobu przedsiębiorstwa z projektu zasób nadal w granicach Project Web App. Jeśli chcesz usunąć zasobu przedsiębiorstwa z Project Web App (a więc usuwanie zasobu z wszystkich projektów w przedsiębiorstwie) kliknij pozycję zasób > Pula zasobów > Puli zasobów przedsiębiorstwa. Wybierz zasób, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×