Usuwanie witryny programu SharePoint lub podwitryny

Usuwanie witryny programu SharePoint lub podwitryny

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Gdy już nie potrzebujesz SharePoint witryny lub podwitryny, takich jak utworzoną dla ukończonego projektu, możesz usunąć go, aby zwolnić miejsce. Aby usunąć witryny lub podwitryny w SharePoint Online lub SharePoint Server, musisz być administratorem lub mieć uprawnienia Pełna kontrola.

Uwaga : Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo w organizacjach, które uczestniczą w programie udostępniania natychmiastowego. Oznacza to, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić się wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

SharePoint Online witryn istnieją dwa sposoby na usunięcie witryny lub podwitryny, w zależności od rodzaju witryny. W witrynach zespołu lub Office 365 połączonych z grupy, opcja Usuń znajduje się w obszarze Ustawienia > Witryny. To także w przypadku podwitryn lub witryn klasyczny obsługi Jeśli dostęp do ustawień na stronie nowoczesny środowiska. W przeciwnym razie komunikacji witryn, podwitryn lub klasyczny obsługi witryn, opcja Usuń znajduje się w obszarze Ustawienia > Ustawienia witryny.

Po utworzeniu witryny zespołu w Office 365 odpowiedniej grupy Office 365 jest tworzona automatycznie. witryny zespołu połączony grupy Office 365 są również tworzone podczas tworzenia grupy Office 365 w Office 365. Aby usunąć witrynę SharePoint Online połączony z grupy usługi Office 365, należy usunąć Office 365 grupy się. Można to zrobić z witryny połączonych z grupy, którą chcesz usunąć.

Nazwa pomocnicza grupy zostaną wyświetlone na połączone grupy witryny
 1. Przejdź do witryny połączonych z grupy, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia   Przycisk Ustawienia usługi Office 365 w górnej części witryny, a następnie kliknij przycisk witryny.

  Łącze do informacji witryny programu SharePoint

 3. W panelu informacji o witryny Edycja kliknij polecenie Usuń witryny.

  Panel informacji o witryny programu SharePoint

  Uwaga : Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo w organizacjach, które uczestniczą w programie udostępniania natychmiastowego. Oznacza to, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić się wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

 4. W okienku grup usuwanie usługi Office 365 upewnij się, że chcesz usunąć grupy usługi Office 365 i skojarzone witryny, pliki, itd., a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Uwaga : Po usunięciu grupy mogą występować opóźnienia przed usunięciem witryny z SharePoint.

Po usunięciu witryny jest także usuwanie dowolnego podwitryn, zawartość i informacje o użytkowniku, które są częścią witryny, w tym dokumentów, bibliotek dokumentów, listy i dane list.

Uwaga : Musisz mieć uprawnienia Pełna kontrola do usunięcia witryny lub podwitryny. Jeśli nie masz ten poziom, skontaktuj się z administratorem witryny lub menedżerem. Zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

Jeśli wiesz, który chcesz usunąć witrynę, a masz odpowiednich uprawnień, wykonaj następujące instrukcje:

 1. Przejdź do witryny lub podwitryny, które chcesz usunąć.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia   Przycisk Ustawienia usługi Office 365 w górnej części witryny lub podwitryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Witryna rozwijane ustawienie

 3. Kliknij przycisk Usuń tę witrynę pod nagłówkiem Akcje witryny na stronie Ustawienia witryny.

  Menu Ustawienia witryny z Usuń tę witrynę wyróżnione

  Uwaga : Usuń tę witrynę nie jest wyświetlany na stronie Ustawienia witryny, nie masz uprawnień do usunięcia tej witryny, czy próbujesz usunąć witryny najwyższego poziomu, który jest połączony z grupą Office 365.

 4. Na stronie Usuwanie tej witryny Sprawdź usunąć witrynę, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Usuwanie witryn i ostrzeżenie o potwierdzenie ekranu

Usuwanie SharePoint Server witryny lub podwitryny

Po usunięciu witryny jest także usuwanie dowolnego podwitryn, zawartość i informacje o użytkowniku, które są częścią witryny, w tym dokumentów, bibliotek dokumentów, listy i dane list.

Uwaga : Musisz mieć uprawnienia Pełna kontrola do usunięcia witryny lub podwitryny. Jeśli nie masz ten poziom, skontaktuj się z administratorem witryny lub menedżerem. Zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

Jeśli wiesz, który chcesz usunąć witrynę, a masz odpowiednich uprawnień, wykonaj następujące instrukcje:

 1. Przejdź do witryny lub podwitryny, które chcesz usunąć.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia   Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. w górnej części witryny lub podwitryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Opcja ustawienia witryny w obszarze przycisk Ustawienia

  Jeśli korzystasz z SharePoint Server 2010, kliknij Menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij przycisk Ustawienia witryny.

  Ustawienia witryny w menu Akcje witryny

 3. Kliknij przycisk Usuń tę witrynę pod nagłówkiem Akcje witryny na stronie Ustawienia witryny.

  Menu Ustawienia witryny z Usuń tę witrynę wyróżnione

  Uwaga : Usuń tę witrynę nie jest wyświetlany na stronie Ustawienia witryny, nie masz uprawnień do usunięcia tej witryny, czy próbujesz usunąć witryny najwyższego poziomu, który jest połączony z grupą Office 365.

 4. Na stronie Usuwanie tej witryny Sprawdź usunąć witrynę, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Usuwanie witryn i ostrzeżenie o potwierdzenie ekranu

Usunięte witryny przypadkowo?

Jeśli przypadkowo usuniesz witryny w SharePoint, go można zazwyczaj przywrócić z Kosza zbioru witryn przez administratora zbioru witryn. Zobacz Przywracanie usuniętych elementów z Kosza zbioru witryn.

Szukasz informacji w grupach i usuwanie list, bibliotek, dokumentów i uprawnienia?

Usuwanie list lub bibliotek

Usuwanie biblioteki dokumentów w programie SharePoint

Usuwanie listy w programie SharePoint

Usuwanie kolumn na listach lub w bibliotekach

Usuwanie kolumny na liście lub w bibliotece programu SharePoint

Usuwanie pliku, folderu, łącza lub elementu listy

Usuwanie pliku, folderu lub linku z biblioteki dokumentów programu SharePoint

Usuwanie elementów listy w usłudze SharePoint Online

Uprawnienia

Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint

Edytowanie uprawnień do listy lub biblioteki programu SharePoint i zarządzanie nimi

Grupy i grupy połączone witryny w usłudze Office 365

Informacje o grupach usługi Office 365

Tworzenie i zarządzanie grupami programu SharePoint

Zarządzanie Tworzenie grupy usługi Office 365

Przesyłanie opinii

Aktualizacja 3 sierpnia 2017 dzięki opinii klientów.

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, poinformuj nas o tym, korzystając z kontrolek u dołu tej strony. Napisz, co było w nim niejasne lub co pominięto. Opisz, w jaki sposób ta strona została przez Ciebie otwarta, i dołącz informacje o swojej wersji programu SharePoint, systemie operacyjnym i przeglądarce. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie fakty, dodać informacje i zaktualizować ten artykuł.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×